Gemeente Hoogeveen

26 september 2001

* Hersenen kraken in raadhuis Hoogeveen *
* Hoogeveen betuigt steun aan de VS *

* Commissies houden vergaderingen *

* Geen spreekuur wethouder Punt *

* Collecten *

* Werkzaamheden aan de wegen *

* Oud papier *

* Kinderen voortaan met foto in nieuw paspoort *
* Burgerzaken dicht op vrijdagmiddag *

* Milieustraatpas komt per post naar u toe *
* Parkeerkaart voor invaliden vernieuwd *
* Digitaal spreekuur gaat over besteding van geld *
* Bouw huizen Johannes Poststraat Nieuwslande *
* Kapvergunningen Castor, Zuiderkruis, Zenithlaan en De Kroon *
* Bouw-, sloopaanvragen en bouwmeldingen *
* Regeling grof huisvuil Milieustraat *

* Circus Althoff op Marktterrein aan Willemskade *
* Vuurwerk op Beukemaplein en Mauritsplein *
* Verzoek koorzang en pinksterfeest Schoonhoven *
* Verleende bouwvergunningen *

Essent Schaaktoernooi van 12 tot en met 20 oktober

Hersenen kraken in raadhuis Hoogeveen

Eén keer per jaar is Hoogeveen op een bijzondere manier in het nieuws, namelijk wanneer het Essent Schaaktoernooi wordt gehouden. Het gemeentehuis wordt dan (mede) bevolkt door een wel heel bont gezelschap van schakers, vertegenwoordigers van de pers en bezoekers. Het schaakevenement is dit jaar voor de vijfde achtereenvolgende keer. Het eerste lustrum dus! Het toernooi wordt gehouden van vrijdag 12 tot en met zaterdag 20 oktober.

Hoofdsponsor Essent en de gemeente Hoogeveen verlenen respectievelijk in geld en faciliteiten hun steun. Het Essent Schaaktoernooi is uitgegroeid tot één van de belangrijkste toernooien van ons land.

In grote lijnen wordt ook nu weer de succesformule van de voorgaande jaren aangehouden. Om uw geheugen nog even op te frissen: de kroongroep (een vierkamp waarin de vier spelers twee keer tegen elkaar spelen) is samengesteld uit de volgende ogenschijnlijke tegenstellingen: vrouw - man, oud - jong, Nederlander - buitenlander.

Hevige strijd

Binnen deze formule zijn dit jaar gecontracteerd: de sterkste schakende vrouw ter wereld Judith Polgar uit Hongarije, de 70-jarige schaaklegende: Viktor Kortchnoi, jeugdwereldkampioen Lazaro Bruzon uit Cuba en Nederlands beste schaker Loek van Wely. De groep is nog nooit zo sterk geweest en alom wordt verwacht dat de strijd dit jaar ongekend hevig zal zijn. De kroongroep schaakt in de Trouwzaal. Ook nu weer schaken deze vier spelers met glazen stukken. Dit wordt bij geen enkel toernooi gedaan.

Ook het Open Toernooi in de Burgerzaal kent meer grootmeesters dan ooit. Er doen er maar liefst 14 mee, onder wie twee vrouwen. Voor zover nu bekend komen er schakers uit India, Israël, Rusland, Oekraïne, Nederland, Verenigde Staten, Azerbaidzjan, België, Schotland, Denemarken, Frankrijk, Venezuela en Wit-Rusland. Een breed internationaal gezelschap dus. Er doen in deze open groep meer dan 50 schakers mee. Alleen gekwalificeerde schakers worden hiervoor toegelaten (met een rating van tenminste 2100).

Jeugdsimiltaan

De 60 amateurs spelen in de Raadzaal. Vanwege de grote belangstelling dit jaar moest al vroeg een reservelijst worden aangelegd.

Ook de jeugd wordt niet vergeten, want op zaterdag 13 oktober (vanaf 10.00 uur) vindt bij McDonald's Hoogeveen weer een jeugdsimultaan plaats, waarbij de jeugdige schakers (van 6 tot en met 14 jaar) het opnemen tegen niemand minder dan Loek van Wely.

De open groep en de amateurs spelen - zonder rustdag - negen dagen achtereen en wel van 12 tot en met 20 oktober. De kroongroep (de vier spelers treffen elkaar 2 keer) speelt van 14 tot en met 20 oktober, behalve op woensdag 17 oktober. De ronden beginnen dagelijks om 14.00 uur, uitgezonderd zaterdag 20 oktober, want dan beginnen de partijen om 12.00 uur.

Gratis toegang

Wilt u het schaaktoernooi bezoeken? Dat kan. De toegang is gratis. U kunt van dichtbij de partijen volgen. Ook krijgt u in het Schaakcafé weer deskundige uitleg van de belangrijkste partijen.

