koninklijke nederlandse toeristenbond anwb

uitspraken aansprakelijkheid wegbeheerder gebundeld

gemeenten moeten beter waarschuwen

den haag, 6 november 2007

gemeenten schieten vaak tekort bij het waarschuwen voor gevaarlijke situaties zoals gevaarlijke bochten, werkzaamheden of andere obstakels. ook moet zo'n gemeente rekening houden met momenten van onoplettendheid van weggebruikers en de risico's van objecten zoals bussluizen, pollers, paaltjes en biggenruggen. uit de praktijk blijkt dat plaatsing van deze objecten vaak gevaar opleveren.

dit valt af te leiden uit 'aansprakelijkheid van de wegbeheerder', een boek dat is uitgegeven door de anwb waarin 140 uitspraken van de rechter zijn beschreven. een gat in de weg of een slecht zichtbaar paaltje kunnen voor weggebruikers zeer ernstige gevolgen (zoals blijvende invaliditeit) hebben. gevolgen waar wegbeheerders naar de mening van de anwb nog meer rekening mee moeten houden.

in het boek staat de vraag centraal onder welke voorwaarden een wegbeheerder (in het boek zijn dat voor het merendeel gemeenten) aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan doordat de weg die hij beheert onvoldoende veilig is. wat moet het slachtoffer bewijzen om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen en welk verweer kan de wegbeheerder voeren?

toch is het voor slachtoffers niet altijd eenvoudig de schade op de wegbeheerder te verhalen. juist omdat er geen andere verkeersdeelnemers zijn betrokken bij deze ongevallen is het slachtoffer vaak alleen en dan is het vooral bij ernstig letsel voor het slachtoffer moeilijk of zelfs onmogelijk om bewijs te verzamelen. de wet schiet slachtoffers wel een beetje te hulp, maar uit de jurisprudentie en uit de praktijk van anwb rechtshulp blijkt dat vaak een lange en kostbare weg moet worden afgelegd. in veel van de rechterlijke uitspraken komt een deel van de geleden schade voor rekening van de wegbeheerder en een deel voor rekening van het slachtoffer. het slachtoffer moet een deel van zijn schade zelf dragen wegens eigen schuld als hij onvoldoende heeft opgelet of onvoldoende rekening heeft gehouden met de omstandigheden.

het boek 'aansprakelijkheid van de wegbeheerder' is geschreven voor letselschadejuristen en verzekeraars. maar is zeker ook een prikkel voor de wegbeheerder tot extra zorgvuldigheid.

persdienst anwb
070 314 62 39 (annelies tichelaar)
070 314 62 88 (markus van tol)
070 314 62 54 (ad vonk)
070 314 78 03 (fax)

Deel: ' Gemeenten moeten beter waarschuwen '


Lees ook