Gemeente Voorschoten


Vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat tot en met 26 oktober 1999 in het gemeentehuis in de Folderkamer voor een ieder ter inzage ligt:

* Een bouwaanvraag voor het oprichten van een tweede bijgebouw in de achtertuin van de Koningin Emmalaan 6. (SP99498)

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 26 oktober 1999 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstelling.

Bedenkingen kunnen gericht worden aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


Rijvaardigheidsritten voor de oudere automobilist op 10 november 1999 in de Leidse Regio

Dit jaar worden op woensdag 10 november 1999 weer rijvaardigheidsritten georganiseerd in de Leidse Regio. De ritten vinden plaats op de volgende locatie:

* De Scheppingskerk

* Van Poelgeestlaan 2

* Leiderdorp

Gezien de grote belangstelling bij de vorige dag is het zaak om u snel aan te melden. Er kunnen in totaal 72 deelnemers worden geplaatst en vol is vol!

De rijvaardigheidstest, wat is dat?

Tijdens de rijvaardigheidstest krijgt u een deskundig advies over uw rijstijl, een test van uw verkeerskennis en over de verkeersregels en een gehoor-, reactie- en ogentest. Dat is in het kort de inhoud van de rijvaardigheidstest. Een test die nadrukkelijk geen examen genoemd wordt en dus geen enkele consequentie heeft voor uw rijbewijs en die op geheel vrijwillige basis plaatsvindt. Op ontspannen wijze willen wij de wat oudere automobilist tonen of haar of zijn rijstijl en kennis van de verkeersregels nog `bij' is.

Waarom een rijvaardigheidstest?

Voor de meeste 50-plusser is het al meer dan dertig jaar geleden dat men rijexamen heeft gedaan. De verkeersregels zijn in de tussentijd wel veranderd, maar er bestaat van overheidswege geen controle of weggebruikers wel van de nieuwe verkeersregels hebben kennis genomen. Een ander belangrijk punt is dat soms ongemerkt oren en ogen achteruit gaan. Vooral met het dieptezien kan men op latere leeftijd problemen krijgen; dat wil zeggen dat men moeilijker kan inschatten hoe ver een tegenligger nog verwijderd is. Levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan als men niet op de hoogte is van het minder goed functioneren van de ogen. Daarom worden deze rijvaardigheidsritten georganiseerd.

Waar en wanneer?

De rijvaardigheidstest wordt georganiseerd op woensdag 10 november 1999. De plaats is de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp. De test vindt in de eerste instantie alleen plaats voor inwoners uit de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het programma neemt de gehele ochtend of middag in beslag en bij aanmelding kunt u een voorkeur voor één van beide dagdelen aangeven. En het kost maar f 25 per persoon!

Aanmelden?

Voor deze rijvaardigheidstest kunt u zich telefonisch of schriftelijk aanmelden bij de heer J.C.P. Remmerswaal, telefoon 071-5762051 of 06-54717681. U kunt bij hem ook terecht voor aanvullende informatie over de rijvaardigheidsritten.


Expositie Van der Hoevenpark gesloten

Op woensdag 20 en donderdag 21 oktober aanstaande is de expositie met de vijf bouwplannen op het Burgemeester van der Hoevenpark wegens andere activiteiten in de zaal gesloten. Dat geldt ook voor woensdag 3 november 's middags.

KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

1 oktober 1999:

* voor het kappen van 1 afgeknotte eik aan de Veurseweg 36
* voor het kappen van 1 lijsterbes aan de Willem de Zwijgerlaan 20

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:

Week 41:

* Havikserf 5; voor het veranderen van de achtergevel
* Van Kempenstraat 17; voor het plaatsen van dakkapellen
* Louise de Colignylaan 2; voor het plaatsen van een dakkapel
* Essenlaan 22; voor het plaatsen van een tuinhuisje
* Willem de Zwijgerlaan 55; voor het vergroten van de woning
* Veurseweg 56; voor het plaatsen van een dakopbouw
* Veurseweg 62; voor het plaatsen van een dakopbouw

Aanvraag om sloopvergunning:

Week 41:

* Nicolaas Maeskade 1-17 en Ruysdaelhof 1-35; voor het slopen van asbesthoudende platen

Meldingen tot bouwvoornemen:

Week 41

* Professor vd Waalslaan 21; het plaatsen van een dakkapel

Verleende bouwvergunningen:

1 oktober:

* Nassaukade 26; voor het verbouwen en uitbreiden van een huisartsenpraktijk;

6 oktober:

* Sixlaan 39; voor het oprichten van een garage/berging

Benvenutolaan 11; voor het vergroten van de woning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Geweigerde bouwvergunningen:


* geen

Toegestane meldingen:

7 oktober:

* Essenlaan 8; voor het plaatsen van een tuinhuisje
* Prins Mauritslaan 26; voor het plaatsen van een dakkapel

Prinses Irenelaan 36; voor het plaatsen van een dakkapel

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning


* geen

Afgegeven gedoogverklaring


* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 27 september Dani z.v. W.A. Lindeman en J. Regeer
* 3 oktober Marlou Fréderique Heleen d.v. M.F.J. Drossaers en K.W. Bakker

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


* 5 oktober R.J.J. Vogelaar en N. Geurts

Gehuwd/geregistreerde partners:


* 30 september J. Bokma en P.E. van den Berg

* 5 oktober R.A.C. Valentijn en D.M. Zonneveld
* 7 oktober J. Kaub en E. Dietze

Overleden:


* 25 september P.T. Dongelmans, oud 88 jaar

* 27 september C.A.G. Vester, oud 71 jaar

* 28 september L.M.C. Bernaerts, oud 91 jaar

* 28 september C.M.W. van Veen wv van der Ploeg, oud 84 jaar
* 29 september B. Maat, oud 85 jaar

* 30 september M. Dros wv Vliegenthart, oud 92 jaar
* 2 oktober G. Weeda, oud 80 jaar

* 6 oktober J.F. van den Brink wv van der Star, oud 91 jaar


SPREEKUREN WETHOUDERS

Op donderdag 7 oktober aanstaande houden wethouder P. den Hartog en wethouder ir. A.A. Draijer geen spreekuur.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Gemeentenieuws Voorschoten '
Lees ook