Het verloop van de partijen is trouwens ook te volgen op Teletekst en via de eigen website www.hoogeveen.nl/essent-chess.

Een beeld van het Essent Schaaktoernooi vorig jaar in de Burgerzaal van het raadhuis. Dit is het open toernooi voor schakers met een minimale rating van 2100. Foto: Gerrit Boer.

Een beeld van het Essent Schaaktoernooi vorig jaar in de Burgerzaal van het raadhuis. Dit is het open toernooi voor schakers met een minimale rating van 2100 (Foto Gerrit Boer).

Hoogeveen betuigt steun aan de VS

De gemeente heeft vorige week woensdag een condoleanceregister met bijna 550 bijdragen opgestuurd naar de Amerikaanse ambassade. Inwoners van Hoogeveen hadden vrijdag 14 september, op de Europese dag van de rouw voor de VS, in het raadhuis de gelegenheid een steunbetuiging te schrijven voor de getroffenen van de aanslagen in de VS. Veel inwoners maakten hier gebruik van, zodat de gemeente de mogelijkheid tot en met dinsdag 18 september uitbreidde. Van de bijdragen zijn er 21 via www.hoogeveen.nl binnengekomen.
Commissies houden vergaderingen
De commissie Financiën, Personeel en Organisatie vergadert maandag 1 oktober in commissiekamer I van het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. De agenda vermeldt onder meer:

* Voorlichting over de meerjarenbegroting 2002 - 2005
De commissie Algemene, Bestuurlijke, Economische Zaken en Informatisering houdt woensdag, 3 oktobereen vergadering in commissiekamer I van het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:
* Toetreding Platform middelgrote gemeenten
* Ontwikkelingen glasmuseum

* Werving commandant brandweer

* Principekeuze computerfaciliteiten raadsleden
* Meerjarenbegroting 2002-2005

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Geen spreekuur wethouder Punt

Het spreekuur van wethouder Punt op maandag 1 oktober gaat niet door. De spreekuren van de overige leden van het college van B en W gaan wel door.

Burgemeester en wethouders houden elke maandag spreekuur van 13.30 tot 14.30 uur. Voor een afspraak met één van de wethouders kunt u bellen met 291255 en als u de burgemeester wenst te spreken kunt u voor een afspraak terecht op telefoonnummer 291253.

Collecten

Deze week wordt de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten gehouden. Volgende week gaan vrijwilligers met collectebussen langs de deuren voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

Werkzaamheden aan de wegen

Het deel van de Middenweg tussen de Wethouder Robaardstraat en de Lomanlaan is sinds gisteren dicht voor het verkeer. De stremming duurt nog tot en met vrijdag 29 september. De gemeente legt fietsstroken aan..

De kruising Tamboerlaan/Middenweg krijgt een zogeheten verkeerstafel. Het karwei duurt van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 12 oktober.

In beide gevallen wordt het verkeer omgeleid.
Sinds vorige week maandag is de gemeente bezig met het herstraten van weggedeelten in de Helios. Daarom is de Helios vanaf de Neptunes tot aan de flats afgesloten. De herstratingswerkzaamheden duren tot en met vrijdag 28 september. Het verkeer wordt omgeleid.

Oud papier

De Prof. Titus Brandsmaschool zamelt vanaf vandaag tot en met vrijdag 28 september oud papier in. U kunt het oud papier brengen naar de containers achter de school op het Blankensplein tot vrijdag 12.00 uur.

Morgen, donderdag 27 september, halen ouders van de Juliana van Stolbergschool oud papier op in de wijk. Als u buiten de ophaalroute woont kunt u tussen 18.00 rn 21.00 uur zelf het papier brengen naar de containers op de parkeerplaats van de school.

Volgende week woensdag 3 oktober is het de beurt aan de basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek.

