Gemeente Hoogeveen


Het Torentje Het laatste Torentje29 augustus 2001

Inhoud


* Wijzigingen WVG-vervoer moeten kwaliteit verbeteren *
* Raad houdt vergadering *

* Hoorzittingen bezwaarschriften *

* Wegafsluitingen feestweek Elim *

* Werk aan de weg *

* Oud papier *

* Busexcursie over wonen op open monumentendag *
* Kavelverkoop plan Hollandscheveld-oost *
* Terugkeerregeling voor Molukse ex-KNIL-militairen bijna ten einde
*

* Woonzorgzone centraal tijdens het WOP-café *
* Hoogeveense Zwemvierdaags in zwembad De Dolfijn *
* Digitaal spreekuur wethouder Punt over parkeren *
* Mededelingen *


* Kapvergunningen De Praam en Hollandscheveld Opgaande *
* Bouwaanvragen en -meldingen *

* Verleende bouw- en sloopvergunningen *

Met ingang van 1 september

Wijzigingen WVG-vervoer moeten kwaliteit verbeteren

Busmaatschappij Connexxion blijft het vervoer doen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Dat is het resultaat van de aanbesteding door de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld.

Alle pashouders kunnen gebruik blijven maken van de huidige vervoerpas. Deze week ontvangen zij van Connexxion een brief en een nieuwe informatiefolder.

Om de kwaliteit verder te verbeteren hebben de gemeenten met ingang van 1 september enkele wijzigingen aangebracht. De belangrijkste veranderingen zijn:

* Vanaf 1 september kunt u elke dag van 06.00 's ochtends tot 01.00 's nachts reizen.

* Het is mogelijk dat de taxicentrale u vijf minuten voordat de taxi bij u komt belt.

* Als u aangeeft dat u beslist ergens op tijd moet zijn, vanwege een begrafenis, huwelijk, theatervoorstelling of het halen van de trein, dan kunt u een zogenaamde prioriteitsrit aanvragen. U komt dan op tijd aan.

* De zones van het collectief vervoer zijn vanaf 1 september gelijk aan de zones van het openbaar vervoer. Daardoor zijn de zones kleiner geworden. Om u toch in staat te stellen dezelfde bestemmingen te bereiken is het aantal te verreizen zones verhoogd van 5 naar 6. De tarieven zijn vanaf 1 september gelijk aan het openbaar vervoertarief. U betaalt dan 0,85 ( 0,38) per zone. Voor één enkele rit betaalt u dan tenminste 1,70 ( 0,76).
* Voortaan kunt u alle klachten over het vervoer alleen via uw gemeente indienen, telefoon (291453). De gemeente zorgt ervoor dat u een reactie krijgt op uw klacht. Daarnaast heeft de gemeente zo beter zicht op het aantal en soort klachten.

Mocht u na het lezen van de brief en de informatiefolder nog vragen hebben neemt u dan contact op met de medewerkers van de afdeling WVG (tel: 291453).

Raad houdt vergadering

De gemeenteraad van Hoogeveen vergadert donderdag 6 september in het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:

* Benoeming leden ChristenUnie in raadscommissies.
* Toekenning planschadevergoedingen aan de heer H. Giethoorn en mevrouw K. Doldersum, de heerC.B. Verstraete en mevrouw L. Verkuil. de heer A. Vriend en mevrouw P. Bos, mevrouw M. Stuifzand, de heer A. Otten, de heer A.P.J. Leeuwerik, mevrouw J. Zilverberg, de heer H. Klaassen, mevrouw J.M Verheul-van der Hoeven, mevrouw H. Arends-Doldersum, de heer J.H. Haveman, de heer H.A. Hemme, de heer J. Oost., de heer A. Mulderij.
* Afwijzen verzoek om planschadevergoeding van de heer J. Steenbergen en mevrouw F. Schonewille.

* Project voor- en vroegschoolse educatie in de wijken Krakeel en Centrum.

* Vaststelling route vervoer gevaarlijke stoffen.
* Krediet ten behoeve van de herinrichting van de woonomgeving van De Fazant c.a.

* Projectopdracht en het Plan van Aanpak voor de Nota Wonen.
* Beleidsverslag 2000 van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

* Voorbereidingsbesluit hoek Het Haagje-Wolfsbosstraat.
* Voorbereidingsbesluit voor het zuidelijk Stationsgebied.
* Regeling onkostenvergoeding bestuurders.
* Begrotingswijziging(en) van de algemene dienst 2001.
Hoorzittingen bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Hoogeveen houdt woensdag 5 september openbare hoorzittingen. Dat gebeurt in commissiekamer 2 van het raadhuis. De agenda ziet er als volgt uit.

