Gemeente Borsele


Gemeentenieuws Borsele

Uit de raad van 6 januari 2000

Op donderdag 6 januari j.l. heeft de vergadering van de gemeenteraad van Borsele plaatsgevonden. Wat is er nu in die vergadering besloten? We hebben de belangrijkste besluiten voor u op een rijtje gezet.

Plan brede school Lewedorp
Leegstand in de basisschool en het streven om gecombineerde huisvesting van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal mogelijk te maken, zijn de redenen voor het ontstaan van het initiatief "brede school in Lewedorp". De brede school gedachte gaat verder dan alleen het onder 1 dak brengen van voorzieningen. Daarbij hoort samenwerking tussen diverse instellingen. Dit wordt later uitgewerkt. Nu is een krediet beschikbaar gesteld voor het renovatie- en verbouwplan brede school Lewedorp.

Toekomstvisie brede school
De beleidsvoornemens van de notitie toekomstvisie brede school zijn door de raad onderschreven. In de volgende Borselse Bode leest u meer hierover.

WVG
De belangengroep WVG heeft de behoefte aan aangepaste speeltoestellen bij de speeltuinverenigingen gepeild. Men beoogt met de aanschaf en plaatsing van deze toestellen de integratie van gehandicapte kinderen te verbeteren. Er is hiervoor f 50.000,- beschikbaar gesteld om deze vervolgens te verdelen over de speeltuinen die reeds een aanvraag hebben ingediend.

Aandelen Bouwfonds
De gemeente is met 8.000 aandelen mede-eigenaar van de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Besloten is om deze aandelen te verkopen aan de ABN AMRO.

Voorbereidingsbesluiten
Bestemmingsplanherzieningen zijn in voorbereiding voor:
* het perceel Klimopplein 2 te `s-Gravenpolder, uitbreiding van de supermarkt

* het perceel `s-Gravenstraat 19-21 te `s-Gravenpolder, vestiging van een bakkerij

* het perceel Sloestraat 17-19 te Lewedorp, bouw van 4 woningen
* het perceel Dorpsplein 28 te Nisse, uitbreiding van het dorpshuis
* het perceel Ooststraat 2 te Borssele, uitbreiding van een cafetaria

Borsele en Goes breiden samenwerking uit naar het ophalen van huisvuil

De gemeenten Goes en Borsele gaan samen het huisvuil ophalen in gedeeltes van beide gemeenten. De twee gemeenten werken al sinds 1 januari 1994 samen in de gemeenschappelijke regeling Reinigingstaken Borsele-Goes. Deze samenwerking bestond tot nu toe uit het exploiteren van een kolkenzuiger. De gemeenschappelijke regeling wordt uitgebreid met het gezamenlijk exploiteren van één huisvuilauto. Zowel de auto als het personeel worden door de gemeente Borsele ingebracht in de gemeenschappelijke regeling. In de praktijk gaat deze auto gedeeltelijk in de gemeente Borsele (3.500 adressen) en gedeeltelijk in de gemeente Goes (2.000 adressen) rijden. De samenwerking levert voor beide een aanzienlijke besparing op, die via het tarief afvalstoffenheffing ten goede komt van de inwoners van Goes en Borsele. Goes en Borsele hebben zich de laatste jaren ingespannen zo efficiënt mogelijk samen te werken. Naast het gezamenlijk ophalen van het huisvuil wordt er ook samengewerkt op het gebied van het vegen van de straten, heeft Borsele het wagenpark van de gemeente Goes in onderhoud en maakt Borsele gebruik van de Goese Chemokar. Daarnaast verzorgt de gemeente Borsele ook nog de rattenbestrijding voor de Oosterschelderegio.

_________________________________________________________________

Deel: ' Gemeentenieuws uit raadsvergadering Borsele '
Lees ook