Gemeenten in 2013 70 procent minder kwijt aan dwangsommen


Cijfers Wet Dwangsom en Gemeenten 2013

ROTTERDAM, 20140502 -- Het “misbruik” van de Wet Dwangsom en de Wob is in 2013 spectaculair gedaald ten opzichte van 2012. Waar in 2012 de onderzochte 368 gemeenten (van de 403) gemiddeld per inwoner een bedrag van 4,3 cent betaalden aan dwangsommen bij niet tijdig beslissen, blijkt uit onderzoek onder 391 gemeenten die met cijfers gereageerd hebben, dat deze gemiddeld in 2013 per inwoner nog maar 1,4 cent kwijt waren aan dwangsommen. Een enorme daling van wel 70 procent, blijkt uit cijfers in handen van Retecool.com.

Het doel van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (tijdige besluitvorming bevorderen) wordt dan ook prima bereikt. Het is dan ook opmerkelijk dat gemeenten (en haar lobbyorgaan de VNG), kamerleden en zelfs de Minister volhouden dat ondanks deze heldere cijfers er sprake is van enorm misbruik, en men blijft aansturen op de loskoppeling van de Wet Dwangsom en de Wob danwel wijziging van de Wob. Dat “misbruik” valt dus wel mee. Het aantal verzoeken dat bestuursorganen ontvangen op grond van de Wob is in absolute zin wel gestegen in de laatste jaren maar in vergelijking met omliggende landen is het aantal Wob verzoeken nog steeds bijzonder laag.

De gemeente die vorig jaar het hoogste scoorde in het bedrag aan verbeurde dwangsommen (Eindhoven), heeft dit jaar helaas geen informatie aangeleverd. Zou dat bedrag vorig jaar buiten beschouwing gelaten zijn, dan daalt het verbeurde bedrag aan dwangsommen per inwoner nog steeds van 3,4 cent in 2012 naar 1,4 cent in 2013. Slechts bij 91 van de 355 gemeenten die daarover informatie verstrekten is daadwerkelijk een of meerdere dwangsommen verschuldigd geweest in 2013. De andere 264 gemeenten hebben dus “de nul gehouden” en zich prima gehouden aan de termijnen die de wet voorschrijft. Verder hebben 119 gemeenten die in 2012 wel een of meerdere dwangsommen verbeurden in 2013 wel overal tijdig besloten. Een groot compliment voor de afhandelend ambtenaren is daarmee dus op zijn plaats.

Retecool Juridisch heeft deze gegevens niet zelf opgevraagd maar in handen gekregen van burgers die daarvoor de Wob gebruikt hebben. Enkele gemeenten hebben nog geen gegevens aangeleverd, indien nodig zal RC Juridisch deze gemeenten benaderen om het overzicht compleet te kunnen maken. Retecool Juridisch is een vereniging, gelieerd aan de website Retecool.com die tot doel heeft zaken die van algemeen belang zijn te onderzoeken en daar vervolgens over te publiceren. Momenteel werkt RC Juridisch aan een onderzoek naar de bescherming van biometrische gegevens in paspoorten bij Nederlandse Gemeenten.


Deel: ' Gemeenten in 2013 70 procent minder kwijt aan dwangsommen '


Lees ook