Gemeente Leiden

Nota Integraal Horecabeleid

Gemeenteloket voor horeca-zaken

Een restaurant openen in de binnenstad? Welke vergunningen heb ik nodig? Het horecaloket van de gemeente geeft straks antwoord op al uw vragen. Maar ook voor klachten kan de Leidenaar op dezelfde plek terecht.

BESTUURSDIENST - De gemeente geeft in de nota Integraal Horecabeleid 'Samen stappen nemen met de horeca' aan dat de dienstverlening aan horeca-ondernemers en burgers moet worden verbeterd. Dat kan door het realiseren van een zogeheten bedrijven/horeca-loket, waar bedrijven terecht kunnen voor advies, maar ook voor de aanvraag van vergunningen.
Bij dit loket kan daarnaast het beheer van een permanent horecatelefoonnummer worden ondergebracht, in de vorm van een doorschakelsysteem. Zo kan de beller worden doorgeleid naar bijvoorbeeld de klachtentelefoon (24 uur bereikbaar), een vakafdeling (tijdens kantooruren) of de politie, in het geval van ernstige overlast.
De afhandeling van klachten en controle en handhaving krijgen een integraal karakter door het instellen van een overlegorgaan horeca met als hoofdtaken:

- de bewaking van de afhandeling van klachten en de coördinatie van de handhaving;

- de advisering bij de afhandeling van aanvragen voor nieuwe horecavestigingen;

- de bewaking van beleidsdoelstellingen en het zonodig initiëren van nieuw beleid;

- de bewaking van de samenhang van de verschillende (horecagerelateerde) beleidsterreinen;

- de advisering over preventiebeleid en verslavingszorg.
Reacties
Vanaf vrijdag 17 augustus tot en met vrijdag 28 september is er gelegenheid om schriftelijk op de nota te reageren bij Burgemeester en Wethouders van Leiden. Lees hiervoor verder de Gemeenteberichten van deze week.

Deel: ' Gemeenteloket voor horeca-zaken in Leiden '
Lees ook