Gemeente Amersfoort

Gemeentepenning de heer dr. J.A. Bongers

datum: 3 maart 2003

De heer dr. J.A. Brongers ontvangt dinsdag 4 maart 2003 de gemeentepenning van de stad Amersfoort uit handen van loco-burgemeester ir. P. Jonkman,

voor al zijn activiteiten op het gebied van monumentenzorg en archeologie

voor de stad Amersfoort.

Ayolt Brongers neemt dinsdag 4 maart 2003 afscheid als lid van de gemeentelijke monumenten-commissie waarvan hij sinds 1970 lid is. De heer Brongers spant zich al jaren in om de historie van en over Amersfoort levend te houden. Zijn inbreng is vakkundig en waardevol voor Amersfoort. Zijn inzet voor de geschiedenis van de stad is bijzonder te noemen.

Sinds de vroeg zeventiger jaren is de heer Brongers actief in de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Belangrijke activiteit binnen deze vereniging was o.a. zijn redacteurschap van het tijdschrift "Flehite, tijdschrift voor verleden en heden van Utrecht-Oost" (vanaf 1972 tot 1999). Sinds 2002 is hij voorzitter van de redactie van het "Historisch jaarboek Flehite voor Amersfoort en omstreken", voorheen redacteur. Ook is hij voorzitter van de Vervreemdingscommissie van het Museumbezit van de vereniging.

Kenmerkend voor de heer Brongers is zijn historisch werk. In diverse vakbladen, met name het blad "Flehite" schrijft hij al jarenlang vele historische artikelen. Ook schreef hij enkele boekwerken:


- "Een kwantitatief onderzoek naar de opkomst van het golfspel" (1993);


- "Amersfoort opstellen" (1989);


- "Walvissen en stadhuizen" (1995);


- "Historische Encyclopedie van Amersfoort" (1998);

- "Oudste stedelijke ontwikkeling van Amersfoort" (2000);
Als blijk van waardering voor de inzet en betrokkenheid van de heer Brongers heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de heer Brongers een gemeentepenning van de stad Amersfoort toe te kennen.

Deze zal worden uitgereikt op dinsdag 4 maart 2003 om 19.00 uur tijdens zijn afscheid van de gemeentelijke monumentencommissie in het stadscafé van het Stadsinformatiecentrum De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort.

Deel: ' Gemeentepenning voor de heer J.A. Bongers Amersfoort '
Lees ook