Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 2 februari 2000

Het Nieuwe Westland op TV

De WOS zendt ieder weekend een aflevering uit over het Ontwikkelingsplan Het Nieuwe Westland. Komend weekend wordt aandacht besteed aan het totale plan en de samenhang tussen de verschillende planonderdelen en het vervolgtraject. Ieder uur is er een uitzending.

Iedere maandag tussen 17.00 en 18.00 uur zendt de WOS een radioprogramma uit waarin luisteraars kunnen reageren op het plan en vragen kunnen stellen.

Wijziging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken bekend, dat de op 16 november 1999 door hun college vastgestelde wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied" voor het perceel Poelmolenweg 6 (sectie K, nr. 4978) door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is goedgekeurd bij besluit van 28 december 1999.

Het gewijzigde bestemmingsplan ligt met ingang van 2 februari 2000 voor een ieder ter inzage op de afdeling WROM (kamer 112) in het stadhuis.

Bouwplannen

Aangevraagde bouwvergunningen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen voor een bouwvergunning binnengekomen:

Aanvrager - Bouwwerk - Bouwadres

* Gemeentelijk Woningbedrijf - bouwen fietsenberging - Topaas 1 t/m 71

* N.R. Boers - bouwen tuinhuisje - Noordlandseweg 96
* Westland Energie - bouwen transformatorstation - Persyn van Ouwendijcklaan 7

* St. Kinderopvang s-Gravenzande - verbouwen consistorieruimte, tevens verzoek om vergunning tot het houden van een kindercentrum (0 tot 2 jaar) - Koningin Julianaweg 61

* Telfort BV - bouwen zendinstallatie - Zandeveltplein 28 t/m 62
* A.P. de Baat - vergroten woning (aanbouw) - Vestdijklaan 59
* Boers Tuinbouw CV - vernieuwen tuinbouwkas-Monsterseweg 94
* A. van Onselen - bouwen warmteopslagtank - Naaldwijkseweg 141 A
* Kwekerij de Witte Brug Vof. - Bouwen 5 watersilos - Bagijneland 14
* J.M. Scholten - vergroten woning (nokverhoging) - Freesiaplein 13

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Geaccepteerde bouwmeldingen

Namens en door burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwmeldingen geaccepteerd:

Aanmelder - Bouwwerk - Bouwadres

* G.J. Koene - bouwen hobbykasje - Sweelincklaan 53
* L.C.J. van Veelen - vergroten woning (dakkapel) - Anjerstraat 1

Verleende bouwvergunningen

Namens en door burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwvergunningen verleend:

Vergunninghouder - Bouwwerk - Bouwadres

* T. van der Wel - vergroten woning (uitbouw) - Naaldwijkseweg 288
* Fa. Gebr. Van der Lugt - vernieuwen tuinbouwkas, bouwen bedrijfsruimte, warmteopslagtank en 4 watersilos - Alsemgeestlaan 6

* J.L.M. van Marrewijk - vergroten tuinbouwkas en bouwen 6 watersilos - Van Rijckevorsellaan 5

* J.J. de Geus - bouwen garage - Abeelstraat 18
* H.J. Lukkien - vergroten woning - Koningin Julianaweg 27

De geaccepteerde meldingen en verleende bouwvergunningen liggen gedurende de hierna vermelde termijn ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit moet dan het bezwaarschrift worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding "bezwaarschrift Awb" zijn vermeld.

Afvalwijzer

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan 30 à 40 projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, Hoflaan 38, het liefst op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur of zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Openingstijden: vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: tel. 418105.

Groen of grijs?

Volgende week (7 tot en met 11 februari) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat 3. Dat kan op elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand (aanstaande zaterdag 5 februari) tussen 8.30 en 11.30 uur.

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval graag ontdoen van wortels en grond.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;


* de gemeentewerf in de Fultonstraat (voor openingstijden: zie onder Grof vuil);

Puin

Puin valt niet onder het grof huisvuil, maar onder bouwafval. Hiervoor geldt dan ook een aparte regeling. U kunt het brengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat. Hiervoor gelden dezelfde openingstijden als bij het grof huisvuil.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d. De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf in de Fultonstraat 3, iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf aan de Fultonstraat. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken. Openingstijden werf: zie grof vuil.

Deel: ' Gemeentenieuws 's-Gravenzande '
Lees ook