Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 1 augustus 2001
Weekmarkt
Kapvergunningen
1162/01 Liviuslaan 69, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.07.2001
1161/01 Liviuslaan 67, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.07.2001
1166/01 Gelaarsde Kat 8, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 19.07.2001
1172/01 Gelaarsde Kat 30, bouwen van een hobbyruimte 19.07.2001 1058/01 Orteliusweg 9, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.07.2001
1180/01 Mauritsstraat 52, verbouwen en uitbreiden van een schuurtje 23.07.2001
1188/01 Picardiehof 3, bouwen van een blokhut 24.07.2001 1158/01 Heuvelgalerie 224-226, verbouwen van de winkelpui 18.07.2001 1157/01 Binckhorst naast A67 nabij Klokputten, plaatsen van een mast voor mobiele telefonie 18.07.2001
1154/01 Rijssellaan 33, bouwen van een dakopbouw 18.07.2001 1151/01 Winkelcentrum Woensel 86, aanbrengen van reclame 18.07.2001 1165/01 Gustaaf de Smetstraat 16, uitbreiden van de garage met pannendak en dakkapel 18.07.2001
1164/01 Armagnaclaan 54, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.07.2001
1163/01 De Stoutheuvel 80, plaatsen van twee dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 18.07.2001
1160/01 Musschenbroekstraat 2, uitbreiden van de keuken 18.07.2001 861/01 Bergeraclaan 37, uitbreiden van de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning 17.07.2001
931/01 Brussellaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.07.2001
323/01 Puthof 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.07.2001 1173/01 Maalakker 19, uitbreiden van een woning 19.07.2001 1412/00 Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 209, bouwen van een woning 20.07.2001
1077/01 Koningskinderen 18 en 20, bouwen van een carport 20.07.2001 791/01 Willem de Zwijgerstraat 2b, verbouwen van een winkelpand 23.07.2001
1177/01 President Reitzlaan 17, uitbreiden van een woning met garage en tuinkamer 20.07.2001
856/01 Johan de Wittlaan 23, verbouwen van een woning 20.07.2001 924/01 Jan Olieslagersweg 4, uitbreiden van een kantoor 20.07.2001 601/01 Leostraat 111, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 20.07.2001
469/01 Engelsbergenstraat 16, uitbreiden van een woning en het verbouwen en uitbreiden van een garage 22.07.2001 1057/01 Bunderkensven, bouwen van een kindercentrum 23.07.2001 1179/01 Mecklenburgstraat 38, uitbreiden van een woning 23.07.2001 1182/01 Calaislaan 16, uitbreiden hal onder de carport 23.07.2001 1183/01 Bellinistraat 4-6, verbouwen winkelruimte en magazijn 23.07.2001
535/01 Van Wassenhovestraat 39, verbouwen van een woning 23.07.2001 1186/01 Philips High Tech Campus, bouwen van Philips High Tech Campus, gebouw Centrale Strip 24.07.2001
1190/01 Spaarnestraat 44, uitbreiden van een woonhuis 24.07.2001 1189/01 Hastelweg 22, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 24.07.2001
1191/01 Tuinstraat 25, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 24.07.2001
1184/01 Leenderweg 254, plaatsen van een erfafscheiding 23.07.2001 1185/01 Zandvis 10, bouwen van een carport 24.07.2001 732/01 Generaal Van Haersoltein 40, bouwen van een garage 24.07.2001 730/01 Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 204, bouwen van een woning 24.07.2001
875/01 Pisanostraat, bouwen van een kantoor en magazijn 23.07.2001 958/01 Stationsplein 22, aanbrengen van lichtreclame 25.07.2001 SL01/0088 Lakerlopen plandeel-A Jan Steenstraat, slopen van 20 (gemeentelijke monumenten)woningen, bergingen, schuttingen en tuinmuren 19.07.2001
SL01/0089 Lakerlopen plandeel-A, slopen van 193 woningen, bergingen, schuttingen en tuinmuren 19.07.2001
Te verlenen vrijstellingen
Van 2 augustus tot en met 29 augustus 2001 liggen bij de dienst
* verbouwen en uitbreiden van een commerciële ruimte en bovenwoning, Tongelresestraat 115 (426/01);

* uitbreiden van een praktijkruimte ten behoeve van artsengroepspraktijk, Peter van Anrooylaan 3 en 5 (879/00);
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Treurenburgstraat 17 (113/01);

