Vereniging Nederlandse Gemeenten

Persbericht

Gemeenten verhogen loonbod

De gemeentelijke werkgevers, verenigd in het College voor Arbeidszaken van de VNG, hebben de patstelling in het CAO-conflict doorbroken door éénmalig 0,25% extra salarisverhoging te bieden.

In de sector worden acties gevoerd omdat het salarisbod van 5,0% over twee jaar door de bonden onvoldoende wordt gevonden. Zij eisen 6,2% en zijn na het afbreken van het overleg teruggekeerd naar hun oorspronkelijke inzet van 4,5% voor één jaar.
De bonden hebben met dat laatste het conflict onnodig op scherp gezet. Immers, het bod van de werkgevers biedt koopkrachtverbetering voor iedereen, gaat uit boven de ramingen van het Centraal Planbureau en boven de salarisafspraken in vele andere sectoren.

Niettemin acht het CvA het van belang dat het overleg zo spoedig mogelijk wordt hervat en de arbeidsrust in de sector weerkeert. De extra verhoging komt bovenop de structurele verbeteringen van 2,9% voor 1999 waarmee het totaal voor dat jaar op 3,15% komt. Voor het jaar 2000 is een salarisverhoging van 2,1% geboden. Het CvA vertrouwt erop dat dit aanbod voor de centrales aanleiding is om het overleg te hervatten.

Meer informatie over dit persbericht kunt u krijgen bij de voorzitter van het College van Arbeidszaken, A.F.P.M. Scherf, tel.nr. 040-2382127

7 mei 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeenten verhogen loonbod '
Lees ook