Provincie Utrecht

Persbericht

Vlinderproject stimuleert samenwerking stad-platteland

Gemeenten en provincie geven vlinders vrij baan

16-07-2002 00:00:00
De provincie stelt net als de gemeenten Utrecht en Amersfoort vijfduizend euro beschikbaar voor het project 'Vrij baan voor vlinders'. Dit project omvat een vlinderrijke route tussen Amersfoort en Utrecht, die circa twintig kilometer lang wordt en uitwaaiert over de Utrechtse Heuvelrug. Gedeputeerde staten vinden het project enerzijds een goed voorbeeld van ecologisch groenbeheer en anderzijds een mooi symbool voor de samenwerking tussen stad en platteland in de provincie. Hiermee past het prima in het kader van het grotestedenbeleid, waarvan zowel Amersfoort als Utrecht deel uitmaken.

Het toekomstige 'vlinderlint' tussen Amersfoort en Utrecht wordt zo'n twintig kilometer lang, enkele kilometers breed en loopt door tot in het hart van de steden. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk natuurgebieden, tuinen en wegbermen, spoordijken en oevers in dit 'lint' vlindervriendelijk worden beheerd. Daarnaast moet er om de zoveel kilometer een vlindertuin komen, waar de vlinders zich onderweg tegoed kunnen doen aan nectar. Enkele voorbeelden van vlinders, die in dit gebied gaan rondfladderen: de kleine vos, de dagpauwoog, de atalanta, het boomblauwtje en verschillende koolwitjes. Op de Utrechtse Heuvelrug komen zelfs soorten voor die in Nederland worden bedreigd in hun voortbestaan, zoals het heideblauwtje en de kommavlinder.

Doel en uitvoering
Het project 'Vrij baan voor vlinders' streeft verschillende doelen na. Vanzelfsprekend moet het gebied - van het centrum van Amersfoort tot het centrum van Utrecht - daadwerkelijk worden ingericht en beheerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (her)inrichting van natuurterreinen, bermen en tuinen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een 'vlinderachtige' verbinding tussen Amersfoort en Utrecht. Verder moet het project het draagvlak vergroten voor beheer op natuurlijke wijze bij betrokkenen en bewoners.

De uitvoering van het project verloopt in een aantal fasen en beslaat een periode van vier jaar. In 2003 starten de initiatiefnemers met de (her)inrichting en het beheer van hun eigen gebieden. Daarnaast willen de initiatiefnemers tot 2006 zoveel mogelijk tuinbezitters en andere terreinbeheerders enthousiast maken voor natuurlijk beheer, zodat zij deelnemen aan het initiatief. Vanaf 2007 moeten de vlinders vervolgens vrij baan hebben tussen Utrecht en Amersfoort.

Initiatief
Initiatiefnemers voor het project 'Vrij baan voor vlinder' zijn het Dierenpark Amersfoort, het centrum voor Natuur- en milieueducatie Amersfoort, Stichting de Waterlijn, Botanische Tuinen Utrecht en de gemeenten Amersfoort en Utrecht. Voor de uitvoering van het project is Stichting Vlinderlint opgericht, waarin de initiatiefnemers participeren. De landelijke Vlinderstichting en de Provincie Utrecht zorgen hierbij voor de benodigde deskundige ondersteuning van het project. De burgemeester van Amersfoort, mevrouw A. van Vliet-Kuiper en de burgemeester van Utrecht, mevrouw A. Brouwer-Korf zijn tot slot beschermvrouwen van het initiatief.

Meer informatie: Evelien ten Bosch, telefoon 030 258 24 93 of Evelien.ten.Bosch@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Gemeenten en provincie Utrecht geven vlinders vrij baan '
Lees ook