Gemeentelijke waardering voor de heer H. Hooijer, voorzitter Seniorenraad Amersfoort

ONDER EMBARGO TOT EN MET 28 JANUARI 2016 16.30 uur

Persbericht gemeente Amersfoort – woensdag 27 januari 2016

ONDER EMBARGO TOT EN MET 28 JANUARI 2016 16.30 uur

Gemeentelijke waardering voor de heer H. Hooijer, voorzitter Seniorenraad Amersfoort

Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig jubileum van de Seniorenraad Amersfoort ontvangt voorzitter Heimen Hooijer een Lenaert Nicasiusspeld voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet voor de Amersfoortse samenleving. Hij ontvangt de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Hans Buijtelaar tijdens het symposium ‘Ouder worden’ op 28 januari 2016 in het Auditorium Meander Medisch Centrum Amersfoort

De Seniorenraad Amersfoort brengt advies uit aan het college over het seniorenbeleid en in samenhang met andere gemeentelijke beleidsterreinen. De heer Hooijer (1941) heeft als voorzitter de maximale twee periodes van vier jaar vervuld en draagt op dit moment zijn kennis over naar de nieuwe adviesraad Sociaal Domein.

Met grote betrokkenheid en kennis van zaken voert de heer Hooijer zijn functie als voorzitter uit. Zeker in de laatste jaren van ontwikkelingen binnen het Sociale Domein. Hij stimuleerde de leden van de raad hun kennis in te zetten ten gunste van ouderen in Amersfoort.

Daarnaast vervulde en vervult de heer Hooijer een groot aantal (bestuurlijke) functies. Tot 2001 was hij directeur/bestuurder het Burgemeester van Randwijckhuis.

Hij was onder andere lid kern/klankbordgroep adviesstructuur, 2014, 2015; penningmeester Cliëntenbelang Utrecht, 2010 – heden; Wmo-begeleidingscommissie, voorzitter Cliëntenraad Meander Medisch Centrum,2004 - 2010; lid vanaf 2000;

Lid raadscommissies en sollicitatiecommissie voor de VVD, 2000 en daarna; voorzitter Diabetesvereniging, afd. Leusden-Amersfoort, 2000 – 2006; voorzitter Vereniging Directies Verzorgingshuizen Amersfoort,1997 – 2000, vicevoorzitter Reg. Indicatie Orgaan,1997 – 2002; voorzitter Stichting Opvangvoorzieningen Amersfoort (Stova) 2002 – 2007; voorzitter Stichting Zorgoverleg, 1993 – 1995; voorzitter Centraal Punt Bejaardenwerk,1981 – 1987; voorzitter Commissie ‘Goed wonen’, 1979 – 1987;

1971 – 2001 voorzitter Directeurenberaad Verzorgingshuizen Amersfoort, 1977 – 1980; Lid Bestuurlijke Begeleidingscommissie Leefbaarheid Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 2007 – 2012; voorzitter PRO-GEN-gebruikersgroep, 2006 – 2012; lid van de VVD-fractie Provinciale Staten van Utrecht, 1995 – 2007.

Deel: ' Gemeentelijke waardering voor de heer Hooijer uit Amersfoort '
Lees ook