Gemeente Waalre

GEMEENTELIJK BLIJK VAN WAARDERING VOOR DE HEER P.H.G. VAN BEEK

Op vrijdag 21 mei reikt burgemeester drs. J. Berger een Gemeentelijk Blijk van Waardering uit aan de heer P.H.G. van Beek. Deze gemeentelijke onderscheiding is aan de heer Van Beek toegekend, omdat

hij in zijn bestuurlijke en maatschappelijke functies voor een aantal Waalrese groeperingen met inzet en toewijding ontwikkelingen in gang heeft gezet en resultaten heeft bereikt, die van meer dan lokale betekenis zijn. Hij is een voorbeeld van hoe in deze moderne tijd charitatieve en algemeen maatschappelijke werkzaamheden kunnen worden verricht.
Vanaf de oprichting (1978) is hij bestuurslid van het Ondernemers Contact Waalre, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. Mede door zijn inspirerende optreden zijn de banden tussen gemeente en ondernemers verstevigd. Hij is mede-oprichter (1980) van Stichting Het Wolders Ven en tot heden bestuurslid. Daarnaast is hij, vanaf de oprichting in 1990, lid van de Stichting Vrienden van het Wolders Ven: mede door zijn toedoen werd de actie, gericht op het bijeenbrengen van gelden voor het vakantiehuis, een succes. Voor de buurtvereniging 'Achter de Statie' heeft hij zich ingezet als mede-oprichter en tevens een aantal jaren als voorzitter. Bovendien is hij sinds vijf jaar bestuurslid van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden en vanaf 1981 lid van de Waalrese Sociëteit, waarvan vier jaar als bestuurslid. Evenmin mag onvermeld blijven dat hij op allerlei manieren be- trokken is bij de vele activiteiten binnen de Waalrese gemeenschap, onder andere bij de Vereniging voor de Jeugd. Tevens was hij grondlegger van het Culinaire Gilde Brabants Çonne, waarvan hij vier jaar voorzitter is geweest. Gemeentelijk Blijk van Waardering
Het gemeentebestuur van Waalre kent het Gemeentelijk Blijk van Waardering toe aan personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of haar ingezetenen. De onderscheiding bestaat uit een bronzen legpenning, die de vorm heeft van een geografische plattegrond van de gemeente, en een oorkonde.

Waalre, 21 mei 1999

Deel: ' Gemeentelijke onderscheiding in Waalre '
Lees ook