Gemeente Borsele


Gemeentenieuws Borsele


8e jaargang - nr.23 - 10 december 1999

Brommer verhuist naar de gewone weg

Vanaf 15 december 1999 moeten brommers binnen de bebouwde kom op de gewone weg gaan rijden, dus ook in de gemeente Borsele. Fietspaden en fietsstroken zijn vanaf die datum alléén voor fietsers en snorfietsers! Een praktijkproef in een aantal Nederlands steden heeft aangetoond dat het aantal ongevallen met brommers door deze nieuwe verkeersregel sterk daalt. De uitkomsten logen er niet om: er waren 50% minder ongelukken en slachtoffers. Let wel, in de gemeente Borsele geldt na 15 december een aantal maatregelen waarbij de brommer wel gebruik moet maken van het fietspad. Meer hierover leest u in onderstaand artikel.

Nieuwe regel, nieuw verkeersbord

Vanaf 15 december rijdt een brommer binnen de bebouwde kom op de meeste plaatsen tussen de auto's. Toch zijn er altijd plekken waar dat niet kan, of waar het toch veiliger is om het fietspad te gebruiken. Op die plaatsen komt een nieuw verkeersbord te staan. Ook buiten de bebouwde kom op wegen waar het autoverkeer 80 km/uur of meer rijdt komt het nieuwe verkeersbord. De officiële benaming van dit bord is "fiets- en bromfietspad".

Waar dit bord staat moèt een brommer het fiets- en bromfietspad gebruiken.

Oude bord
Het vertrouwde blauwe, ronde bord met de witte fiets betekent nog steeds een verplicht fietspad, maar geldt nu alleen voor fietsers en snorfietsers. Waar een brommer dit bord tegen komt moet hij het fietspad verlaten en op de gewone weg gaan rijden.

Waar dit bord staat mogen brommers niet op het fietspad rijden. Dat is dan alleen voor fietsers en snorfietsers.

Enkele cijfers op een rijtje
Vorig jaar overleden 79 bromfietsers aan de gevolgen van een ongeluk in het verkeer. Verder kwamen meer dan 2000 bromfietsers zwaargewond in het ziekenhuis terecht en liepen 7623 brommerrijders lichte verwondingen op. Driekwart van alle brommerongevallen ontstaat op een kruising. Een afslaande auto kan een rechtdoorgaande brommer op het fietspad vaak niet goed zien, met een aanrijding als gevolg. Door de nieuwe verkeersregel rijden auto en brommer voortaan sámen op de gewone weg. Ze zien elkaar eerder en letten beter op elkaars weggedrag. Zo wordt het veiliger voor brommers én automobilisten. De regeling geldt alleen voor brommers. Snorfietsers kunnen wel gewoon gebruik blijven maken van het fietspad.

Een paar spelregels voor brommers
o Hou zoveel mogelijk rechts, met voldoende afstand van de zijkant van de weg.
o Haal auto's, brommers en andere voertuigen links in. o Maak gebruik van voorsorteervakken en bijbehorende verkeerslichten. o De maximum snelheid blijft hetzelfde: 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur daarbuiten.

Vragen? Haal de folder of kijk op internet: www.campagnes.nl Vanaf half november loopt onder het motto "Brommers zichtbaar veiliger" een landelijke voorlichtingscampagne die alle verkeersdeelnemers informeert over de nieuwe regeling. Er is een folder verkrijgbaar bij postkantoor en bibliotheek.

Veranderingen binnen de gemeente Borsele

Binnen de gemeente Borsele zijn er drie plaatsen waar i.v.m. de verandering "brommers vanaf 15 december op de rijweg" maatregelen worden genomen.

Lewedorp
Het fietspad langs de Postweg in Lewedorp tussen de bebouwde kom-borden wordt aangewezen als een fiets-bromfietspad. De brommers moeten hier dus gebruik maken van het fiets-bromfietspad.