Vanaf 18.00 uur komen de afhalers bij u langs in Schutlanden en Erflanden. U wordt verzocht het papier gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten (niet in vuilnis- of andere plastic zakken) Kinderen voortaan met foto in nieuw paspoort
Vanaf maandag 1 oktober geeft de gemeente Hoogeveen nieuwe paspoorten uit. De belangrijkste veranderingen zijn dat ook van bijgeschreven kinderen een foto in het paspoort komt en de wachttijd voor een paspoort of identiteitskaart voortaan vijf werkdagen is. Kkinderen die worden bijgeschreven komen voortaan met een foto in het paspoort van de ouder. De kinderen moeten ook meekomen bij het aanvragen van de bijschrijving. Voor de bijschrijving van een kind in het paspoort van een ouder, moet de andere ouder schriftelijk toestemming geven.
Voor foto's geldt dat het één recente, professionele pasfoto moet zijn, die recht van voren is genomen. Overigens moet de pasfoto al sinds 1 september recht van voren zijn genomen. Dus ook als u de komende dagen nog een 'oud' paspoort haalt moet de foto aan die eis voldoen.
In die eerste week van de invoering van de nieuwe reisdocumenten kunnen wel paspoorten en identiteitskaarten worden aangevraagd, maar nog niet worden uitgereikt. Ook van de spoedprocedure kan pas vanaf 8 oktober gebruik worden gemaakt. Deze procedure kost extra geld en de wachttijd voor een pas of identiteitskaart is dan een werkdag. Voor meer informatie over het nieuwe paspoort kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken (tel. 291302) of u surft naar www.paspoortinformatie.nl. of www.hoogeveen.nl. (Digitaal gemeentehuis > Burgerzaken > Paspoort en Nederlandse identiteitskaart).
Bouw huizen Johannes Poststraat Nieuwslande
Het plan beoogt het realiseren van twee woningen tussen de percelen Johannes Poststraat 32 en 34 in de kern Nieuwlande. Het ontwerpbestemmingsplan "Nieuwlande partiële herziening omgeving Johannes Poststraat 32"
ligt vanaf morgen, donderdag 27 september tot en met 24 oktober 2001 gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met mevrouw E.H. Buist (tel. 291707).
Kapvergunningen Castor, Zuiderkruis, Zenithlaan en De Kroon De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* De Familie Krommedijk, Castor 23, Hoogeveen voor een es;
* K. Osman, Zuiderkruis 39, Hoogeveen, voor een populier;
* Woonconcept te Meppel in verband met renovaties voor de bomen op de percelen De Kroon 23, voor een prunus; De Kroon 202, voor een iep; Zenithlaan 232, voor een iep; De Kroon 180, voor een berk; De Kroon 146, voor een prunus; De Kroon 142, voor een berk en pruim; De Kroon 160, voor een kers;
Bouw-, sloopaanvragen en bouwmeldingen
Bouwaanvragen:

* Seesink B., bouwen van een woning met garage, Karper 5
* Eikelenboom G.W., plaatsen van een dakkapel, Klaverkamp 8
* Bikker P., bouwen van een brug, Middenraai 48a
* Lubberts A., bouwen van een carport, Van der Sluisweg 27
* Pastoor M.R., uitbreiden van een woning, De Strekel 5
* Essen van G., verbouwen van een woonboerderij, Hoofdweg 9
* Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden, bouwen van een ontmoetingsruimte, Tichelwerkstraat 2 t/m 124 ( De Kluft )
* Lange de H.J.W., uitbreiden van een woning, Eisenweg 12
* Veenstra L., bouwen van een woonwagen, Stephensonstraat 133
* Benjamins E., bouwen van een dubbele woning, Bieslook 10-12
Bouwmeldingen:

* Knol J., bouwen van een tuinhuisje, Roerdomplaan 192
* Jonge de J., uitbreiden van een woning, Bakkerneslaan 2
* Smit A., bouwen van een kippenhok en kippenren, Schutstraat 163
* Tuit R., uitbreiden van een schuur, Otto Zomerweg 67
* Essen van J., bouwen van een duivenhok, De Fazant 69
* Baas P.G., bouwen van een tuinhuisje, Noorddreef 42
* Bruggen van der G.R. , bouwen van een tuinhuisje, Karper 1
Sloopaanvragen:

* S.V.Z. bedrijfsonroerend goed B.V., slopen van een school, Ds. Kooimanstraat 60

* Bisschop J., slopen van een woning, Verlengde Hoogeveensche vaart 181

* IJmker H., slopen van een boerderij, Europaweg 25
* Essen van G., slopen van een deel van een boerderij, Hoofdweg 9
* Oost R., slopen van een woning en een schuur, Carstensdijk 82
Nadere informatie over bovengenoemde plannen is verkrijgbaar bij de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Regeling grof huisvuil Milieustraat

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat vanaf 2 oktober 2001 de navolgende nadere regeling van toepassing is op het afvoeren van grof huisvuil via de gemeentewerf/Milieustraat.

Nadere regeling van Burgemeester en Wethouders inzake afvoeren van grof huisvuil via de gemeentewerf/Milieustraat ter uitvoering van artikel 59 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 1. Achterlaten afvalstoffen (grof huisvuil).

Huishoudelijke afvalstoffen, waaronder grof huisvuil, kunnen worden achtergelaten op het gedeelte, nader aangeduid als de "Milieustraat", van de gemeentewerf aan de Vos van Steenwijklaan 75 te Hoogeveen.

Artikel 2. Toegang tot de Milieustraat.

