Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina

Bereikbaarheid gemeentehuis

Zaterdag 22 januari jongstleden is wethouder P.J. den Hartog overleden. In verband hiermee is het gemeentehuis op donderdagmiddag 27 januari aanstaande moeilijk bereikbaar.


Avondopenstelling gemeentehuis is veranderd.

Regelmatig wordt de dienstverlening die de gemeente verleend geëvalueerd en wordt er naar verbeteringen gezocht. Uit een burgerenquête bleek, dat onze inwoners ook buiten de normale kantooruren bij de gemeente terecht willen. Daarom zijn in 1997 alle afdelingen van het gemeentehuis op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur voor publiek opengesteld. Per donderdagavond bezoeken gemiddeld 41 klanten de afdeling Burgerzaken en 7 klanten alle andere afdelingen. Mede uit kostenoverwegingen is besloten om de donderdagavondopenstelling voor het publiek te wijzigen

De afdeling Burgerzaken is iedere donderdag geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Dit wijzigt dus niet. Alle andere afdelingen zijn open op afspraak: U kunt tevoren met een medewerker van de betreffende afdeling een afspraak maken voor de donderdagavond. Hopelijk dat deze nieuwe vorm beter aansluit op de wensen van de burgers.


Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten delen, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, mede dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam aan de Veurseweg,
ter hoogte van huisnummer 20 alhier.

* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam op het parkeerterrein Wagenerf,
ter hoogte van de Koninklijke Marinelaan huisnummer 51 alhier.
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam aan de Leidseweg,
ter hoogte van huisnummer 165 alhier.

Dit verkeersbesluit is aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na de schriftelijke toewijzing aan de aanvrager, t.w. vanaf 18 januari 1999, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.
Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met mw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812 of de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626.


Verleende vergunningen op grond van de APV.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* 20 januari 2000:
De heer Ch.L. Krul voor het maken van muziek door middel van een draaiorgel op werkdagen tot 1 januari 2001

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
de sectie Economische Zaken, telefoon: 5 600 722 / 723.


Collectes

In de weken tot en met 7 februari wordt er niet gecollecteerd.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:


* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning

week 4:

* Industrieweg 11-13; voor het veranderen van de woning;
* Brucknerlaan 21; voor het vergroten van de woning;
* Grieglaan nabij Ds. Fortgensschool: voor het oprichten van een brug;

* Donklaan 14; voor het vergroten van de woning;
* Schoolstraat 30; voor het vervangen van lichtreclame;
* Schoolstraat 176; voor het plaatsen van lichtreclame;

Ter inzagelegging bouwplan rijksmonument:

week 4:

* Voorstraat 51; voor het vergroten van een dakkapel, het plaatsen van dakramen en wijzigen van de gevel, ingevolge artikel 11 Monumentenwet;


Verleende bouwvergunningen:

19 januari:

* Van Hogendorpweg 5, voor het plaatsen van een noodlokaal voor de periode van 3 jaar;

* Sixlaan 56; voor het vergroten van de woning;

Melding tot bouwvoornemen:

week 4:

* Jan Wagtendonkstraat 50; voor het plaatsen van een berging;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


Geweigerde bouwvergunningen:

19 januari:

* Leidseweg 40, voor het veranderen/verplaatsen van een schutting en berging;

Toegestane meldingen:

13 januari

* Prins Bernhardlaan; voor het plaatsen van een hoogspanningsstation;

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

27 december 1999:

* Nicolaes Maeskade 1-18 en Ruijsdaelhof 1-35; voor het slopen van asbesthoudende panelen;

Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* geen

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* geen

Gehuwd/geregistreerde partners:

* geen

Overleden:


* 12 januari G.F. van Bovene, oud 78 jaar;
* 14 januari J.W. Huijkman, oud 82jaar;

* 14 januari H.J. Kors wv van der Waard, oud 92 jaar;
* 17 januari C.E. de Rooij wv Luiten, oud 87 jaar;


Spreekuren Wethouders

De wekelijkse `inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Gemeentenieuws Voorschoten '
Lees ook