14.30 uur:
Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van N.L. Moorrees tegen het opleggen van een maatregel op grond van de Algemene bijstandswet. 15.30 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van R.Y.Y. Boorachi tegen het weigeren van een vergoeding op grond van de Zorgwet VVTV voor de kosten van een school- en boekenfonds.

Wegafsluitingen feestweek Elim

In verband met de kermis tijdens de feestweek Elim is van 3 tot en met 9 september een aantal wegen afgesloten. Het zijn de Carstenswijk (kruising Dorpsstraat - kruising Van Leeuwenstraat) en de Zondervanstraat (Carstenswijk - kruising Zondervanstraat Bartlemastraat).

Tijdens de jaarmarkt op zaterdag 8 september worden de T-splitsing Prieswijk/Dorpsstraat en de kruising Dorpsstraat/Langewijk, de T-splitsing ds. van Elvenstraat/Carstensdijk en kruising Carstensdijk/Perebomenweg dicht voor alle verkeer.

Werk aan de weg

Dinsdag 4 september krijgen enkele weggedeelten een nieuwe asfaltlaag. Het zijn de Stephensonstraat tussen de Zeppelinstraat en de Weg om de Oost. Dit weggedeelte is afgesloten van 07.00 uur tot 12.00 uur. Die dag staat ook de Echtenseweg tussen cafe De Molen en het Oude Diep op het asfaltprogramma. Hier duurt de stremming van 12.00 uur tot 17.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.

De Echtenseweg is voor alle verkeer gesloten, maar de Stephensonstraat kunnen nog wel fietsers door.

Oud papier

Basisschool De Regenboog in Noordscheschut haalt zaterdag 1 september oud papier op. Dat gebeurt van 9.00 tot 12.00 uur.

Dezelfde dag houdt basisschool De Sprong te Hoogeveen een inzamelingsactie.U kunt het oud papier brengen naar de containers achter de Zuiderkerk aan de Baarlelaan.

Busexcursie over wonen op open monumentendag

De jaarlijkse landelijke open monumentendag valt dit jaar op zaterdag 8 september. De dag staat in het teken van 'wonen'. In Hoogeveen kunt u die dag meedoen aan een excursie per bus langs uiteenlopende woonvormen en woonomgevingen binnen onze gemeente. De organisatie is een samenwerking van de Historische Kring en de gemeente. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan bij de ANWB/VVV in Hoogeveen.
De tocht voert door de plaats Hoogeveen en het buitengebied en gaat in ieder geval langs allerlei historische woonhuizen. Daarnaast staat ook nieuwbouw (bijvoorbeeld in Erflanden) op het programma In de woonomgeving krijgt u de veranderingen te zien die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden.

Deskundige uitleg krijgt u van wethouder W. Punt. Hij kan niet alleen bogen op een jarenlange ervaring als bestuurder, maar ook is hij sociaal-geograaf van professie. De tocht duurt ongeveer twee uren. Onderweg krijgen de deelnemers een 'aangekleed' kopje koffie/thee aangeboden.

Vertrek: 8 september om 10.00 uur en 14.00 uur

Instapplaats: Raadhuisplein


+ Kosten: f. 10,- per persoon (tot 6 jaar gratis, van 6 tot 12 jaar f. 7,50 p.p.)

+ Opgave: VVV/ANWB Hoogeveen, Hoofdstraat 13, 7902 EA Hoogeveen, tel. (0528) 26 83 73

Wacht niet te lang met aanmelden, de ervaring leert dat er veel interesse is voor de bustocht. En vol is vol...

Kavelverkoop plan Hollandscheveld-oost

In Hollandscheveld-oost verschijnt de komende tien jaar een nieuwe woonbuurt met in totaal ongeveer 160 woningen. De buurt zal in een aantal bouwfases vorm krijgen. Mensen die aan Hollandscheveld zijn gebonden kunnen zich vanaf vandaag, 29 augustus, bij de gemeente inschrijven voor een vrije bouwkavel in de eerste fase. De gemeente biedt in deze fase (tot en met 2004) vier kavels voor een vrijstaande woning en zes kavels voor een twee-onder-één-kapwoning.

De nieuwe woonbuurt ligt aan de rand van het dorp in een landelijke omgeving, nabij de bossen van Schoonhoven, tussen de voetbalvelden en het Rechtuit in. Het Eerste Zandwijkje ontsluit de nieuw woonlocatie vanaf het Rechtuit. Vanaf het Zuideropgaande komt er een ontsluiting recht tegenover de Riegheidestraat.