`s-Gravenpolder
De fietspaden langs de Goesestraatweg vanaf de bebouwde kom-borden tot en met de kruising met de Fortrapastraat/Populierenstraat worden aangewezen als fiets-bromfietspad. Tot en met de kruising rijden de brommers op het fiets-bromfietspad. Na de kruising moeten de brommers op de rijweg.

Heinkenszand
Het fietspad langs Clara's pad tussen de Drieweg en de Kraaiendijk wordt aangewezen als fiets-bromfietspad. De brommers maken hier dus gebruik van het fiets-bromfietspad. De fietspaden langs Clara's pad tussen de Kraaiendijk en de Dorpsstraat worden aangewezen als voetpad.

Tevens worden op Clara's pad tussen de Kraaiendijk en de Dorpsstraat fiets-suggestiestroken aangebracht. Fietsers en snorfietsers maken hier gebruik van de fiets-suggestiestroken. De brommers maken gebruik van de rijweg.

Deze besluiten liggen ter inzage op het gemeentehuis van Borsele te Heinkenszand. Iedere belanghebbende kan hiertegen binnen 6 weken na heden bij ons een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

1. de naam en het adres van de indiener,

2. de dagtekening,

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
4. de gronden van het bezwaar.

Verder kan bij de president van de rechtbank te Middelburg een verzoek om voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden aangevraagd. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd. In bepaalde gevallen kan er vrijstelling of vermindering van het griffierecht worden verleend. Het griffierecht wordt weer terugbetaald als de zaak gunstig afloopt voor de appellant.

_________________________________________________________________

Wijzigingen ophalen huisvuil. Naar afvalkatern.

Let op!!!
Wijzigingen ophalen huisvuil 1999

Woensdag 22 december alleen `s morgens wordt huisvuil opgehaald, wel de gehele route
Vrijdag 24 december alleen `s morgens wordt huisvuil opgehaald, wel de gehele route
Vrijdag 31 december alleen `s morgens wordt huisvuil opgehaald, wel de gehele route

Let op!!!
Wijzigingen ophalen huisvuil 2000

Maandag 3 januari huisvuil wordt later opgehaald, wel de gehele route

Let op!!!
Wijzigingen route ophalen huisvuil 2000

Vanwege de nieuwe samenwerking met de gemeente Goes wat betreft het ophalen van huisvuil zijn de routes veranderd m.i.v. januari 2000. Door deze routewijzigingen zijn ook de tijden van het ophalen veranderd. Zet uw huisvuil dus om 07.30 uur buiten, zodat u in ieder geval op tijd bent. Staat uw huisvuil niet op tijd buiten dan rijdt de huisvuilwagen hier niet voor terug!

De nieuwe huisvuilkalender verschijnt hier, in de Borselse Bode van 24 december a.s. èn in de gemeentegids 2000.

Handige adressen
We hebben de adressen van de dichtstbijzijnde Milieustraten voor u op een rijtje gezet. U kunt zelf bekijken welke milieustraat het dichtst bij u in de buurt is.

o Milieustraat Kapelle
Het adres is Dijkwelseweg 1a, 4421 PN Kapelle, tel. (0113) 333159. De openingstijden van de Milieustraat in Kapelle zijn: Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 12.00 uur
o Milieustraat Nieuwdorp
Het adres is Polenweg 4, 4455 SX Nieuwdorp, tel. (0113) 676793. o Milieustraat Goes
Het adres is Geldeloozepad 3, 4463 AJ Goes, tel. (0113) 219514. o Milieustraat Reimerswaal
Het adres is Stationsweg 8a, 4416 PJ Kruiningen, tel. (0113) 320061. o Openingstijden van Nieuwdorp, Goes en Reimerswaal: Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 13.00 uur

_________________________________________________________________

Duurzame ontwikkeling: wat is dat?

Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit organiseert in samenwerking met de Stuurgroep duurzame ontwikkeling gemeente Borsele in januari 2000 de cursus "Duurzame ontwikkeling: wat is dat?" Wilt u meer te weten komen over duurzame ontwikkeling en het toepassen van duurzaamheidsprincipes in de praktijk, dan is het tijd voor deze cursus! Het programma is als volgt:

Dinsdag 11 januari 2000
Duurzaam algemeen
Wat is duurzame ontwikkeling?
Waarom is duurzame ontwikkeling belangrijk?

Dinsdag 18 januari 2000
Duurzaam bouwen
Hoe kan ik mijn huis op een duurzame wijze bouwen? Welke materialen zijn voorhanden en wat kosten ze?

Dinsdag 25 januari 2000
Duurzame energie
Hoe werkt een zonne-collector en kan die op mijn dak? Hoe zit het met wind-energie?

Dinsdag 1 februari 2000
Duurzaam voedsel
Wat is biologische landbouw?
Waarom biologisch voedsel?

Handig om te weten
o De lestijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur.
o Aansluitend aan de cursus wordt een excursie georganiseerd naar een biologisch dynamisch landbouwbedrijf of een duurzaam bouwen-project. o De cursusplaats is het Informatiecentrum Zeeuwse Schaapskooi, Nieuwe Kamerseweg 3a te Heinkenszand.
o Het cursusgeld bedraagt f 40,- p.p..
o Aanmelden kan bij: Secretariaat ZVU, Postbus 724, 4330 AS Middelburg.
o Meer informatie kunt u krijgen bij de Stuurgroep duurzame ontwikkeling gemeente Borsele, T. van der Ven, tel. (0113) 238437.

Meer info over duurzaam algemeen, info over duurzaam bouwen, over duurzame energie info of info.

_________________________________________________________________

Raadsvergadering

De komende periode van 10 december tot en met 24 december 1999 is er geen raadsvergadering.

_________________________________________________________________

Provincie houdt Klantenpanels over het openbaar vervoer Kijkt u verder dan uw eigen bus lang is?

Wat vindt u van de bus in Zeeland? Een vervoermiddel om even lekker in uit te rusten? Hoeft u niet vaak over te stappen? Moet u een stuk lopen naar de dichtstbijzijnde halte of stapt u op voor de deur? Misschien heeft u wel suggesties om het busvervoer te verbeteren. Dan is de Provincie Zeeland naar u op zoek.

De Provincie start namelijk in het voorjaar van 2000 met klantenpanels over het openbaar busvervoer. Vijftien mensen per eiland praten en denken dan mee over de kwaliteit van het busvervoer in de eigen regio. Maximaal twee keer per jaar is er een bijeenkomst op de Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Tholen. En naar meedenkende busreizigers is de Provincie nu op zoek. Want wie heeft er een betere kijk op het openbaar vervoer, dan de reiziger zelf? Ieders mening doet er toe. Daarom zoekt de Provincie panelleden onder scholieren, studenten, forenzen, ouderen en elke andere groep die wel eens met de bus reist.

Wellicht heeft u de posters of folders al gezien in uw omgeving. "Kijkt u verder dan uw eigen bus lang is?" is het thema van de wervingscampagne. Want de Provincie zoekt mensen die in het algemeen een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van het openbaar busvervoer. Concrete problemen of suggesties kunnen natuurlijk ook door de panelleden worden ingebracht.

Meer informatie?
U voelt wel wat voor deelname aan een panel of u wilt gewoon meer weten? Haal de folder bij het gemeentehuis. Telefonisch aanvragen kan bij de Provincie, (0118) 631400. Of kijk op www.zeeland.nl.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 14 januari. Eind januari ontvangen alle aanmelders bericht en eventueel een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Wanneer u deel gaat uitmaken van een panel, worden uw reiskosten naar de bijeenkomsten vergoed.

Millenniumwisseling

Dat de komende jaarwisseling tevens de wisseling van het millennium betekent zal weinig mensen ontgaan zijn. In de Borselse Bode wordt daarom aandacht besteed aan items zoals Millennium en het probleem, Millenniumprobleem, trend of trouble?; en onderwerpen zoals Millennium en festiviteiten; Millennium en reisdocumenten; Millennium en aanvraag voor openbare hulpverleningsdiensten etc. etc.. Vandaag het onderwerp Millennium en brand- en inbraakalarmsystemen en millennium en bijstand, IOAW en IOAZ.

