Gemeente Oostzaan


1 oktober 2001
Schoollokalen geplaatst Na een vertraging van enkele weken zijn nu dan toch de lokalen geplaatst bij basisschool De Kweekvijver. Met een enorme kraan werd woensdagmiddag 26 september het eerste lokaal op zijn plek gehesen. Sectorhoofd Inwoners Zaken Simon Plooijer vertelt opgelucht te zijn: 'Het is jammer dat het niet eerder kon, maar gelukkig kunnen we dan toch na de herfstvakantie de kinderen het onderdak bieden wat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar is beloofd.' Dit houdt in dat de Kerkbuurtschool zijn functie als tijdelijke onderwijsinstelling weer kwijt is. De commissievergaderingen zullen vanaf begin november dan ook weer in de Kerkbuurtschool plaatsvinden.

Europese Unie: invaliden worden gehandicapten Door Europese regelgeving gaat de invalidenparkeerkaart vanaf 1 oktober gehandicaptenparkeerkaart heten. De kaart krijgt een uitvoering die in alle landen van de Europese Unie geldt. De borden "invalidenparkeerplaats" zullen worden vervangen door "gehandicaptenparkeerplaats". Er is nog een aantal bepalingen, die hieronder staan vermeld:
- De geldigheidsduur blijft maximaal 5 jaar, met een minimum van 6 maanden.

- Na afloop van een periode zal gezien de stand van de medische wetenschap altijd een nieuwe medische keuring noodzakelijk zijn.
- De termen permanent en progressief worden vanaf 1 oktober niet meer gehanteerd.

- Een kaart die niet meer geldig is, moet zo snel mogelijk worden ingeleverd. Ook als iemand overleden is, moet de nabestaande dit snel doen. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een strafbaar feit, aangezien de kaart geldswaarde vertegenwoordigt.
- Criterium voor zowel bestuurder als passagier wordt, dat men te voet, met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat is een afstand van 100 meter aan één stuk te overbruggen. Nieuw is dat dit nu ook gaat gelden voor passagiers, aangezien het oude criterium "niet of nauwelijks te voet kunnen voortbewegen" voor de keurende instanties niet goed meetbaar is.

- Tevens is een criterium, dat een passagier voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.
- Voortaan zal een bestuurderskaart worden aangeduid met de hoofdletter B en een passagierskaart met de hoofdletter P. Tevens zal er een pasfoto worden geplakt op de achterkant van de kaart, zodat die niet zo snel uit handen wordt gegeven. Voordeel hiervan is, dat er geen kentekens meer hoeven te worden genoteerd op de kaart, maar dat de bestuurder van die auto gebruik kan maken waar hij of zij de beschikking over heeft. Dit scheelt ook tussentijdse wijzigingen door Burgerzaken. Voor collectief gebruik door instellingen (b.v. De Wieken) is het mogelijk een I-kaart aan te vragen.
- Voor diegenen die zowel voor een bestuurderskaart als voor een passagierskaart in aanmerking komen kan op de gehandicaptenparkeerkaart zowel de B als de P worden opgenomen.
- De gehandicaptenparkeerkaart gaat Hfl. 28,70 (Euro 13,00) kosten. Overgangsregeling: De eerder afgegeven invalidenparkeerkaarten mogen worden gebruikt tot hun geldigheidsduur is verstreken. Houders van de oude kaarten moeten na 1 oktober 2001 opnieuw worden gekeurd, voordat hun kaart afloopt.

Oostzaanse brandweer tweede bij wedstrijden Ieder jaar doen de regionale brandweerkorpsen uit de Zaanstreek mee aan een brandweerwedstrijd. Bij diverse kazernes worden dan proeven gehouden in bijvoorbeeld perslucht, chauffeurstest, EHBO, water- en blusspel. Omdat de vrijwillige brandweer 75 jaar bestaat in 2001 werd de grote oefening in Oostzaan gehouden. Na een hele dag intensief oefenen werd het korps uit Wormer eerste. Oostzaan werd knap tweede en Zaandijk mocht de derde prijs in ontvangst nemen. Burgemeester A. Moens reikte de prijzen uit.

