Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 01/02/00

Agenda

7 februari (19.00 uur)
Inspraakavond Koppeldijk en Lekdijk
Trouwzaal

8 februari
Commissie FEMS
Raadzaal

9 februari
Commissie JORI
Raadzaal

10 februari
Commissie WOVC
Raadzaal

14 februari
Commissie Bezwaar en Beroepschriften
Trouwzaal

(alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven)

In de commissie FEMS staat het anti-speculatiebeding en grondverkoop Van der Ham op de agenda. In de commissie WOVC staan verkoopbeperkende maatregelen met betrekking tot nieuwbouw koopwoningen, krediet aktiviteiten feestdagen, evaluatie Wet voorziening gehandicapten en besparingen en de budgetsubdidie-contract Stichting Gastouderbureau op agenda. In de commissie JORI komen de proefverkavelingen van de Hoon I, Hofstad IV, het programma en verkaveling van locatie Herenweg-de Poort aan de orde, alsmede het jaarverslag leerplicht, het Integraal programma van Eisen Houten-Vinex 2000, Doorstart Visie Oude Dorp, Stand van zaken bestemmingsplannen en planning bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen en het Ontwep-uitwerkingsplan kantorenstrook-Zuid.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeentenieuws Houten agenda '
Lees ook