Millennium en brand- en inbraakalarmsystemen

Om diversen redenen kunnen tijdens de wisseling van het millennium computerstoringen optreden. Deze storingen kunnen effect hebben op uw brand- of inbraakalarmsysteem (een alarminstallatie kan bijvoorbeeld spontaan afgaan of er kan een alarmmelding bij de meldkamer binnen komen). Ook kan het zijn dat er problemen ontstaan met elektrische (garage-)deuren. Tijdens de millenniumwisseling moet er rekening mee worden gehouden dat de openbare hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en GGD) niet of onvoldoende in staat zijn op deze meldingen adequaat te reageren, laat staan de gebruikelijke dienstverlening kunnen garanderen. Het is daarom verstandig tijdig te laten onderzoeken of de alarminstallaties millenniumproof zijn. Uw leverancier kan u hier meer over vertellen.

Millennium en bijstand, IOAW en IOAZ

De Bijstand, de IOAW en de IOAZ over de maand december zal op 29 of 30 december 1999 worden uitbetaald. In dit geval zullen de inkomstenbriefjes op uiterlijk 27 december 1999 moeten worden ingeleverd bij de afdeling Sociale Zaken op het gemeentehuis in Heinkenszand.

Vrijwilligers Service Centrum blijft in `s-Gravenpolder
In het kader van de sociale vernieuwing heeft de stichting voor samenlevingsopbouw (BOS) begin 1996 een steunpunt voor vrijwilligers in het leven geroepen. Dit "Vrijwilligers Service Centrum" (VSC) op het adres Poelvoordestraat 1 te 's-Gravenpolder had twee doelstellingen als uitgangspunt. Enerzijds het helpen van vrijwilligers(organisaties) met kopieer- en drukwerk en administratieve zaken en anderzijds het creëren van werkervaringsplaatsen voor jongeren en banenpoolers.

Met name het eerste doel is ruimschoots gehaald. Het Vrijwilligers Service Centrum is een succes geworden voor wat betreft het produceren van allerlei folders, brochures, affiches, periodieken, verslagen en dergelijke. Dankzij de moderne apparatuur zijn ook hele mooie kleurenproducties mogelijk. In het servicecentrum worden ook administratieve hand- en spandiensten verleend aan vrijwilligers, die bijvoorbeeld nog niet zo handig zijn in tekstverwerking via een P.C..

Selfsupporting
Het VSC is in 1996 gestart met een eenmalige subsidie van ƒ
25.000,-. De opzet was dat de materiaalkosten van de dienstverlening, papier en afschrijvingskosten van de machines doorgerekend zouden worden aan de opdrachtgevers. Het VSC zou daardoor kostendekkend moeten draaien. In de praktijk is dat inderdaad gelukt. Het VSC kan zichzelf bedruipen. In 1998 heeft men zelfs een paar duizend gulden over gehouden. Dat bedrag is gereserveerd voor toekomstige nieuwe investeringen.


1- 1- 2000
Vanaf 1 januari zal het Vrijwilligers Service Centrum verder gaan onder gemeentelijke vlag.
Het VSC blijft gevestigd op het vertrouwde adres aan de Poelvoordestraat en zal dan onderdeel uitmaken van het "Vrijwilligershuis". Ook Anne-Marie Boone blijft op de bekende locatie werken. De gemeente wil minimaal de huidige kwaliteit van de dienstverlening handhaven. Zo mogelijk zal het Vrijwilligershuis ook ruimte bieden voor vergaderingen van (kleine) groepen vrijwilligers. De toekomstige ontwikkeling van de vrijwilligersservice zal vanzelfsprekend in grote mate afhangen van de behoeften aan ondersteuning bij de vrijwilligers zelf.