Verkoopprijs

De vrije kavels zijn bestemd voor particuliere woningbouw. De kavelverkoopprijs per vierkante meter is f. 225,- (exclusief 19 procent BTW). In de eerste bouwfase zullen overigens ook projectwoningen worden verkocht door diverse projectontwikkelaars.

Inschrijvers voor een vrije kavel moeten aan één voorwaarde voldoen. De gemeente geeft de bouwterreinen alleen uit aan gegadigden die zelf of van wie de levenspartner een economische en/of sociale binding heeft met Hollandscheveld. Dit houdt in dat u of uw levenspartner:
* werkt in Hollandscheveld

* er geboren bent/is

* er woont of gewoond heeft (minimaal 1 jaar) en/of
* uw (zijn/haar) ouders er wonen.

Inschrijven tot en met 14 september

Met ingang van vandaag, 29 augustus, kunt u zich inschrijven bij de afdeling Grondzaken en Eigendommen in het Compagnieshuis, kamer 2.24 aan het Raadhuisplein. Hier zijn ook de bouwtekening, bestemmingsplanvoorschriften en de inschrijf- en verkoopvoorwaarden verkrijgbaar. Iedere inschrijver krijgt van de gemeente een inschrijfnummer. Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdag 14 september 2001.

Verder moeten belangstellenden rekening houden met de volgende punten:
* De inschrijfkosten zijn f. 500,-.

* Partners mogen zich niet afzonderlijk inschrijven.
* De gemeente bepaalt met medewerking van een notaris via loting welke belangstellenden een grondaanbieding krijgen.
* Voor een twee-onder-één kap woning geldt inschrijving samen met uw medebouwer.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Slochteren (tel. 291754 op maandagochtend, woensdag en donderdag, e-mail j.van.slochteren@hoogeveen.nl) van de afdeling Grondzaken en Eigendommen.

Terugkeerregeling voor Molukse ex-KNIL-militairen bijna ten einde

De Repatriëringsregeling voor Molukse ex-KNIL-militairen loopt op 31 december 2002 af. Tot 1 december dit jaar kunnen gegadigden voor terugkeer naar Indonesië zich nog melden bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In overleg met de Indonesische regering gaat het ministerie na of men kan terugkeren naar Indonesië.

De Repatriëringsregeling geldt alleen voor personen ouder dan 64 jaar (Nederlandse nationaliteit) of ouder dan 54 jaar (Indonesische nationaliteit). De regeling is in 1975 ingesteld voor ex-KNIL-militairen en voormalig personeel van de Koninklijke Marine van Molukse origine die in 1951 of 1952 naar Nederland zijn gekomen. De meesten hebben zich hier voor langere tijd gevestigd. Er zijn echter ook individuen en groepen teruggekeerd naar Indonesië. Met toestemming van de Indonesische overheid en financiële steun van Nederland, konden zij daarbij gebruik maken van de Repatriëringsregeling.

Geen verlenging

Deze Repatriëringsregeling loopt op 31 december 2002 af en zal niet worden verlengd. Nederland en Indonesië hebben de volgende afspraken gemaakt:

* het ministerie van VWS inventariseert in 2001 (voor 1 december) wie alsnog in aanmerking willen komen voor repatriëring
* ex-KNIL-militairen en ex-Marine personeel van Molukse origine kunnen zich tot 1 december 2001 aanmelden bij het ministerie; degenen met een Indonesische nationaliteit kunnen zich aanmelden bij de Indonesische ambassade in Den Haag

* het ministerie screent de aanvragen om te kijken of de aanvragers in aanmerking komen voor de regeling, daarna begint de administratieve procedure voor het verkrijgen van toestemming
* na het verkrijgen van toestemming hebben de repatrianten een jaar de tijd om daadwerkelijk te vertrekken (uiterlijk tot einde van 2002)

Uitstel van de feitelijke repatriëring is alleen mogelijk met toestemming van de Indonesische overheid.

Financiële steun

Molukkers die besluiten terug te keren naar Indonesië krijgen financiële steun van het ministerie van VWS. Bovendien kunnen ze rekenen op begeleiding tot aankomst in de plaats waar ze zich vestigen. Molukkers met de Nederlandse nationaliteit zullen na vestiging in Indonesië wel ieder jaar hun verblijfsvergunning moeten verlengen.

Heeft u belangstelling om nog van deze regeling gebruik te maken,meldt u zich dan voor 1 december van dit jaar (2001) aan bij het Ministerie van VWS. Informatie over (de beëindiging van) de regeling is verkrijgbaar via het gratis telefoonnummer 0800-2221305. Een folder met aanvraagformulier voor schriftelijke informatie is ook verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum van de gemeente in het Raadhuis.

