Gemeente Velsen

Gemeentelijke Mededelingen

Week 25

Verkeersbesluit

Nummer besluit: 02.028 Datum besluit: 18 juni 2002 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen; gelet op bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeers-tekens 1990, daartoe
door de raad bij zijn besluit van 19 juni 1997 op grond van artikel 18 lid 1sub d van de Wegenverkeerswet gemachtigd;

Overwegende:

- dat bewoners in de Velserduinweg, door middel van een hand-tekeningenactie, hebben verzocht om het parkeerverbod ter hoogte van perceel 231 tot en met 239 in te trekken;
- dat bij het instellen van het parkeerverbod de lijnvoering van buslijn 71 over de Velserduinweg was geprojecteerd;
- dat de bus problemen ondervond met de doorstroming op de Velserduinweg;

- dat de busroute over de Velserduinweg is komen te vervallen;
- dat de Velserduinweg binnen 1 jaar tot een 30 km/uur zone gaat behoren;

- dat een 30 km/uur zone het karakter van een verblijfsgebied behoort te hebben;

- dat in een verblijfsgebied de doorstroming niet 100% hoeft te zijn;
- dat de Velserduinweg voldoende breed is om aan beide zijden te kunnen parkeren zonder onoverkomelijke doorstromingsproblemen te krijgen;

- dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

Besluiten:

- het parkeerverbod aan de noordzijde van de Velserduinweg, tussen perceel 231 en 239, in te trekken door middel van verwijdering van bord E1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

De secretaris, De burgemeester, drs. F. Zantkuijl mr. A.Ph. Hertog.

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze

Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande besluit ingevolge de AWB
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit bekend wordt
gemaakt, schriftelijk een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester
en Wethouders.

Bouwaanvraag

Bouwtoezicht heeft ontvangen:

BP 369-2002 De Vliet 28 te Velserbroek; het plaatsen van 2 dak-kapellen (voor- en achterzijde) BP 370-2002 De Vliet 29 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
BP 371-2002 Badweg 40 te IJmuiden; het geheel/gedeeltelijk vernieuwen van een winkelunit, een kantine en een kantoor BP 372-2002 Wijk aan Zeeërweg 192 te IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel
BP 373-2002 Valeriuslaan 5 te Driehuis; het oprichten van een berging BP 374-2002 J.T. Cremerlaan 47 te Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een woning en het oprichten van een berging BP 375-2002 Van Tuyllweg 4 te Velsen-Zuid; het oprichten van een garage/berging
BP 376-2002 Wüstelaan 61 te Santpoort-Zuid; het oprichten van een zwembad
BP 377-2002 Eridanusstraat 88 te IJmuiden; het oprichten van een antennemast
BP 378-2002 Aletta Jacobsstraat 31 te Velserbroek; het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en achterzijde) BP 379-2002 Engels Gras 54 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) BP 380-2002 Hagelingerweg 219 te Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning BP 381-2002 Koningin Wilhelminakade 221A te IJmuiden; het veranderen en vergroten van 4 appartementen

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij Bouwtoezicht (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Starten vrijstelling (art. 19 WRO)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel
van een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij Bouwtoezicht van 21
juni t/m 18 juli 2002 ter inzage.

BP 149-2002 Platbodem 96 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning BP 174-2002 Willem de Zwijgerlaan 31 te Santpoort-Zuid; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw (achter)

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 4 weken na deze publicatie worden ingediend bij Bouwtoezicht (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Starten vrijstelling (art. 17 WRO)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel
van een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij Bouwtoezicht van 21
juni t/m 4 juli 2002 ter inzage.

BP 236-2002 Hillegondswegje 16 te Velserbroek; het plaatsen van een caravan (tijdelijk)

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij Bouwtoezicht (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Starten vrijstelling (art. 15 WRO)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel
van een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij Bouwtoezicht van 21
juni t/m 4 juli 2002 ter inzage.

BP 130-2002 Stationsweg 87 te Velsen-Zuid; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw BP 192-2002 IJmuiderstraatweg 129 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met een dakopbouw

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij Bouwtoezicht (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Bouwvergunning

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:

BP 396-2001 Zeeweg 201 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woonwinkelhuis in een winkel met 2 appartementen BP 575-2001 Kanaalstraat ong. te IJmuiden; het oprichten van 8 woningen
BP 643-2001 Zeeweg 227 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woonwinkelhuis in een bedrijfsruimte met 2 appartementen BP 155-2002 Rijnstraat 181 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw (achter) BP 168-2002 Beecksanghlaan 26 te Velsen-Noord; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw en het veranderen van de achtergevel (1e verdieping) BP 169-2002 P.C. Hooftlaan 65 te Driehuis; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw BP 170-2002 Beecksanghlaan 24 te Velsen-Noord; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw en het veranderen van de achtergevel (1e verdieping) BP 175-2002 Kerkenmaaijerskamp 37 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van een woning met een erker BP 177-2002 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen en vergroten van een slibontwateringsgebouw BP 190-2002 De Zandkuil 6 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met een erker (voorgevel) en 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
BP 194-2002 Burgemeester Weertsplantsoen 49 te Santpoort-Noord; het veranderen van 2 entreeportieken (nrs. 49 t/m 213) BP 201-2002 Dotterbloem 14 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Bouwtoestemming

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Velsen heeft vrijstelling en toestemming verleend voor:

MD 28-2002 Schokker 32 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw (achter)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Sloopvergunning

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:

SL 17-2002 Grevelingenstraat 1 te IJmuiden; het slopen van een werkplaats/kantoor
SL 19-2002 Joonstraat 3 te IJmuiden; het verwijderen van asbest dak- en wandplaten
SL 20-2002 Kromhoutstraat 28 te IJmuiden; het verwijderen van diverse asbesthoudende delen

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Kapvergunningen

Door de afdeling Openbare Werken zijn de volgende kapvergunningen verleend:

Stolstraat 8 1 pruimenboom Tesselschadeplantsoen 14 1 berk

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen, gedurende 6 weken na de datum van publicatie van deze advertentie, worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Deel: ' Gemeentelijke mededelingen Week 25 Velsen '
Lees ook