_________________________________________________________________

Oud papier in... Hoedekenskerke

Jeugdcommissie Sportvereniging Hoedekenskerke
In Hoedekenskerke wordt al sinds jaren het oud-papier opgehaald door de jeugdcommissie van de sportvereniging van Hoedekenskerke. Dit gebeurt om de zes weken op een dinsdagavond. De meeste inwoners van Hoedekenskerke scheiden het oud-papier van het overige afval. Hierdoor kunnen wij elk jaar enige tienduizenden kilo's oud-papier ophalen. In het jaar 1998 was de opbrengst zelfs 50.520 kilo. De opbrengst van het inzamelen van het oud-papier komt ten gunste van de voetballende jeugd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het aantrekken van een gediplomeerd trainer.

Kosten maken we hierbij nauwelijks, aangezien er altijd een team van mensen (zowel jong als oud) belangenloos klaar staat om het papier in te zamelen. Hierbij willen we dan ook alle inwoners van Hoedekenskerke en andere particulieren en/of bedrijven die bij ons oud-papier aanleveren van harte danken voor hun inzamelingsinspanningen. Wij hopen dan ook dat deze mensen ons nog jarenlang zullen blijven steunen.

Bedankt, de jeugdcommissie Sportvereniging Hoedekenskerke.

Naar info oud papier gemeente Borsele.

_________________________________________________________________

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij hebben besloten:

I. tot het intrekken van alle parkeermaatregelen die gelden voor het gedeelte van de Dorpsstraat te Heinkenszand dat tussen de Stenevate en de Heinkenszandseweg ligt;
II. tot het instellen van eenrichtingsverkeer voor vrachtverkeer en autobussen in het gedeelte van de Dorpsstraat dat tussen de Stenevate en de ingang naar de gemeentewerkplaats / sportterreinen ligt, met dien verstande dat inrijden vanaf de Dorpsstraat / Stenevate / Eendvogelstraat is toegestaan;
III. tot het intrekken van het besluit, waarbij het verkeer op de Zangvogelstraat / Julianastraat te Heinkenszand voorrang heeft op het verkeer dat uit de Westerstraat komt;
IV. tot het intrekken van het besluit, waarbij het verkeer op de Julianastraat te Heinkenszand, voorrang heeft op het verkeer dat uit de Simonswei komt;
V. tot het intrekken van het besluit, waarbij het verkeer op de Julianastraat / Clara's pad te Heinkenszand, voorrang heeft op het verkeer dat van de Stationsweg / Dorpsstraat komt; VI. tot het intrekken van het besluit waarbij het verkeer op het Clara's pad te Heinkenszand voorrang heeft op het verkeer dat van Zwake en van de Rembrandtstraat komt;
VII. te bepalen dat het fietspad langs het gedeelte Clara's pad te Heinkenszand dat tussen de Dorpsstraat en de Kraaiendijk ligt, voetpad wordt;
VIII. het bestaande parkeerverbod aan de Ring te Nieuwdorp aan de zijde van de straat voor de huisnummers 63 tot en met 57, uit te breiden tot en met huisnummer 49;
IX. aan de andere zijde van de Ring te Nieuwdorp, van huisnummer 12 tot en met 26 eveneens een parkeerverbod in te stellen; X het verkeersbesluit d.d. 23 februari 1999, waarbij het gedeelte Borsselsedijk dat tussen de Bernhardweg-Midden en de Jurjaneweg ligt gesloten is verklaard voor langzaam verkeer, in te trekken; XI. voor het gedeelte Emmastraat te 's-Heerenhoek, gelegen vanaf de ontsluiting naar de zogenaamde Stengewei (ter hoogte van huisnummer
30) tot de splitsing met de Benedenstraat (ter hoogte van huisnummer
7a) tot het instellen van eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen, met dien verstande dat inrijden vanaf Emmastraat 30 is toegestaan; XII. tot het intrekken van de verkeersmaatregel, waarbij de Oostendestraat en de Kasteelhoekweg te Hoedekenskerke voor vrachtverkeer gesloten is verklaard.

