Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeenten krijgen de rekening voor aanleg elektriciteit en gas (9/7/02)

Persbericht

Gemeenten krijgen van gas- en elektriciteitsnetbeheerders steeds vaker een offerte gepresenteerd voor de aanleg van energieinfrastructuur. Vaak zonder vooraankondiging en onderbouwing wordt aan gemeenten een bijdrage in de aanlegkosten gevraagd. De VNG vindt dit zeer bezwaarlijk. In een brief aan de minister van Economische Zaken vraagt de VNG aandacht voor deze situatie.

Gemeenten raken regelmatig betrokken bij discussies over de financiering van energie-infrastructuur. Dit werkt vertragend op de ontwikkeling van geplande nieuwbouwactiviteiten. Uitgangspunt van de VNG is dat netuitbreidingen voor gas en elektriciteit worden gerealiseerd en gefinancierd door de netbeheerder. Doorgaans betreft het immers normale situaties waarbij de woonwijken of bedrijventerreinen binnen enkele jaren vollopen. Van de gemeente kan niet zomaar worden gevraagd mee te betalen in de aanlegkosten, terwijl de opbrengsten naar de netbeheerder gaan.

De VNG wil samen met de netbeheerders vertegenwoordigd in EnergieNed, sectie Netbeheer, en de Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) een beleidslijn voor elektriciteit en gas uitwerken. Op basis daarvan kunnen heldere afspraken worden gemaakt en kan de kostenopbouw transparant worden weergegeven. Overleg met de betrokken partijen heeft tot dusver nog niet geleid tot een gezamenlijke oplossing.

Aan de minister van Economische Zaken vraagt de VNG medewerking om de impasse te doorbreken. De VNG wil uiteindelijk aanpassing van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Den Haag, 9 juli 2002

Deel: ' Gemeenten krijgen rekening voor aanleg elektriciteit en gas '
Lees ook