Woonzorgzone centraal tijdens het WOP-café

Dinsdagavond 4 september is het weer zover. Dan staat alweer het derde WOP-café in de wijk Krakeel op het programma. Centraal staat dit keer de 'woonzorgzone' in de wijk. Ook kunnen bezoekers vragen stellen over de voortgang van het wijkontwikkelingsplan (WOP) aan vertegenwoordigers van de gemeente, stichting Woonconcept en Domesta.

Zoals gebruikelijk wordt de avond geopend met een optreden van het Hoogeveense cabaretduo 'De Tielozen'. De twee dames geven weer een heel eigen kijk op het WOP en de wijk Krakeel.

Het WOP-café wordt gehouden in wijkcentrum De Magneet en begint om 20.00 uur. Koffie en thee is gratis.

Woonzorg

Mensen die behoefte aan zorg hebben, zouden zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en functioneren. Nu verblijft ruim de helft van deze mensen in instellingen, zoals tehuizen voor gehandicapten, voor ouderen of psychiatrische patiënten. Het antwoord daarop is de woonzorgzone.

Instellingen zoeken naar mogelijkheden om bewoners en cliënten buiten de instellingsmuren te huisvesten. En in Krakeel liggen volop kansen. De stichtingen Woonconcept, Hendrik van Boeijenoord, De Leite, thuiszorg Icare en de Humanistische Stichting voor Ouderen zetten samen de schouders onder de ontwikkeling van een woonzorgzone in Krakeel.

De spil waar het om draait in een woonzorgzone is het wijkservicecentrum. Daarin kunnen een gezondheidscentrum met onder meer een dokter, een tandarts, fysiotherapie en logopedie in worden ondergebracht. De mensen die intensieve zorg nodig hebben en verzekerd moeten zijn van 24-uurszorg zullen binnen 200 meter van het zorgcentrum wonen. Volgens Woonconcept kan de uitvoering begin 2002 beginnen.

Hoogeveense Zwemvierdaags in zwembad De Dolfijn

Zwembad De Dolfijn houdt tijdens de herfstvakantie van 23 tot en met 26 oktober voor de zevende keer de Hoogeveense Zwemvierdaagse. De Zwemvierdaagse is een jaarlijks terugkerend evenement voor jong en oud.

Al 32 jaar organiseert de KNZB de Zwemvierdaagse met de bedoeling vooral kinderen intensief met de zwemsport in contact te brengen. Zo'n 400 zwembaden en verenigingen maken er ieder jaar weer een feest van. Want zwemmen is niet alleen gezond maar bovenal leuk. Ook kunnen zwemliefhebbers weer 'sponsorzwemmen'. De opbrengst van deze actie gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds.

Een Ronald McDonald Huis biedt een 'thuis ver van huis' aan ouders en familieleden van ernstig zieke kinderen, vlakbij het ziekenhuis. Het bespaart een zware rit dagelijks op en neer naar huis of een stretcher in het ziekenhuis. In het Ronald McDonald Huis kunnen ze koken, eten, slapen en tv kijken, net als thuis. Broertjes en zusjes kunnen mee, zodat er ondanks alles toch nog een gezinsleven is.

Zeven dagen per week staan vrijwilligers klaar om ouders op te vangen en om het huis schoon te houden.

Openingstijden

Nu de vakanties voorbij zijn heeft De Dolfijn weer de gewone openingstijden. Dat zijn maandag tot en met woensdag van 07.00 tot 22.00 uur, donderdag van 7.00 tot 18.30 uur, vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur, zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur en zondag van 9.00 tot 15.30 uur.

De toegangsprijzen zijn fl. 1,- ( 0.45) voor een kind tot 3 jaar, fl. 3,75 ( 1,70) voor de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar en fl. 5,75 ( 2,61) voor 13 jaar en ouder. Er is een weekendtarief van fl 15,75 ( 6,29) voor ouders met kinderen. Verder zijn er speciale tarieven voor 'vroege vogels' (van 7.00 tot 8.30 uur) en 'lunchzwemmen (van 12.00 tot 13.00 uur). Dat is fl. 4,- ( 1,82) en geldt alleen op werkdagen.

Wilt u meer weten over de Zwemvierdaagse of andere tarieven dant kunt u terecht bij de receptie van zwembad De Dolfijn (tel: 264290).