Genoemde besluiten liggen ter inzage op het gemeentehuis van Borsele te Heinkenszand.

Iedere belanghebbende kan hiertegen binnen 6 weken na heden bij ons een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

1. de naam en het adres van de indiener,

2. de dagtekening,

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
4. de gronden van het bezwaar.

Verder kan bij de president van de rechtbank te Middelburg een verzoek om voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden aangevraagd. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd. In bepaalde gevallen kan er vrijstelling of vermindering van het griffierecht worden verleend. Het griffierecht wordt weer terugbetaald als de zaak gunstig afloopt voor de appellant.

_________________________________________________________________

Heinkenszand, 10 december 1999
College introduceert Maarten van Doorn-prijs voor vernieuwende ontwerpen

Ter gelegenheid van het afscheid van Maarten van Doorn, de eerste kwaliteitscoördinator van de gemeente Borsele, heeft het college van burgemeester en wethouders de Maarten van Doorn-prijs geïntroduceerd. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend als waardering voor plannen binnen de gemeente Borsele die qua vormgeving als verfrissend of vernieuwend aangemerkt kunnen worden. Aan de Maarten van Doorn-prijs is een bedrag van f. 3.000,- verbonden. Begin 2000 zal de eerste Maarten van Doorn-prijs toegekend worden.

Zowel verbouw- en nieuwbouwplannen als tuininrichtingsplannen kunnen ingediend worden om mee te dingen naar de Maarten van Doorn-prijs. Elke inwoner van de gemeente Borsele èn de afdeling Bouwen en Wonen kunnen gemotiveerd ontwerpen nomineren. Uitgesloten van nominatie zijn plannen van de gemeente Borsele, bestuurders en/of medewerkers van de gemeente Borsele. Voor de Maarten van Doorn-prijs 1999 kunnen tot 24 december a.s. nominaties ingediend worden bij de afdeling Bouwen en Wonen.

Voor de Maarten van Doorn-prijs 1999 maakt Van Doorn een selectie van vijf plannen uit de genomineerde ontwerpen. Hierbij wordt aangegeven waarom juist deze plannen zijn geselecteerd. Begin januari 2000 wordt bekendgemaakt welke 5 plannen de eindselectie vormen. Uit deze eindselectie wordt door middel van loting het winnende ontwerp bepaald. De Maarten van Doorn-prijs wordt toegekend aan de opdrachtgever van dit ontwerp. In de toekomst zal de huidige kwaliteitscoördinator van de gemeente Borsele, Hein de Vries, de selectie verzorgen.

De Maarten van Doorn-prijs wordt gesponserd door:
* Bosch Slabbers, tuin- en landschapsarchitecten, Middelburg
* Rothuizen Van Doorn `t Hooft, architecten en stedenbouwkundigen, Goes

Architectenspreekuur

Het eerstkomende architectenspreekuur zal worden gehouden op 16 december 1999. Het spreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van afdeling Bouwen en Wonen informatie en advies over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die advies willen over de voorbereiding van een bouwplan en dan met name de vormgeving. Tevens is het mogelijk bouwplannen te bespreken die aanpassing behoeven op advies van de welstandscommissie.

Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de

afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 238383

Spreekuur wethouders

Iedere donderdag houden de wethouders beurtelings spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de komende tijd ziet het schema er als volgt uit:


16 december: wethouder Van Opdorp

23 december: wethouder Vollaard

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238374.

_________________________________________________________________

Raadsledenspreekuur

Op donderdag 23 december 1999 wordt het laatste raadsledenspreekuur van deze eeuw gehouden. Daar heeft u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek aan raadsleden voor te leggen. Per partij is er een raadslid aanwezig. Een ambtenaar noteert de gemaakte afspraken.

Op 23 december kunt de volgende raadsleden verwachten:


- dhr. R.W. Boekholt (VVD)

- dhr. P.J.M. Verbart (D66)

- dhr. J.M. Zandee (SGP/GPV/RPF-combinatie)
- dhr. H.J.G. Uitterhoeve (PvdA)

- dhr. A.E.M.M. Lijmbach (CDA)

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Bianca Vermeulen, afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238375.

