Ingezonden persbericht

Gemeenten pakken ziekteverzuim aan

In 2004 moet het ziekteverzuim in de Nederlandse gemeenten met tenminste 1 procentpunt zijn gedaald. Hiertoe is een arboconvenant voor de gemeenten
ondertekend door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de vakbonden ABVAKABO FNV, CFO
CNV en CMHF.
De voornaamste oorzaken van ziekteverzuim bij de gemeenten worden aangepakt: werkdruk, agressie en geweld, RSI en lichamelijke belasting. De eerste 200 gemeenten die met een plan komen om hier een
bijdrage aan te leveren, komen in aanmerking voor een extra subsidie. Ook zullen gemeenten de komende
jaren intensiever gebruik maken van arbodiensten en het werk van de arbodiensten beter toetsen. Om het inzicht in de problematiek te vergroten moet er
bovendien vergelijkbare informatie van individuele gemeenten beschikbaar komen, zodat gemeenten zich aan elkaar kunnen spiegelen. In zijn speech bij de ondertekening heeft Hoogervorst ervoor gepleit dat gemeenten naast de overeengekomen maatregelen
jaarlijks bekend maken hoe hoog het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de individuele gemeenten zijn. De openbaarmaking zou gemeenten kunnen prikkelen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid verder te bestrijden.
Het convenant heeft een looptijd van drie jaar. De kosten van het convenant bedragen 11,5 miljoen
gulden. Door de sector wordt 6,5 miljoen in het
convenant geïnvesteerd; 5 miljoen wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de ruim 500 Nederlandse gemeenten zijn in totaal meer dan 180.000 mensen werkzaam.
Van de gemeenten wordt verwacht dat zij in ieder geval voor 1 september 2002 met een op de eigen gemeente toegesneden plan van aanpak komen, om de
voornaamste oorzaken van ziekteverzuim te bestrijden. Om gemeenten te stimuleren snel met plannen te
komen, komen de eerste 200 gemeenten die een
aanvraag indienen in aanmerking voor een extra
?startsubsidie?. Deze bedraagt 10.000 gulden en 20 gulden per ambtenaar. Gemeenten dragen eenzelfde bedrag bij.
Gemeenten gaan de eisen aan de arbodiensten
gerichter formuleren en aanscherpen. Daarnaast wordt op sectorniveau een checklist ontwikkeld om
gemeenten in staat te stellen de prestaties van de arbodiensten beter te beoordelen.
Om een beter inzicht te krijgen in de
arbeidsomstandigheden van gemeenten wordt
gedurende de looptijd van het convenant een
?benchmark? ontwikkeld. Met dit instrument kunnen gemeenten bijvoorbeeld de werkdruk in de eigen
gemeente spiegelen aan de werkdruk in andere
(groepen van) gemeenten.


CMHF - Postbus 176 - 2260 AD Leidschendam - tel.: (070) 419 19 19 - centrale@cmhf.nl

realisatie internet publikatie: Quercus Internet Partners 2000

Deel: ' Gemeenten pakken ziekteverzuim aan '
Lees ook