Gemeentelijke tegemoetkomingen ambtenaren onredelijk hoog


Ambtenaren ontvangen hogere tegemoetkoming voor zorgpremie dan chronisch zieken en gehandicapten

DEN HAAG, 20151112 -- Net als chronisch zieken en gehandicapten kunnen gemeentelijke medewerkers in aanmerking komen voor een gemeentelijke tegemoetkoming in hun ziektekosten. Uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.), dat de gemeentelijke tegemoetkomingen onderzocht in alle 393 gemeenten, blijkt dat de tegemoetkoming voor ambtenaren in ruim 65 procent van de Nederlandse gemeenten hoger is dan de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

Collectieve zorgverzekering voor ambtenaren
Medewerkers bij gemeenten of bij werkgevers die de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden van de CAR-UWO volgen, hebben recht op een gemeentelijke tegemoetkoming. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens alle gemeenten collectieve zorgverzekeringen afgesloten met IZA en Zilveren Kruis. Om ambtenaren te stimuleren voor deze collectiviteiten te kiezen, bieden gemeenten hun medewerkers een tegemoetkoming aan van 168 euro tot 296 euro per jaar.

Grote verschillen
Opvallend is dat de gemeentelijke tegemoetkoming voor ambtenaren vaak hoger uitvalt dan de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Nadat de algemene Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer) voor minima met hoge zorglasten in 2014 zijn afgeschaft, hebben gemeenten beleidsvrijheid gekregen over hoe zij chronisch zieken en gehandicapten tegemoetkomen. Hierdoor zijn er niet alleen grote verschillen in de tegemoetkomingen per gemeente, maar blijken de gemeentelijke bijdragen voor ambtenaren vaak ook hoger te zijn dan de gemeentelijke bijdragen voor chronisch zieken en gehandicapten.

Verschillen in gemeentelijke bijdragen
Gemeenteambtenaren die minder verdienen dan 2575 euro per maand ontvangen jaarlijks een gemeentelijke bijdrage van 296 euro wanneer zij een collectieve zorgverzekering afsluiten bij IZA of Zilveren Kruis. Nadat Wtcg en de Cer voor minima werden afgeschaft, hebben maar liefst 173 gemeenten besloten geen gemeentelijke tegemoetkoming te verstrekken voor chronisch zieken en gehandicapten. In 85 andere gemeenten valt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten lager uit dan de tegemoetkoming van 296 euro die ambtenaren jaarlijks krijgen. In slechts 30 gemeenten is de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten hoger dan de tegemoetkoming voor ambtenaren.

Collectieve kortingen
Daarnaast lijken gemeenten hogere collectieve kortingen op de zorgpremie te verstrekken aan gemeenteambtenaren dan aan chronisch zieken en gehandicapten. Zo kunnen de kortingen voor ambtenaren op de aanvullende verzekering vanuit de GezondSamenPolis, de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis in samenwerking met de VNG, oplopen tot wel 23,5 procent. De kortingen die vanuit de gemeenten worden verschaft op de aanvullende verzekering voor minima lopen aanzienlijk minder hoog op. Deze variëren namelijk van 7,5 procent tot 10 procent op de premie voor de aanvullende verzekering.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum.


Deel: ' Gemeentelijke tegemoetkomingen ambtenaren onredelijk hoog '
Lees ook