Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Gemeentelijke websites slecht toegankelijk

Amsterdam, 14 -05-2002. Uit een door Uselab BV uitgevoerd onderzoek blijkt dat het slecht gesteld is met de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Van 22 onderzochte gemeentelijke websites bleek ruim 40 % onbruikbaar met de als zeer standaardsgetrouw bekend staande browser Mozilla. Met Internet Explorer onder MS Windows waren praktisch alle websites wel goed benaderbaar. Burgers met een Apple Macintosh staan echter geregeld in de kou als ze een gemeentelijke website willen gebruiken. Maar liefst 36 % van de onderzochte sites is onbruikbaar met de standaard meegeleverde MS Internet Explorer. Ook voor Macintosh gebruikers die Mozilla als alternatieve browser beschikbaar hebben, blijft maar liefst 31 % van de gemeentelijke websites onbruikbaar.

Volgens de onderzoekers is dit vanuit het democratisch belang van toegankelijke overheidsinformatie een onacceptabele situatie. Het merendeel van de websites zou met relatief eenvoudige aanpassingen toegankelijk gemaakt kunnen worden. De onderzoekers benadrukken dat het toegankelijk maken van een website slechts een eerste stap is naar een bruikbare of gebruiksvriendelijke website. Bij het verbeteren van de toegankelijkheid zou bovendien ook rekening moeten worden gehouden met toegankelijkheid voor visueel gehandicapten zoals gestimuleerd door Drempels Weg van het ministerie van VWS. Dat aspect van toegankelijkheid is niet meegenomen in het onderzoek.

Om overheidsorganisaties te helpen de toegankelijkheid én gebruiksvriendelijkheid van hun websites te verbeteren heeft Uselab BV een aantal onderzoeks- en adviesdiensten opgezet. Uselab verwacht gezien de onderzoeksresulaten dat vooral de Quickscan Toegankelijkheid in een behoefte zal voorzien. Deze quickscan geeft organisaties snel een goed eerste beeld van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website en adviseert waar prioriteit te leggen bij de verbetering van de site.

Deel: ' Gemeentelijke websites slecht toegankelijk '
Lees ook