Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 8 maart 2000

Stadsjournaal januari 2000 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand januari 2000 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep s-Gravenzande heeft in de afgelopen maand de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:
* Nieuwjaarsreceptie gemeente 's-Gravenzande
* Reconstructie deelgebied Kreeklanden

* Sloop munitieloods in Staelduinse Bos

* Voortgang nieuwbouw ISW-school

* 'Fly away'; vlucht boven het Westland

* Darten in café De Pet met Co Stompé

* VSB Fonds Westland schenkt computers

Bouwplannen

Aangemelde bouwplannen

Bij de gemeente is het volgende bouwplan aangemeld:

Aanmelder - Bouwwerk - Bouwadres


* A.M. van der Hoeven - verplaatsen schuur - Naaldwijkseweg 202

Aangevraagde bouwvergunningen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen voor een bouwvergunning

binnengekomen:

Aanvrager - Bouwwerk - Bouwadres


* B. van den Beukel - bouwen schutting - Saffier 11
* W.C. Vermaat - bouwen berging - Zeestraat 104
* P. Vermaat - bouwen berging - Zeestraat 106
* P. van den Beukel - vergroten woning (aanbouw) - Brederolaan 13
* J. Albers - vergroten woning (aanbouw) - Brederolaan 15
* Gemeente s-Gravenzande - bouwen brug - Rusthovenlaan
* K.R. Pakvis - vergroten woning (etage) - Hoflaan 76

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Verleende bouwvergunningen

Namens en door burgemeester en wethouders zijn de volgende

bouwvergunningen verleend:

Vergunninghouder - Bouwwerk - Bouwadres


* L.T. de Jong - vergroten woning (bijkeuken) - Galgeweg 52
* A. van Berkel - vergroten woning (dakkapel) - Larixstraat 18
* P. van den Bos - vergroten woning (aanbouw) - Maasdijk 7
* W.J. van Liere - vergroten woning (twee dakkapellen) - Ahornplein 47

* Boers Tuinbouw CV - vernieuwen tuinbouwkas - Monsterseweg 94
* W.S.G. van der Lee - vergroten woning (aanbouw) - Van Lennepstraat 49

* T. Hoogenraad - vergroten woning (dakkapel) - Dingemans van de Kasteeleplein 14

* Gemeentelijk Woningbedrijf - vergroten schoolgebouw - Prins Bernhardstraat 28

* A. van der Marel - bouwen twee watersilos - Staelduinlaan 13

De verleende bouwvergunningen liggen gedurende de hierna vermelde termijn ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit moet dan het bezwaarschrift worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding "bezwaarschrift Awb" zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

1. A. van der Wel, Monsterseweg 104 + 106 voor het uitbreiden van het glastuinbouwbedrijf met 3 watersilo's;

2. N.L. van Geest B.V., voor het in werking hebben van een glastuinbouwbedrijf op het adres Zeestraat 37.
3. W.A. Beekenkamp, voor het in werking hebben van een glastuinbouwbedrijf op het adres. Naaldwijkseweg achter 205.

Op bovenvermeld bedrijven is het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor deze bedrijven géén vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd Besluit moeten worden nageleefd.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Melding

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding van G.J. van der Wel hebben ontvangen voor het veranderen van het glastuinbouwbedrijf, gevestigd op het adres Maasdijk 201 te s-Gravenzande. De wijziging betreft het uitbreiden van het bedrijf met 4 watersilos en een warmwatertank. Deze wijzigingen van het bedrijf hebben geen of uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu, zodat met een melding kan worden volstaan.

De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan 30 à 40 projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, Hoflaan 38, het liefst op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur of zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Openingstijden: vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Informatie: tel. 418105.

Groen of grijs?

Volgende week (13 tot en met 17 maart) worden de grijze minicontainers

geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat 3. Dat kan op elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00

uur en elke eerste zaterdag van de maand tussen 8.30 en 11.30 uur.


* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval graag ontdoen van wortels en grond.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:


* Godfried Bomansschool, Spinel 2 tot en met donderdag 9 maart;


* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;


* de gemeentewerf in de Fultonstraat (voor openingstijden: zie onder Grof vuil);

Puin

Puin valt niet onder het grof huisvuil, maar onder bouwafval. Hiervoor geldt dan ook een aparte regeling. U kunt het brengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat. Hiervoor gelden dezelfde openingstijden als bij het grof huisvuil.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d. De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf in de Fultonstraat 3, iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf aan de Fultonstraat. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken. Openingstijden werf: zie grof vuil.

Deel: ' Gemeentenieuws 's-Gravenzande '
Lees ook