Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)

Persbericht
Woerden, 10 juli 2006

Gemeenten reageren massaal op verzoek verspreiding donorformulier

Precies een maand geleden verzocht minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) alle burgemeesters in Nederland het donorformulier voortaan via het loket burgerzaken van hun gemeente te verspreiden. Inmiddels heeft een meerderheid van de gemeenten in Nederland al positief gereageerd.

Van de 458 gemeenten in Nederland hebben er inmiddels ruim 270 aangegeven mee te willen werken aan de verspreiding van het donorformulier. Daarmee overtreft de respons de verwachtingen. Dagelijks komen nog aanmeldingen van gemeenten bij NIGZ-Donorvoorlichting binnen. De overgrote meerderheid van deze gemeenten geeft aan zo snel mogelijk met het uitdelen van de formulieren te willen starten. Hierdoor zullen in de meeste gemeenten al vanaf 1 september burgers bij het aanvragen van hun paspoort of identiteitskaart het donorformulier ontvangen. Gemeenten die nog niet hebben gereageerd op het verzoek van minister Hoogervorst krijgen binnenkort een herinneringsbrief.

Helpdesk voor gemeenten
Alle meewerkende gemeenten ontvangen binnenkort via het Donorregister speciaal door NIGZ-Donorvoorlichting vervaardigd voorlichtingsmateriaal. Deze laatste organisatie heeft ook een helpdesk ingericht waar gemeenteambtenaren met al hun vragen over deze manier van werken terecht kunnen.

100.000 geregistreerden per jaar
Een vorig jaar gehouden proef wees uit dat er jaarlijks bijna 100.000 nieuwe registraties in het Donorregister bij kunnen komen als alle gemeenten meewerken. Het verspreiden van het donorformulier via het loket Burger-/Publiekszaken is één van de acties om het donoraanbod in Nederland te verhogen.


---

Deel: ' Gemeenten reageren massaal op verzoek verspreiding donorformulier '
Lees ook