De Milieustraat is uitsluitend toegankelijk voor inwoners van de gemeente Hoogeveen die in het bezit zijn van een geldige, namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, verstrekte toegangspas voor de Milieustraat.

Artikel 3. Uitgifte toegangspas.

Om voor een toegangspas in aanmerking te komen zijn van toepassing "De Algemene voorwaarden toegangspas Milieustraat gemeente Hoogeveen" en de daarop betrekking hebbende wijzigingsbesluiten van het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Deze wijzigingsbesluiten treden in werking vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt.

Artikel 4. Verplichting tot scheiding afvalstoffen.

Een ieder is verplicht om het afval dat op de Milieustraat wordt achtergelaten zodanig te scheiden dat de als "gemengd" afval aan te bieden fractie nog uitsluitend uit niet herbruikbare afvalcomponenten bestaat en voorzover op de Milieustraat voorzieningen aanwezig zijn voor het achterlaten van herbruikbare afvalstoffen. Herbruikbare afvalcomponenten dienen uitsluitend in de daarvoor aangewezen voorzieningen te worden achtergelaten.

Artikel 5. Achterlaten bijzondere categorieën afvalstoffen.

Het is verboden op de Milieustraat afvalstoffen achter te laten waarvoor namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen bijzondere acceptatievoorwaarden zijn afgekondigd, waaronder asbest(cement) en klein chemisch (gevaarlijk) afval, indien dit gebeurt op een van die voorwaarden afwijkende wijze.

Circus Althoff op Marktterrein aan Willemskade

Van woensdag 3 tot en met zondag 7 oktober is het Marktterrein aan de Willemskade niet beschikbaar als parkeerterrein. Circus Althoff geeft daar dan voorstellingen.

Vuurwerk op Beukemaplein en Mauritsplein

Op 4 september 2001 is een aanvraag binnengekomen voor het ontsteken van evenementenvuurwerk op 27 oktober 2001 omstreeks 22.00 uur op het Beukemaplein tijdens de najaarskermis. Het vuurwerk wordt afgestoken door medewerkers van Wagenvoort Vuurwerk te Wapenveld, in opdracht van kermisorganisator Seggers.

Op 10 september 2001 is een aanvraag binnengekomen voor het ontsteken van evenementenvuurwerk op 2 oktober 2001 tussen 18.30 en 19.30 op het Mauritsplein ter gelegenheid van de beurs "Gardenmasters" in de Mauritshof. Het vuurwerk wordt afgestoken door medewerkers van Magic Vuurwerk Evenementen te Langezwaag.

Nadere informatie over beide evenementen is verkrijgen bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, telefoonnummer (tel. 291243).

Verzoek koorzang en pinksterfeest Schoonhoven

Op 13 september 2001 is er een aanvraag binnengekomen voor het houden van een korenzangavond, Bidstond en Pinksterfeest op 18, 19 en 20 mei 2002 op het recreatieterrein Schoonhoven. De activiteiten worden georganiseerd door Interkerkelijk Pinksterfeest Drenthe. Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (tel. 291243).
Verleende bouwvergunningen


* H. Fidom, voor het uitbreiden van de garage en woning Veldkamp 24
* Voetbalvereniging "De Weide", voor het plaatsen van tijdelijke units aan de Zuidwoldigerweg 7a te Hoogeveen;
* A.A.Hofstra, voor het bouwen van een schuur bij de woning Dotterbloem 1 te Hoogeveen;

* H.W.Schonewille, voor het uitbreiden van de woning Piet Heinstraat 47 te Hoogeveen;

* H.E.F. Borneman, voor het bouwen van een garage en het plaatsen van een antennemast bij de woning Schuttevaer 35a te Hoogeveen;
* Tuincentrum Nijstad, voor het plaatsen van een kas op het perceel Nijstad 11 te Hoogeveen;

* J.Kreulen, uitbreiden van de woning Bospad 1 te Fluitenberg;
* C. van der Weij, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Bentinckslaan 104 te Hoogeveen;

* C.J. Folstar, voor het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 94 te Hoogeveen;

* H. Vos Benjamins, voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan aan de Groot Hendrikswijk 9 te Elim;

* M. Daams, voor het bouwen van drie romny-loodsen aan de Achteromsedijk te Hoogeveen;

* A. Kruizinga, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning De Beugel 20 te Hoogeveen;

* G. Blokzijl-van der Sleen, voor het bouwen van een serre bij de woning De Maaier 19 te Hoogeveen;

* L. Vellenga, voor het bouwen van een serre bij de woning De Maaier 21 te Hoogeveen;

* A. Salome, voor het uitbreiden van de woning Coevorderstraatweg 65 te Noordscheschut.

Nadere informatie over deze bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Deel: ' Gemeentenieuws Hoogeveen '
Lees ook