Gemeente Voorschoten


Platform Duurzaam Voorschoten start nieuwe werkgroepen

Oproep voor leden voor vier nieuwe werkgroepen:
* Stadsgroen

* Bedrijven en Milieu

* Duurzame energie

* Project lokale duurzaamheidsspiegel

Wat doet het Platform?
Het Platform Duurzaam Voorschoten is in december 1997 opgericht. Met dit platform wil de gemeente Voorschoten met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nadenken over en samenwerken aan een duurzame ontwikkeling van Voorschoten.

Duurzame ontwikkeling houdt in dat wij in onze behoeften voorzien zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het platform richt zich op concrete doelen binnen onze gemeente en vormt werkgroepen die voor een bepaald thema op zoek gaan naar praktische ideeën en oplossingen die het gemeentebeleid kunnen aanvullen. Inmiddels hebben twee werkgroepen, namelijk Afval en Milieu & Verkeer, hun adviezen uitgebracht aan de gemeenteraad.

Mee doen?
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een duurzaam en milieuvriendelijk Voorschoten? Het platform biedt u de mogelijkheid om mee te denken over deze zaken en om uw ideeën naar voren te brengen. De nieuwe werkgroepen zien uw bijdrage tegemoet!

Een startbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 10 februari 2000 om 20.00 uur in de Ambachtszaal.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met: Theo van der Seege, tel. 5617830
Elke Welpot, tel. 5617367.


Eigenaar schapen gezocht

In de nacht van 4 januari 2000 zijn er twee schapen aangetroffen in de wijk Noord Hofland. Eén schaap is dood gevonden op de Admiraal de Ruytersingel. Het tweede schaap liep op de Bestevaer. De politie heeft dit schaap meegenomen en tijdelijk ondergebracht. De eigenaar van de twee schapen wordt verzocht zich te melden bij de politie op de Zwaluwweg te Voorschoten of telefonisch contact op te nemen via telnr. 5258500


Schoolstraat wordt groener

Maandag jongstleden is gestart met het planten van de laatste bomen in de Schoolstraat.
Daarmee is het beplantingsplan van de Schoolstraat afgerond.
* tussen de Erasmusstraat en het Deltaplein komen 29 Leilinden
* de Erasmusstraat wordt verreikt met 5 perenbomen.
* voor de Gereformeerde Kerk worden drie dode Meiddoorns vervangen.

Voor de werkzaamheden worden drie weken uitgetrokken. In deze tijd van het jaar kan alleen worden geplant als het weer gunstig is: het moet dus vorstvrij zijn


Verleende vergunningen op grond van de APV.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* 11 januari 2000
G&D Promotions bv voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van vrijdag 17 maart 2000 tot en met zondag 26 maart 2000 t.b.v. de eroticabeurs KamaSutrA in Rijswijk.
* 12 januari 2000
De heer W. Steenwijk voor het verkopen, te koop aanbieden of venten met stroopwafels hetzij op of aan de openbare weg, hetzij aan de huizen in onze gemeente van woensdag 12 januari 2000 tot en met vrijdag 21 januari 2000.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
de sectie Economische Zaken, telefoon: 5 600 722 / 723.


Collectes

In de maand januari 2000 wordt er niet gecollecteerd.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning

week 3:

* Jan Evertsenlaan 61; voor het vergroten van de woning
* Rouwkooplaan 23; voor het vergroten van de woning
* Prof vd Waalslaan 4; voor het vergroten van de woning
* Jan van Goyenplantsoen 10; voor het vergroten van de berging
* Van Helsdingenlaan 3; voor het vergroten van de woning


Verleende bouwvergunningen:

11 januari:

* Schoolstraat 34; voor het plaatsen van een reclamebord

12 januari:

* Dr. Martinus vd Stoelstraat 16; voor het veranderen van de achtergevel

* Willem de Zwijgerlaan 55; voor het vergroten van de woning
* Rouwkooplaan 18; voor het veranderen van de gevel
* Essenlaan 3,5,7 en 9; voor het veranderen van de boerderij (monumentaal pand)

13 januari:

* Weddeloop 6; voor het plaatsen van een garagebox
* Veurseweg 60; voor het optrekken van de achtergevel en het plaatsen van een dakopbouw

* Koperwieklaan 12; voor het plaatsen van een dakkapel

Melding tot bouwvoornemen:

week 3:

* Jan Wagtendonkstraat 48; voor het plaatsen van een berging
* Krimkade 6c; voor het plaatsen van een berging

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


Verleende Ligplaatsvergunningen

28 december 1999:

* Leidseweg 202 -1s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Leidseweg 202 -2s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Leidseweg 202 -3s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Leidseweg 202 -4s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Leidseweg 202 -5s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Leidseweg 202 -6s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Leidseweg 202 -7s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Leidseweg 202 -8s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Leidseweg 202 -9s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;
* Leidseweg 202 -10s; voor het verlenen van een ligplaatsvergunning;

Geweigerde bouwvergunningen:

* geen

Toegestane meldingen:

* geen

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

27 december 1999:

* Nicolaes Maeskade 1-18 en Ruijsdaelhof 1-35; voor het slopen van asbesthoudende panelen;

Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 3 januari Anne Sophie, d.v. A.W. van Weeren en V. Staats
* 5 januari Rianne Lisa, d.v. W.P. de Boer en C.M.T. Lindeman
* 5 januari Mick Satira Aryaputra, z.v. R.J.H. Jansen en Leni Kartini

* 6 januari Sasja Nella, d.v. A.P.C.N. Peeters en J.W. Schaap
* 8 januari Hugo Giliam, z.v. J.W.H. Stallenberg en A.E. Jonk

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* geen

Gehuwd/geregistreerde partners:

* geen

Overleden:


* 6 januari F.A. Lampe, oud 66 jaar

* 6 januari W.C.C. van der Burg e.v Joseph, oud 65 jaar
* 8 januari A. 't Hooft, oud 86 jaar

* 8 januari C.H.J. van der Drift, oud 67 jaar


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse `inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Gemeentenieuws Voorschoten '
Lees ook