Provincie Zuid-Holland


PROVINCIE ZUID HOLLAND, OVERHEID, POLITIEK, DEN HAAG, NEDERLAND

30-06-1999

Herindeling Heerjansdam


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vinden een gemeentelijke herindeling nodig van Heerjansdam, met 3.500 inwoners de kleinste gemeente van Zuid-Holland. Heerjansdam krijgt de komende jaren te maken met ingrijpende ontwikkelingen, rond rangeerterrein Kijfhoek, het landinrichtingsplan IJsselmonde, de aanleg van de Hogesnelheidslijn en de inpassing van de Betuwelijn. GS achten de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van Heerjansdam kwetsbaar, zonder daarmee een oordeel te willen geven over het huidige functioneren daarvan. Heerjansdam heeft in een bestuurlijk overleg met GS die kwetsbaarheid ook onderkend. GS menen dat de gemeente bestuurlijk en ambtelijk niet in staat zal zijn om op langere termijn het leeuwendeel van haar taken zelfstandig te vervullen. Daarmee is voor GS herindeling als ultimum remedium in beeld gekomen.

Arhi-procedure GS hebben aan het gemeentebestuur van Heerjansdam meegedeeld dat zij beginnen met de procedure om de gemeentelijke indeling te wijzigen. De aankondiging van GS is de eerste stap van de procedure op grond van de Wet algemene regels herindeling (Arhi). Eind augustus volgt een open overleg tussen de provincie en de gemeente. Pas na dat overleg, zo bepaalt de Arhi-procedure, komen GS met voorstellen voor wijziging van de gemeentelijke indeling van Heerjansdam en geven zij aan welke andere gemeenten zij bij de herindeling zullen betrekken.

Waarnemend burgemeester
Burgemeester Trap van Heerjansdam gaat per 1 januari a.s. met vervroegd pensioen. Nu GS een herindelingsprocedure voor Heerjansdam gaan beginnen zal de vacature voor het burgemeesterschap niet worden opengesteld. De commissaris van de Koningin zal per 1 januari een waarnemend burgemeester benoemen.

Deel: ' Gemeentelijke herindeling Heerjansdam '
Lees ook