Asfaltering Noordeinde
Op 3 en 4 oktober zullen er wegwerkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van Noordeinde 1 t/m 23 (beide weghelften). Er gaat een nieuwe toplaag op het asfalt aangebracht worden. Overdag vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Daardoor kan er van half zeven 's ochtends tot vier uur 's middags verkeershinder zijn voor auto's. Voetgangers en (brom)fietsers zullen er geen last van ondervinden. Wachttijden tot maximaal 15 min zijn niet uitgesloten. Op donderdag 4 oktober wordt er ook 's avonds en 's nachts gewerkt. Dat begint 's middags om half zes en duurt tot ongeveer drie uur 's nachts (5 oktober). In die periode zal ter hoogte van Noordeinde 1 t/m 23 (beide weghelften) geen snelverkeer mogelijk zijn. De afsluiting van de wijk Roemersloot zal niet langer dan een half uur bedragen. Men kan altijd één van de uitvalswegen gebruiken. In noodgevallen zal de aannemer altijd voor een oplossing zorgen.

Nieuws over reisdocumenten
Vanaf 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Behalve dat de binnenkant er anders uit komt te zien is de wachttijd de grootste verandering. U moet namelijk voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

Even wachten
Voor een betere beveiliging worden paspoorten en identiteitskaarten vanaf 1 oktober a.s. op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. Daardoor kunt u uw nieuwe reisdocument niet meteen mee krijgen. Het gaat een aantal dagen duren. Reken op een week, dan bent u op tijd. Diegene die reisdocumenten aanvraagt moet ze zelf ophalen, dit kan dus niet door iemand anders gedaan worden!

Wat heeft u nodig
U moet een nieuw reisdocument persoonlijk aanvragen. Daarvoor moet u wel uw huidige reisdocument meenemen en één recente pasfoto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft). Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen. Tarief: paspoort 73,55 ( 33,37), identiteitskaart 59,20 ( 26,87).

Kinderen bijschrijven
Kinderen tot en met vijftien jaar oud kunt u als ouder bij laten schrijven in uw eigen paspoort. Maar, hoe oud ze ook zijn, kinderen mogen ook een eigen paspoort hebben. Let op! De identiteit van de kinderen wordt nu nog beter gecontroleerd. Bij het aanvragen van een bijschrijving dient u uw kind en een pasfoto van het kind (recht van voren genomen) mee te nemen. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming en een legitimatiebewijs van de andere ouder vereist, ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!

Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van een aantal dagen. Reken op een week, dan bent u op tijd. Uw kind hoeft niet mee om het paspoort af te halen waar het in bijgeschreven wordt.

Voor sommige landen moeten kinderen al op jongere leeftijd een eigen paspoort hebben. Uw reisbureau kan u daar meer over vertellen. Tarief: gelijktijdige bijschrijving Hfl. 15,00 (Euro 6,81), latere bijschrijving Hfl. 35,00 (Euro 15,88).

Spoedprocedure
U kunt een spoedaanvraag doen voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Toeslagen: Hfl. 73,55 (Euro 33,37), per bijschrijving Hfl. 35,00 (Euro 15,88).

Oude document kwijt?
Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen of bent u het kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen. Tarief: hfl. 45,65 (Euro 20,72)

Schouwmeester controleren sloten van Oostzaan De schouwmeester van Waterschap De Waterlanden gaat van 15 t/m 19 oktober de sloten in Oostzaan weer controleren op zuiverheid, breedte en diepte. Iedereen die een onderhoudsplicht heeft voor zijn of haar sloot moet deze voor 15 oktober hebben geschoond van waterplanten en vuil. Eigenaren van bruggen en dammen moeten zelf de sloot rond hun

Deel: ' Gemeentenieuws Oostzaan '
Lees ook