Digitaal spreekuur wethouder Punt over parkeren

Volgende week woensdag 5 september houdt wethouder Punt digitaal spreekuur over parkeren. Belangstelling om mee te doen of mee te kijken? Surf naar de startpagina van www.hoogeveen.nl en kies voor Digitaal spreekuur. Het spreekuur duurt van 18.15 tot 19.15 uur. Normaal is het digitaal spreekuur op de eerste en laatste dinsdag van de maand, woensdag 5 september is een uitzondering in deze planning.

Parkeren in en rond het centrum: goed geregeld of niet?

De gemeente heeft vorig jaar nieuwe regels voor het parkeren ingevoerd. Parkeren in de woonstraten binnen de centrumruit is voorbehouden aan bewoners. Bewoners aan een plein kunnen een jaarkaart voor een plein aanvragen. Wie elders in Hoogeveen woont en ook wie werkt in het centrum kan hetzelfde, tegen een hoger tarief. Invaliden kunnen gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt. En verder kunt u kiezen voor een dagkaart van f. 5,- voor alle pleinen met lang parkeren.

We zijn inmiddels meer dan een jaar verder. Hoe kijkt u tegen de nieuwe regels aan?

Mededelingen

Kapvergunningen De Praam en Hollandscheveld Opgaande

De gemeente heeft kapvergunningen verleend aan:
* J.P.A. van Lawick, De Praam 15, Hoogeveen, voor een berk.
* Provincie Drenthe voor een eik staande langs het Hollandscheveldse Opgaande.

Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen zes weken na deze publicatie ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Bouwaanvragen en -meldingen

Bouwaanvragen:

* Gemeente Hoogeveen (sector MOW), bouwen van een bergbezinkbassin, Bossemaat

* Gereformeerde Stichting voor Bejaardenzorg, plaatsen van een zonneboilersysteem, Kemperstraat 2

* Mulder H., bouwen van een opslagloods, Hoofdweg 4
* Buikema Projecten, bouwen van een bedrijfshal, Groenewegenstraat
* Koster I., bouwen van een erker, Het Roefje 30
* Guichelaar G.O.S. , uitbreiden van een woning, Johannes Poststraat 55

* Bouwbedrijf Fieko, bouwen van een hobbyruimte en een berging, Kleine Beer 27

* Bouwbedrijf Fieko , uitbreiden van een garage, De Pulle 22
* Caat ten H., plaatsen van een dakkapel, De Vaarboom 23
* Brouwer A.E. , bouwen van een berging, De Punter 63
* Haalen van H.O., bouwen van een schuur, Kanaal O.Z. 59
* Smit H., uitbreiden van een kelder, Industrieweg 50
* Knol H.H., plaatsen van een kap op de garage, Beukemastraat 32
* Prins A.J., uitbreiden van een schuur, De Kogge 42
* Belt - Schreurs van de F., verbouwen van een garage, Albert Steenbergenstraat 45

* Rijfkogel M.J., bouwen van een werktuigenloods, Brugstraat 9
* Bosma, R., bouwen van een schuilstal, Rauweveldweg/Jeulenwijk
Bouwmeldingen:

* Otten J.L., bouwen van een berging, Kleine Beer 11
* Kruizinga A., plaatsen van een dakkapel, De Beugel 20
* Ruijne T., bouwen van een berging, Eisenhowerstraat 39
* Scheffer J., bouwen van een bijkeuken, Beukemastraat 29
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Bouwvergunningen

* Fieten kreditbank, voor het bouwen van een luifel aan de Riegshoogtendijk 124 te Hollandscheveld;

* G. de Weerd, voor het bouwen van een schuur aan de Oostering 53 te Pesse;

* A.J. Temmink, voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan aan Het Hoosvat 26 te Elim;

* Speeltuinvereniging Nieuwlande, voor het plaatsen van een tuinhuisje nabij de Boerdijk 6a te Nieuwlande;
* J. Sieders, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning De Helling 29 te Hoogeveen.

Sloopvergunningen.

* Strijker Beleggingen B.V., voor het slopen van een showroom, gevels van kantoren en een magazijn aan de Stephensonstraat 21 te Hoogeveen;

* Woonstichting Actium, voor het slopen van de woningen Driehoekskamp 12-14-16 te Fluitenberg;

* R.H. Hekman, voor het slopen van een schuur aan de Jan van der Veenstraat 37 te Hoogeveen;

* R. Wimmenhove, voor het slopen van een garage en opslagruimte aan de Riegshoogtendijk 5 te Hollandscheveld.

Nadere informatie over deze verleende bouw- en sloopvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Gemeentenieuws Hoogeveen '
Lees ook