Provincie Zuid-Holland


27-09-1999

Gemeenten en provincie maken afspraken over communicatie rond Derde Merwedehaven


Om elkaar goed op de hoogte te houden gaan de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en de provincie Zuid-Holland in een speciaal op te richten stuurgroep alle zaken rond de afvalbergingslocatie Derde Merwedehaven (Derde MWH) in Dordrecht bespreken. Dat staat in een overeenkomst over de stortplaats waar de drie overheden deze week mee akkoord zijn gegaan. Een externe deskundige zal -onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep- inhoudelijk adviseren en het proces begeleiden.

Vooral bij de bewoners van Sliedrecht heeft de stortplaats het afgelopen jaar regelmatig voor stankoverlast gezorgd. De partijen hebben afgesproken dat in de stuurgroep in ieder geval de volgende zeven onderwerpen besproken worden:

* de (vergunning)procedure en Milieu Effect Rapportage voor de verlenging van de exploitatietermijn van de Derde MWH tot 2013, inclusief de capaciteitsuitbreiding door de verplaatsing van de stortplaats Craijestein-West;

* de vergunningprocedure voor de verplaatsing van Craijestein-West;
* het GGD-onderzoek en de daaruit mogelijk voortvloeiende vervolgacties;

* het RIVM-onderzoek en de daaruit mogelijk voortvloeiende vervolgacties;

* controle en handhaving van de milieuvergunning van de stortplaats;

* klachtenopvang en behandeling door de provincie;
* de bestemmingsplanprocedure i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan 'Opgecomen landen' van de gemeente Dordrecht.

"Natuurlijk hebben de partijen over deze onderwerpen uiteenlopende standpunten", aldus Lennie Huizer, de nieuwe milieugedeputeerde van de provincie en voorzitter van de stuurgroep. "Het gaat er om dat we elkaar tijdig informeren, op de hoogte houden en gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen die ontstaan".

Als extern deskundige is aangetrokken Cees de Cloe. De Cloe, voorheen onder meer burgemeester van Almere en Hellevoetsluis, is als directeur verbonden aan Ernst & Young Consulting. Hij krijgt tot taak het overleg tussen de partijen tot stand te brengen, de gemaakte afspraken en procedures te bewaken en te zorgen voor een goede communicatie naar alle betrokken partijen. Verder zal De Cloe de stuurgroep voorstellen doen om de verschillende (bestuurlijke) knelpunten op te lossen.

Op 12 oktober zal de gemeente Dordrecht de overeenkomst behandelen in de raadscommissie voor milieu, gisteravond is de gemeenteraad van Sliedrecht akkoord gegaan met de overeenkomst.

Deel: ' Gemeenten en provincie maken afspraken Derde Merwedehaven '
Lees ook