Gemeente Hilversum


Nieuws van het gemeentebestuur

Hieronder ziet u een overzicht van de actuele persberichten van de gemeente Hilversum. De belangrijkste persberichten van de afgelopen zes maanden zijn opgenomen in het archief. De agenda's en besluitenlijsten van het College van B&W, de raadscommissies en de gemeenteraad kunt u inzien op de pagina's van het gemeentebestuur.


Persberichten Week 9
(28 februari - 5 maart 2000)

Geen grond nodig voor bustracés

Op het beoogde tracé met vrijliggende busbanen zal, naar alle waarschijnlijkheid, geen grond nodig zijn van particulieren om de vrijliggende tracés aan te kunnen leggen.

Naar aanleiding van de besprekingen in de raadscommissie Verkeer en Buurt én de geluiden die de gemeente via insprekers en anderen ter ore kwamen, is er nog eens gekeken naar de ruimte die voor de vrijliggende busbaan nodig is. Het is in dit stadium moeilijk om exacte berekeningen te maken, want dit kan pas als de tekeningen gereed zijn. Die tekeningen zijn nu uiteraard nog niet gemaakt, want er is nog een inspraakavond op 9 maart en daarna moet de gemeenteraad nog besluiten over de aanleg van de tracés.

Nadere bestudering leverde op dat op het beoogde tracé langs de achtertuinen aan de Stadhouderslaan ongeveer 1,5 tot 2,5 meter vrij blijft tussen de busbaan, inclusief geluidsscherm en de eigendomsgrens van de woningen. Ook op de andere delen van het beoogde tracé zal naar alle waarschijnlijkheid geen grond van particulieren gekocht hoeven te worden.

overzicht persberichten


Stationsgebied-noord: entree van de stad

Wie in de toekomst met de trein naar Hilversum komt, bevindt zich werkelijk bij de entree tot het centrum van Hilversum. De stad is onmiddellijk herkenbaar als multimedia-stad. Een overzichtelijke route leidt naar de binnenstad, waarbij men onderweg dienstverlenende bedrijven tegen komt, zoals bloemenkiosk, tijdschriftenkiosk, kleine horeca. In de gebouwen boven de begane grond bevinden zich kantoren.

De beoogde bebouwing is vrij stevig qua volume met op de hoek Stationsstraat/Schapenkamp een hoogte accent. Dit is een echte blikvanger, uitgevoerd in natuurlijke materialen en kleuren. De openbare ruimte heeft een belangrijke functie als knooppunt van (openbaar) vervoer en is tevens aantrekkelijk als verblijfsruimte. Men staat er soms te wachten op bus of familie met auto, dus prettig straatmeubilair, verlichting en mogelijk een terrasje zijn welkome onderdelen van de inrichting. Natuurlijk is er plaats voor fietsenrekken. Plaatsen voor langer parkeren zijn alleen te vinden in de parkeergarages. In het hele plan worden duurzame materialen toegepast, zodat energiezuinig gebruik mogelijk is, evenals verantwoord afvoeren van afvalstoffen.

Het college van b en w heeft de zogenaamde randvoorwaarden voor het stationsgebied-noord vastgesteld en legt deze ter advisering voor aan de raadscommissie Stad van 14 maart a.s. De randvoorwaarden komen voort uit de nota `Hilversum 1' waarin de gewenste ontwikkeling van de binnenstad is vastgesteld. Op basis van deze randvoorwaarden wordt een voorlopig ontwerp gemaakt en dat zal de inspraak ingaan.

overzicht persberichten


Cultuureducatie in trek

Het project kunst- en cultuureducatie, een co-productie van de gemeente Hilversum en nagenoeg alle culturele instellingen, doet het goed. Van de 7500 leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs namen er het afgelopen schooljaar (1998/1999) ruim 6300 aan het project deel. Dat zijn ruim tweehonderd leerlingen meer dan het jaar daarvoor. Bovendien maakten 32 van de in totaal 38 basisscholen van het project gebruik, acht meer dan het jaar daarvoor. Een en ander blijkt uit een zojuist afgeronde evaluatie van project, dat inmiddels zijn derde jaar is ingegaan.

Het project kunst- en cultuureducatie wil locale culturele instellingen nauwer betrekken bij kunst- en cultuureducatie op scholen en zoveel mogelijk jongeren met kunst en cultuur in aanraking brengen. Met het oog daarop kunnen Hilversumse basisscholen sinds 1997 gratis of tegen een kleine bijbetaling interessante educatieve projecten volgen. Die projecten vinden plaats bij diverse instellingen in Hilversum, zoals de muziekschool, de bibliotheek, de kunstuitleen, het grafisch atelier, de (film)theaters, musea en galeries. Per leerling stelt de gemeente zes gulden subsidie beschikbaar. Op deze manier komen zoveel mogelijk leerlingen al op jonge leeftijd in contact met kunst en cultuur. Een kijkje achter de schermen van theater Gooiland, een eerste kennismaking met de wereld van de televisie in het NAA/Omroepmuseum of het zelf vervaardigen van een kunstwerk in het grafisch atelier: het is allemaal mogelijk. In tegenstelling tot wat bij kunst en cultuur vaak gedacht wordt, beperkt het project zich niet tot oudere kinderen. Ook zijn er projecten voor de jongste basisschoolleerlingen, de kleuters. De reacties, zowel vanuit het onderwijs als de instellingen, zijn enthousiast. Ook in het schooljaar 2000/2001 zal er weer een aanbod komen voor het basisonderwijs, met veel nieuwe projecten. De brochure daarover verschijnt in mei. Op woensdag 24 mei kan het onderwijs met de nieuwe projecten kennismaken in de bibliotheek aan de `s-Gravelandseweg.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Spoelder, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), tel. (035) 629 2822.

overzicht persberichten


Werkzaamheden in Oude Torenstraat

Nu het nieuwe gebouw (Caluna) in de Oude Torenstraat is gerealiseerd, begint de gemeente op maandag 6 maart met de herinrichting van de directe omgeving.

