Gemeente Amersfoort


26 januari 2000

Gemeentelijke parkeertaken naar zelfstandige N.V

De gemeente gaat een groot aantal van haar taken op het gebied van parkeren verzelfstandigen. Voor beheer en uitvoering van parkeertaken komt er een aparte NV. Het gaat hierbij om zaken rond vergunningen, de organisatie van beheer en exploitatie van enkele garages, het beheer van het parkeren op straat en de parkeermeters. De precieze regelingen staan in een businessplan dat ook afspraken bevat over hoge kwaliteit van de dienstverlening. De nieuwe NV moet in januari 2001 draaien.

Het afstoten van de gemeentelijke taken op het gebied van parkeren vormt een deel van de omvangrijke bezuinigingsoperatie van de gemeente waarbij is besloten om taken zoveel mogelijk te verzelfstandigen die ook door de markt kunnen worden uitgevoerd. Naast theater De Flint, de dienst voor sport, recreatie en onderwijs (NV SRO) en de stadsreiniging (ROVA) stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om ook haar parkeertaken onder te brengen in een zelfstandige NV en op termijn mogelijk geheel te privatiseren. Een belangrijke reden hiervoor is ook de mogelijkheid om alerter in te spelen op marktontwikkelingen.

Kwaliteit blijft hoog
Erg belangrijk vindt de gemeente bij het parkeerbeleid dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de mensen op een hoog niveau blijft. In een tijd waarin de gemeente op dit punt veel actie onderneemt, stelt zij dezelfde kwaliteitseisen aan degenen aan wie taken worden uitbesteed. In het businessplan staan een aantal randvoorwaarden waar de nieuwe NV aan moet voldoen. Deze uitgangspunten gaan over zowel het gemeentelijk parkeerbeleid als over de kwaliteit van de dienstverlening, zoals de klachtenregeling en de klantgerichte houding van het personeel.

Deel: ' Gemeentelijke parkeertaken Amersfoort naar zelfstandige N.V '
Lees ook