Gemeente Hilversum


Gemeentepagina genomineerd voor de NNP-gemeenteprijs
27 mei 1999

Vanuit Den Haag kwam vandaag de mededeling dat de gemeente Hilversum met haar gemeentepagina Raadhuis aan huis behoort bij de eerste drie genomineerden, die kans maken op de Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP) - gemeenteprijs.

Deze prijs wordt uitgereikt aan ‘de Nederlandse gemeente die haar inwoners het meest aantrekkelijk en leesbaar informeert via een nieuws- of huis-aan-huisblad’. Er waren bijna zeventig inzendingen.

De bekendmaking en prijsuitreiking door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mevrouw Geke Faber, vinden plaats op 3 juni tijdens het VVO-congres.

De jury voor de NNP-gemeenteprijs bestaat uit de volgende personen: voorzitter: Mevrouw G.H. Faber, staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; de heer drs. L. de vries, Onderzoeker/Psycholoog en de heer D.L. van ‘ Leven, Bestuurslid Nederlandse Nieuwsbladpers.

Bij de beoordeling van de inzendingen heeft de jury gekeken naar de toegankelijkheid en naar de mate waarin de publicaties aansluiten bij de wensen, behoeften en belevingswereld van de lezers. Het ging daarbij om: inhoud, stijl en taalgebruik, vorm, omvang en frequentie.

Deel: ' Gemeentepagina H'sum genomineerd voor NNP-gemeenteprijs '
Lees ook