Gemeente Amsterdam

Gemeenteraad akkoord met uitbreidingsplan AVI
Pb-036
27 maart 2003 - Paul van Yperen

De gemeenteraad is akkoord met voorstellen van wethouder Hester Maij voor het uitbreiden van de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) met een hoogrendement afvalverbrandingsinstallatie (HR AVI). De raad heeft ingestemd met het technisch voorontwerp voor een HR AVI zodat nu een definitief ontwerp kan worden opgesteld. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van 17 miljoen euro beschikbaar.

Een groot voordeel van de uitbreiding is het hoge milieurendement. De nieuwe installatie kan meer duurzame energie opwekken uit afvalverbranding. Dit levert een reductie op van 250.000 ton aan uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Hiermee levert Amsterdam een belangrijke bijdrage aan vermindering van uitstoot van broeikasgassen in Nederland, zoals tijdens de klimaatconferentie van Kyoto is afgesproken. Met de uitbreiding van de AVI worden de kosten van afvalverwerking - en daarmee de lasten voor de burger lager en wordt de concurrentiepositie van Amsterdam op de afvalverwerkingsmarkt verstevigd.

Het ontwerp van de HR AVI bestaat uit twee nieuwe verbrandingslijnen die naar verwachting vanaf 2006 met behulp van de zogenaamde roosteroven technologie stedelijk afval gaan verwerken. De verwerkingscapaciteit wordt met 500.000 ton per jaar verhoogd naar 1,3 miljoen ton per jaar. De AVI-Amsterdam ligt in het westelijk havengebied en wordt sinds 1993 geëxploiteerd door de Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking (GDA). GDA is een gemeentelijk nutsbedrijf dat zich richt op het verantwoord omzetten van stedelijk afval in energie, zowel elektriciteit als warmte, voor Amsterdam en de regio. In Nederland zijn nog tien andere AVI's operationeel.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Gemeenteraad A'dam akkoord met uitbreidingsplan AVI '
Lees ook