Gemeente Castricum

Info-bulletin gemeente Castricum

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

04-02-00 Prins Frederik Hendrikstraat 34 uitbreiding woning

09-02-00 Eerste Groenelaan 44 plaatsing dakkapel

Charlotte van Pallandtlaan 3 bouw woning met garage

Dr. Benderslaan 27 interne wijziging woning

Heereweg 71 plaatsing schuur

10-02-00 Augusta de Witstraat 17 plaatsing dakkapel

11-02-00 Kemphaan 15 vergroting dakkapel

De kennisgeving van een aanvraag impliceert niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 24 februari 2000 liggen, in verband met een

vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:

Stetweg 12 vernieuwing schuur

Brakenburgstraat 2 uitbreiding woning

Heereweg 74a uitbreiding woning

Duinweg 5 wijziging voorgevel en dakbedekking + plaatsing twee dakkapellen

Rooseveltlaan 31 uitbreiding woning

Eerste Groenelaan 117 wijziging / uitbreiding entree

Brakenburgstraat 3 aanbouw berging

Een ieder kan gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN EN GEHONOREERDE MELDINGEN:

15-02-00 Juliana van Stolbergstraat 3 uitbreiding basisschool

Johannisweg 3 plaatsing tijdelijke noodkeuken

Zanddijk 2 plaatsing stacaravan als tweede bedrijfswoning

Lindenlaan 79 uitbreiding woning

Lindenlaan 81 uitbreiding woning

Gasstraat 3 verbouwing atelier / opslagruimte in een dagactiviteitencentrum / bedrijfs- en opslagruimte

Pernéstraat 40 plaatsing tuinhuisje

Teunisbloem 23 bouw erker

Etty Hillesumstraat 7 plaatsing dakkapel

Tormentil 16 vergroting dakkapel

Van Speykkade 5 plaatsing schuurtje

Prinses Beatrixstraat 28 vergroting slaapkamer + wijziging voorgevel

Koning Willemstraat 4 uitbreiding woning

Limmerweg 2b wijziging bollenruimte in kantine en kantoor ten behoeve van het agrarische bedrijf

AFGEGEVEN (LICHT)RECLAMEVERGUNNING:

18-02-00 Castricummer Werf 138 plaatsing lichtreclame

AFGEGEVEN KAPVERGUNNINGEN:

17-02-00 Van Haerlemlaan 11 kappen 2 berken

Van Haerlemlaan 9 kappen 1 els

Walstro 10 kappen 1 berk

Geelvinckstraat 21 kappen 1 boom

Heereweg 37 kappen 1 esdoorn

Prinses Marijkestraat 16 kappen 1 larix

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VRO in het gemeentehuis. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Castricum.

RAADSVERGADERING

Donderdag 24 februari 2000 is er een raadsvergadering in het gemeentehuis om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder meer:


- Voorstel tot aankoop van grond van de R.K. Parochiegemeenschap Castricum gelegen nabij de Vondelstraat ten behoeve van de uitbreiding van de R.K. basisschool Cunera te Bakkum.


-Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Van Haerlemlaan 19


-Voorstel tot vaststelling van de 1e partiele herziening van het bestemmingsplan Dorpskom


- Voorstel tot instemming met de start van het Centrum voor Werk en Inkomen Ijmond per 1 maart 2000


- Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de vervanging van lichtmasten op het sportpark De Puikman


- Voorstel tot vaststelling van het Milieujaarverslag 1998 en het Milieuwerkprogramma 2000


- Voorstel inzake het besluit van de Minister van Economische Zaken inzake de vergunning tot het uitvoeren van een proefboring voor de kust van Castricum door Clyde Petroleum bv

ALGEMENE BEKENDMAKING

De burgemeester maakt bekend, dat hij ontheffingen van het sluitingsuur heeft verleend, van het gestelde verbod vervat in artikel 44, van de Algemene Plaatselijke Verordening

(= verder de APV) om de inrichtingen geopend te hebben:

a. tot 01.00 uur in de nachten van maandag tot en met donderdag;

b. tot 02.00 uur in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag; en

c. tot 01.30 uur in de nacht van zondag op maandag.

Dit betreft de volgende inrichtingen:


1. Jongerencentrum '?', gevestigd op het Bakkerspleintje 1, van 1 januari t/m 30 juni 2000;


2. Cafébedrijf 'Buona Sera', gevestigd op de Dorpsstraat 20, van 1 maart t/m 30 juni 2000.

Op 16 februari jl. is een ontheffing gepubliceerd voor cafébedrijf 't Gemeentehuys,

gevestigd op de Dorpsstraat 18, alhier.

Met ingang van 24 februari 2000 liggen deze besluiten (inclusief de

bezwaarprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht) ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Welzijn, Bestuurszaken en

Onderwijs van het gemeentehuis (telefoonnummer: 0251-661366).

RECONSTRUCTIE C.F.SMEETSLAAN

Op 6 maart wordt begonnen met de reconstructie van de C.F. Smeetslaan. Als eerste wordt het kruispunt met de Dr. de Jonghweg/Geesterduin omgebouwd tot rotonde. De aansluitende wegen worden daarom tot eind mei afgesloten. Omleidingsroutes worden aangegeven.

