Gehandicaptenraad


Persbericht Gehandicaptenraad, 20 maart 2000

Gemeenten ontnemen gehandicapten aangepaste auto

Mensen met een handicap hebben veel negatieve ervaringen met de verstrekking van bruikleenauto's en autoaanpassingen door hun gemeenten. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Gehandicaptenraad. In iets meer dan drie weken tijd kwamen circa driehonderd klachten binnen. Gemeenten verwijzen mensen met een handicap steeds vaker naar collectieve vervoerssystemen. De weigering van gemeenten om het eigen autootje te helpen bekostigen leidt tot schrijnende situaties in de persoonlijke levens van mensen en in gezinnen. De Gehandicaptenraad zal het verslag van de inventarisatie voorleggen aan de landelijke politiek.

Gemeenten voeren vaak collectieve vervoerssystemen op als argument waarom zij geen aangepaste (bruikleen-)auto's meer uit de Wet voorzieningen gehandicapten verstrekken. De hoge, handicapgerelateerde meerkosten voor eigen vervoer kunnen mensen echter niet meer opbrengen.

Mensen met een handicap meldden dat hun gemeente veel te weinig rekening houdt met sociale factoren. Gezinnen met een gehandicapte ouder of kind worden zonder individueel vervoer gedwongen om apart te reizen. Maar ook alleenstaanden en mensen die graag sociaal actief willen zijn, voelen zich sterk beknot in hun mogelijkheden. Zij worden belemmerd in hun maatschappelijke participatie, hebben het gevoel dat ze de regie over het eigen leven kwijtraken en komen soms in financiële problemen wanneer ze zelf de meerkosten voor aangepast vervoer proberen te dragen.

De Gehandicaptenraad pleit voor de vergoeding van alle meerkosten voor individueel vervoer. In een soort basispakket moet dit landelijk (dus niet per gemeente) worden vastgesteld. Ook de criteria op grond waarvan men voor zo'n pakket in aanmerking kan komen, dienen landelijk bepaald te worden. Voor een onafhankelijke indicatiestelling van mensen moeten duidelijke waarborgen in het leven geroepen worden. Bovendien dient er een programma gemaakt te worden waarmee de gemeentelijke procedures en uitvoering getoetst en verbeterd kunnen worden.

De tekst van de reactie van de Gehandicaptenraad kunt u hier bekijken.Pagina gemaakt op 20 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeenten ontnemen gehandicapten aangepaste auto '
Lees ook