* uitbreiden van een woning, De Vriesstraat 75 (884/99);
* bouwen van een veranda, Zandhagedis 2 (864/01). plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Van 2 augustus tot en met 29 augustus 2001 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* verbouwen kapsalon/2 appartementen tot kapsalon met 3 appartementen, Hastelweg 36/38 (1071/00).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Van 2 augustus tot en met 15 augustus 2001 ligt bij de dienst
* wijzigen gebruik slaapkamer ten behoeve van schoonheidssalon, Arnaudinaplein 55 (852/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 9, lid 3, sub d van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om tegen dit voornemen zijn/haar zienswijze schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijze moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Rectificatie
In een eerdere publicatie is ten onrechte vermeld dat burgemeester en wethouders ten aanzien van onderstaand plan voornemens zijn vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, in plaats van artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De gecorrigeerde kennisgeving is hieronder weergegeven.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 2 augustus 2001 tot en met 29 augustus 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsook de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:
* uitbreiden van een schoolgebouw, gelegen op het perceel aan de Odysseuslaan 6 (549/99).
dit voornemen schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen monumentenaanvraag
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 2 augustus tot en met 15 augustus 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak, Burghplein 2 (MO01/0013).

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan Intrekken aanvraag bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
807/01 Stratumseind 31, plaatsen van 2 lichtbakken en naamsvermelding 23.07.2001
932/01 Fruinlaan 39 t/m 287, wijzigen balkonhekken en het aanbrengen van een klimkooi 24.07.2001

1092/01 Van Blankenburgstraat 7, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 24.07.2001
1089/01 Maanvlinderlaan 15, uitbreiden van een woning 24.07.2001

Vervallen toestemming melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1329/00 Kaakstraat 134, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 23.07.2001

Niet in behandeling genomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
883/01 Hondsruglaan 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.07.2001
1097/01 Schouwbroekseweg 8, uitbreiden van een woning 24.07.2001 1094/01 Leostraat 112, uitbreiden van een woning 24.07.2001 1093/01 Opaal 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 24.07.2001
281/01 Sedanlaan 16, uitbreiden van een woning 19.07.2001 706/01 Rijnstraat 41, uitbreiden van een garage/berging 19.07.2001 1911/99 Tonnaerstraat/Dr Cuyperslaan/Willem de Bruynstraat, bouwen van 46 appartementen met parkeergarage 20.07.2001
837/01 Schalmstraat 14, uitbreiden van een woning 20.07.2001 893/01 Laagstraat 288a, verbouwen en uitbreiden van een multifunctioneel gebouw met loket en balie 20.07.2001 367/01 Roosendaalstraat 3, uitbreiden van een woonhuis 20.07.2001 1693/00 Opera 8, uitbreiden van een woning 20.07.2001 643/01 Paradijslaan 14-16, intern verbouwen van een kantoor tot kinderdagverblijf/kantoor 23.07.2001
410/01 Sint Petrus Canisiuslaan 63, uitbreiden van een woning 23.07.2001
1793/99 Avignonlaan 67, bouwen van een veegvuilput en hekwerk 24.07.2001
693/01 Pietersbergweg 9, verbouwen gevel van showroom 24.07.2001 747/01 Pieter Zeemanstraat 19, uitbreiden van een woning met betrekking tot keuken 24.07.2001
1975/00 De Witbogt 17, verbouwen van een opslagruimte tot kantoor/opslagruimte 24.07.2001
803/01 Laagstraat 276, uitbreiden van een woning 24.07.2001 975/01 Kastelenplein 73, plaatsen van een lichtkoepel 24.07.2001 849/01 Warmelo 4, verbouwen van een woning 24.07.2001 965/01 Perigordlaan 37, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 25.07.2001
382/01 Keucheniushof 8, uitbreiden van een woning 25.07.2001 758/00 Dillenburgstraat 6, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een kantoorpand 25.07.2001
Van rechtswege verleende vergunningen
1503/00 Stratumseind 58, wijzigen van een gevel 25.07.2001 555/01 Benoitstraat 8, uitbreiden van een woning 25.07.2001 1707/00 Achtseweg Noord 5, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het tijdelijk bouwen van een semi-permanent kantoorgebouw 26.07.2001 2185/99 Luchthavenweg 47-49, verbouwen van een bedrijfsruimte (blok 1) 26.07.2001

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 985/01 Aeneaslaan 42, uitbreiden van een woning 23.07.2001

958/01 Stationsplein 22, aanbrengen van een lichtreclame 23.07.2001 989/01 Gershwinstraat 5, uitbreiden van een woning door middel van een erker en plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 23.07.2001
Geweigerde bouwvergunningen
645/01 Volkerak 14, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 23.07.2001
301/01 Kraanven 15, verbouwen en uitbreiden van een woning en garage 25.07.2001

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1462/99 Woenselse Markt 14, plaatsen van een enkelzijdige lichtreclame 23.07.2001
1460/00 Herlaer 8, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een erker 23.07.2001
474/98 Citrushof 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.07.2001 1231/99 Topaasring 113, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.07.2001
1392/96 Aanschot 76, bouwen van bedrijfsruimten en overdekte verbindingsgangen wordt gedeeltelijk ingetrokken; het plan voor het uitbreiden van een biggen-c zeugenstal met machineloods en het bouwen van 2 x tussenlid wordt niet uitgevoerd 23.07.2001