De bushalte op de Geesterduinweg vervalt gedurende die tijd. Gebruikers van lijn 179 kunnen gebruik maken van de bestaande bushalten op de Soomerwegh en Pr. Beatrixstraat.

De tweede fase wordt aansluitend gestart, dit is de herinrichting van de CF Smeetslaan zelf.

Langs de bestaande rijbaan wordt een vijver aangelegd, tussen de vijver en de rijbaan komt een aanliggend fietspad. Het bestaande fietspad zal dan nog slecht in één rijrichting bereden mogen worden. In de rijbaan van de C.F. Smeetslaan worden een 4-tal snelheidsremmers aangelegd.

Ook wordt de 'punaise' op het kruispunt met de M.L. Kinglaan/Dorcamp gereconstrueerd. Dit betekent dat deze zijwegen tijdelijk voor al het gemotoriseerde vervoer worden afgesloten. Deze afsluiting zal ca. 4 weken duren en in juni/juli plaats vinden.

Alle betrokkenen ontvangen een brief van de gemeente.

Voor inlichtingen: Hans Bregman, 661314.

C'2000

Ballonnenwedstrijd

Emil Rycken heeft de ballonnenwedstrijd gewonnen die gehouden werd tijdens de nieuwjaarsmanifestatie van de gemeente op zaterdag 8 januari.

Zijn ballon is teruggestuurd vanuit Süderbrarup (Duitsland) vlak bij de Deense grens.

Emil, gefeliciteerd!

Europarlement

Tijdens de nieuwjaarsmanifestatie hebben geïnteresseerden zich op kunnen geven voor een trip naar het Europarlement. De loten zijn getrokken en 40 gelukkigen mogen een dag mee naar het Europarlement. Hier mogen zij naast een rondleiding ook vragen stellen aan politici.

Degenen die uitgenodigd worden krijgen persoonlijk een brief met verdere informatie.

RECYCLING

Huishoudelijke apparaten van krultangen tot wasmachines, worden ook gerecycled.

Oude apparaten kunt u op twee manieren kwijt raken:

Oud voor nieuw: inleveren bij de winkelier, op het moment dat u een nieuw apparaat koopt. Dit moet eenzelfde apparaat zijn, maar het mag wel van een ander merk zijn. De leverancier is verplicht uw apparaat in te nemen en hij mag hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

Daarnaast kunt u apparaten ook inleveren bij de gemeente, het afvalbrengdepot Schulpstet 17 heeft een speciale container voor huishoudelijke apparatuur.

Openingstijden: Ma tmt vr 8.00 -12.00 uur en 13.00-16.00 uur; za
9.00-13.00 uur

WINDMOLENPARK

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken liggen de concept-plannen voor de aanleg van een windmolenpark voor de kust ter inzage.

Het kabinet wil de locatie van het windpark vastleggen via de procedure van een planologische kernbeslissing. Binnenkort wordt het ontwerp hiervoor en het milieu-effectrapport ter inzage gelegd. Daarop kan ingesproken worden.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BRANDWEER

Als je niet langer toeschouwer wilt zijn..........

De brandweer in Castricum zoekt vijf vrijwilligers die de 37 mannen en 3 vrouwen van het corps wil komen versterken.

De brandweer Castricum bestaat uit een groep stressbestendige sportievelingen met lef en een enorme teamgeest, en aan deze eisen moet jij als de vrijwilliger ook voldoen.

Want je volgt dezelfde opleiding als de beroepsmedewerkers omdat je ook hetzelfde werk moet verrichten. En het werk stelt nogal wat eisen aan je. De helft van alle meldingen gaat om brand, daarnaast krijg je te maken met het bevrijden van mensen of dieren die bekneld zitten, het opruimen van gevaarlijke stoffen en het verwijderen van boomstronken en takken die na een storm op de weg liggen.

Wij verwachten van jou dat je binnen 6 minuten ter plaatse bent als er een melding komt. En dat je vaak beschikbaar bent, ook in de weekenden en nachten, want een brand ontstaat niet enkel tijdens kantooruren.

Je bent bereid een opleiding te volgen met verplichte en keuzevakken, gevolgd door een rijksexamen en je bent iedere week aanwezig tijdens de oefenavond om jouw kennis en vaardigheden uit te breiden.

Ben je nog niet geschrokken van dit eisenpakket? Dan zoeken we jou!

Als je tussen de 18 en 40 jaar bent, minstens 1.65 m. lang en een opleiding op ten minste LTS, MTS of MAVO hebt, bel dan met de kazerne 0251-661357 voor meer informatie en/of een sollicitatieformulier.

Brandweer Castricum

Postbus 338

1900 AH Castricum

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

Het gemeentehuis is 's morgens vanaf 8.30 telefonisch te bereiken. Wanneer zich voor 8.30 uur een probleem voordoet waar u de gemeente voor nodig hebt, zoals een verstopt riool dan kunt u de gemeente rechtstreeks bereiken van 7.30 uur tot 8.30 uur op nummer 661327.

Castricum, 22 februari 2000

Deel: ' Gemeentenieuws Castricum '
Lees ook