Spreekuur Westerscheldetunnel

Infomatiestand in het Gemeentehuis Een keer per maand vindt er tussen
17.00 en 20.00 uur een spreekuur over de Westerscheldetunnel plaats in het gemeentehuis in Heinkenszand. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 6 januari aanstaande.

Iedere eerste donderdag van de maand is Kim Geelhoed, medewerkster van de N.V. Westerscheldetunnel, aanwezig in het informatiepunt over de Westerscheldetunnel in het gemeentehuis van Heinkenszand. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden omtrent de tunnel, of gewoon wat algemene informatie wilt hebben over het project, kunt u hiervoor bij haar terecht. Zij zal uw vragen beantwoorden.

Millenniumtentoonstelling

Deelnemers aan de Millennium-tentoonstelling kunnen zich nog steeds aanmelden. Even ter herinnerring waar het om gaat! Begin 2000 bestaat de Culturele raad Borsele 10 jaar en ter gelegenheid hiervan wil men een tentoonstelling houden, waarin een beeld wordt gegeven van de amateurkunst in de gemeente Borsele op de breuklijn van het nieuwe millennium. Mensen die bezig houden met schilderen, beeldhouwen, keramische vormgeving enz. kunnen hieraan meedoen.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich tot 31 december a.s. schriftelijk aanmelden bij de Culturele Raad Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Telefonische informatie kunt u verkrijgen bij Cock Hazelager (voorzitter werkgroep Beeldende Kunst Borsele) op nummer
354040.

Sportfestijn 2000

Ook in 2000 zal tijdens de Voorjaarsvakantie weer het traditionele SPORTFESTIJN BORSELE worden georganiseerd. Het is de tiende editie van dit festijn wat zal worden gehouden van 8 tot en met 10 maart. Het is de bedoeling diverse sportieve activiteiten aan te bieden, met als uitgangspunt zowel jongeren als volwassenen kennis te laten maken met diverse takken van sport. Om tot een zo gevarieerd mogelijk programma te kunnen komen, verzoekt de Sportraad Borsele om ideeën en suggesties aan te melden die dan verder uitgewerkt kunnen worden. Dit kan tot 15 januari 2000 schriftelijk bij de Sportraad Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Tentoonstelling Rinus Rentmeester

De werkgroep Beeldende Kunst van de Culturele Raad Borsele organiseert in de hal van het gemeentehuis te Heinkenszand een tentoonstelling met werk van de uit Nieuwdorp afkomstige kunstenaar Rinus Rentmeester. De titel van de tentoonstelling is "Schilderen met licht" en is gratis te bezichtigen.

Rinus Rentmeester is kunstglazenier en de werken die zijn atelier `t Ouwe Glas'uus verlaten zijn dan ook zowel van ontwerp als van uitvoering van zijn hand. Zijn vrije werk is van eigentijdse vormgeving. Afgewogen vaak sober gebruik van kleuren in combinatie met een evenwichtig lijnenspel geven dat zijn werken, zonder saai te zijn, een bepaalde rust uitstralen. Soms zijn elementaire vormen het kernthema van zijn werk. Hij gebruikt echter vaak een organisch, aan de natuur ontleend lijnenspel. Door glas in lood te zetten in een roestvrijstalen omlijsting wordt het werk ook buiten toepasbaar. De op deze manier gemaakte ruimtelijke kunstwerken vormen schitterende tuinobjecten.
Naast vrij werk en ruimtelijke objecten maakt Rinus Rentmeester ook traditionele glas in lood ramen, al dan niet gebrandschilderd. Hij volgde zijn opleiding kunstglazenier aan het instituut voor KMO te Brugge.

De tentoonstelling is tot 27 januari 2000 te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis te Heinkenszand. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur.

Deel: ' Gemeentenieuws Borsele '
Lees ook