Verleende vrijstelling
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
593/01 Hastelweg 133, wijzigen gebruik groothandel/detailhandel in groothandel/productie pc's en verkoop 26.07.2001

Verleende monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO01/0007 Stratumseind 31, verbouwen van een winkel tot restaurant 24.07.2001
SL01/0081 Strijpsestraat 186, slopen van de binnenriolering 24.07.2001 SL01/0025 Cornelis Dopperstraat 2-10, vervangen van kozijnen, dakpannen, -ramen en -kapellen 24.07.2001
SL01/0035 18 Septemberplein, gedeeltelijk slopen van winkelcentrum Piazza/Perry Sport 25.07.2001
Toegestane sloopmelding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0080 Hastelweg 155, gedeeltelijk slopen van een dak van een non-ferrometalenhal 20.07.2001

Verleende kamerverhuurvergunning
KV98.044 Vlokhovenseweg 62 25.07.2001
Verleende onttrekkingsvergunning
HV01.025 193 woningen complex Kempensebaan 25.07.2001 Beslissingen op bezwaar
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 2/01 Bourgognelaan 132, uitbreiden van een woning beslissing: alsnog verlening bouwvergunning 19.07.2001 600/98 Riel 8, verbouwen van een varkensbedrijf tot paardenfokkerij annex opfok- en africhtingsstal beslissing: herroeping besluit tot verlening bouwvergunning en alsnog overgaan tot weigering bouwvergunning 23.07.2001
De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u 225,- (e 102,-) griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens 225,- (e 102,-) griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient 450,- (e 204,-) griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens 450,- (e 204,-) griffierecht te worden betaald.
Weekmarkt
In verband met de kermis worden de volgende weekmarkten in Eindhoven verplaatst:
Weekmarkt: Verplaatst naar: Datum
Winkelcentrum Woensel bij de Konmar wo 1 en 8 augustus Generaal Bothastraat Kalverstraat do 2 en 9 augustus Sint Trudoplein Strijpsestraat do 2 en 9 augustus Sint Gerardusplein Primulastraat en
deel Gladiolenstraat vr 3 augustus
Woenselse Markt Robbenstraat, Egelstraat,
Otterstraat en Wezelstraat za 5 augustus
Inspraak
Burgemeester en wethouders zijn voornemens, met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan:

* de realisering van het bouwplan Sint Catharinastraat/Van Egmondstraat;

* de oprichting van een zogenaamd 'Atriumgebouw' (Picus-oost) aan de Tongelresestraat.

In het kader van de inspraak ligt ter visie van 1 augustus 2001 tot en met 29 augustus 2001 op werkdagen tijdens kantooruren bij de sector Bouw- en Wonintgoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in het gebouw technische diensten voor eenieder ter inzage de ruimtelijke onderbouwing voor deze projecten.
Gedurende deze periode kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen tot en met 29 augustus 2001 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 16 juni 2001, nummer 727693, gedeeltelijk goedgekeurd het bestemmingsplan de gedeeltelijke herziening voorschriften bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.
Dit bestemmingsplan, dat betrekking heeft op een thans als parkeerterrein in gebruik zijnd terrein op de hoek Paradijslaan-Zwembadweg, is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 13 november 2000.
Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 2 augustus 2001 tot en met 12 september 2001 op werkdagen tijdens openingsuren in de leeshoek Gedurende deze termijn zijn degenen, die tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedeputeerde Staten kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen. Voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot onthouding van goedkeuring kan door eenieder het beroep worden ingesteld. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Kapvergunningen
Stadsdeel Stratum

* 1 boom aan de Hazenloop 23: de boom veroorzaakt schade aan eigendommen is te groot in verhouding tot de tuin en het betreft een zieke, afstervende boom.
Verzenddatum vergunningen 26 juli 2001.

Stadsdeel Gestel

* 110 bomen aan de Philips High Tech Campus: op de plaats waar de bomen staan wordt bebouwing gerealiseerd.
Verzenddatum vergunning 18 juli 2001.

Stadsdeel Woensel-Noord

* 4 bomen aan de Perseuslaan: deze bomen leveren gevaar op bij stormen veroorzaken schade aan eigendommen;
* 1 boom aan de Malmedylaan 10 veroorzaakt lichtreductie en is te groot in verhouding tot de tuin.
Verzenddatum vergunningen 24 juli 2001.

* 1 boom aan de Duinkerkelaan 2: de boom veroorzaakt lichtreductie, schade aan eigendommen, is te groot in verhouding tot de tuin en het betreft een zieke, afstervende boom.
Verzenddatum vergunning 26 juli 2001.
De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het Eindhoven, 1 augustus 2001

Deel: ' Gemeentelijke mededelingen Eindhoven '
Lees ook