Het fietspad en het trottoir voor de nieuwbouw en de toegang naar de oude begraafplaats, tussen de ABN/AMRO en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente, worden voorzien van de definitieve bestrating.

De werkzaamheden zullen ongemakken meebrengen voor de bereikbaarheid van woningen, kerk en bedrijven in de Oude Torenstraat.

Op 6, 7 en 8 maart zal de Oude Torenstraat voor fietsers aan de zijde van de nieuwbouw en voor autoverkeer worden afgesloten. De afsluiting voor fietsers aan de zijde van de nieuwbouw zal tot en met 17 maart duren.

De toegang naar de oude begraafplaats vanuit de Oude Torenstraat zal van 6 maart tot en met 7 april afgesloten zijn. De ingangen naar de begraafplaats in de Burgemeester Andriessenstraat en de Torenlaan blijven toegankelijk.Omleidingsroutes voor fietsers en auto's zullen met borden worden aangegeven.

Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer J. van Roekel van de dienst Gemeentewerken; tel: 629 26 58.

overzicht persberichten


Misverstanden rond Pas 65

Een recente publicatie van een uitspraak van een rechter in Utrecht over de Pas 65 heeft voor verwarring gezorgd. De verwarring betreft de afgifte van een Pas 65 aan alleenstaanden van 60 jaar tot 65 jaar. Wat is het geval? In 1998 heeft een 60-jarige op grond van de Wet Gelijke Behandeling een zaak aangespannen tegen de gemeente Utrecht. De
60-jarige voelde zich gediscrimineerd, omdat deze als alleenstaande geen recht had op een Pas 65. Deze alleenstaande voerde daarbij aan dat een 60-jarige gehuwde persoon met een partner van 65 wèl recht had op een Pas 65. De uitspraak van de rechter werd gedaan in januari 2000 en had betrekking op een in 1998 gedane aanvraag. De rechter toetste dus de regels van 1998. De hier bedoelde 'partnerregeling' is inmiddels in september 1999 ingetrokken.

Op grond van de nieuwe regels hebben vanaf september 1999 alleen personen van 65 jaar of ouder recht op een pas 65. Of de persoon in kwestie gehuwd is of alleenstaand doet nu niet meer terzake.

overzicht persberichten


Bijna één auto per huishouden

Het gemiddeld aantal auto's dat per huishouden beschikbaar is voor particulier gebruik (zowel eigen als auto van de zaak en/of lease-auto) is in Hilversum gestegen van 0,83 in 1991 en 0,90 in 1995 tot 0,98 in 1999. Dit staat in Cijfers en Notities nummer 89 van het gemeentelijke Bureau voor Onderzoek en Statistiek.

Het bureau verwacht dat het autobezit de komende jaren zal blijven stijgen. Een ontwikkeling, waarmee bij de raming van benodigde parkeercapaciteit (bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen voor woningen) rekening moet worden gehouden.

De gemeentelijke onderzoekers hebben het autobezit ook uitgesplitst per wijk. De zuidoostelijke villawijk (woningen met postcode 1213) is het auto-rijkste deel van Hilversum: bijna 1,3 auto per huishouden. Het Van Riebeeckkwartier (postcode 1212) heeft de minste auto's per huishouden: iets meer dan 0,8.

overzicht persberichten


Kamermuziek in Burgerzaal

Kamermuziek van J.S. Bach vormt de hoofdschotel van het lunchconcert dat woensdagmiddag 8 maart wordt gehouden in de Burgerzaal van het raadhuis.

Tussen 12.15 en 12.45 uur concerteren Fanny Pestalozzi (barokviool) en Henk van Zonneveld (clavecimbel). Fanny Pestalozzi begon haar muzikale opleiding in haar woonplaats Bazel. Vervolgens studeerde zij in Londen en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Henk van Zonneveld behaalde voor zowel orgel als clavecimbel het diploma Uitvoerend Musicus aan het Utrechts conservatorium. Hij specialiseerde zich in de uitvoeringspraktijk van barokmuziek. Hij is onder meer docent clavecimbel en orgel op de Muziekschool VML te Hilversum.

Toegang en koffie of thee zijn gratis.

overzicht persberichten


Voorlezen voor kinderen in het Goois Museum

Ook in de voorjaarsvakantie is het leuk voor kinderen om naar het Goois Museum te komen.Tot en met zondag 5 maart krijgen alle kinderen bij hun bezoek een gratis speurtocht door de tentoonstelling 100 jaar Gooise kinderboeken 1897-1997.

Op vrijdag 3 maart om 10.30 uur is er een voorleesuurtje voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De Hilversumse kinderboekenschrijster Lidy Peters leest voor uit eigen werk. Zij betrekt de kinderen hierbij, door het doen van leuke spelletjes en opdrachten. Het totale programma duurt anderhalfuur, de kosten zijn f 6,- per kind. Reserevern wordt aanbevolen op telefoonnummer 035-629 28 26.

Informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Martine Eerelman, medewerker publiciteit en educatie, tel. 035-629 25 01/ 629 28 26. Email: informatie@gooismuseum.a2000.nl

Deel: ' Gemeentenieuws Hilversum '
Lees ook