X
X
X Gemeente Amsterdam


Gemeentelijke onderscheiding uitgereikt

Op donderdag 20 januari heeft burgemeester S. Patijn de zilveren museummedaille uitgereikt aan de heer R. Haks ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het bestuur van het Amsterdams Verzetsmuseum.

De heer Haks maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van het verzet in Amsterdam. In 1980 was hij één van de initiatiefnemers van de oprichting van het Verzetsmuseum in Amsterdam. Dit gebeurde in samenwerking met de gemeente Amsterdam. De toenmalige wethouder Jan Schaefer heeft zich ingezet voor onderdak voor het Verzetsmuseum in de toenmalige synagoge aan de Lekstraat. Vanwege ruimtegebrek is het museum vanaf 1 mei 1999 gehuisvest in het gebouw Plancius aan de Plantage Kerklaan 61. Het is voornamelijk aan de heer Haks te danken dat het bedrag van 8 miljoen gulden dat nodig was voor de huisvesting bijeen werd gebracht door onder meer bijdragen van de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, het ministerie van WVS, de Bank-Giro Loterij en andere instanties. Zonder zijn fondsenwerving was de behuizing niet gerealiseerd en zou daarmee het voortbestaan van het Verzetsmuseum in gevaar zijn gekomen. Dit museum is voor Amsterdam en haar geschiedenis van eminent belang. Naast de functie van voorzitter van het bestuur van het Amsterdams Verzetsmuseum was de heer Haks lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en vervulde hij vele jaren een hoge functie bij het Gemeentelijk Havenbedrijf. Daarnaast is hij commissaris van de UNA en vervulde hij diverse functies op cultureel gebied. Amsterdam, 21 januari 2000

Pb-7 Cynthia Hendriks 5522252

© gemeente Amsterdam - 21-01-2000

Deel: ' Gemeentelijke onderscheiding Amsterdam uitgereikt - 1774 '
Lees ook