Gemeente Borsele


Welzijn in 2000

Vorig jaar heeft het gemeentebestuur besloten de professionele ondersteuning en de uitvoering van het welzijnswerk vanaf het jaar 2000 zoveel mogelijk door de ambtelijke organisatie te laten uitvoeren. Voordelen daarvan zijn: efficiëncy-winst, minder overhead, meer integrale afwegingen en kortere lijnen naar de Borselse bevolking. Aan de stichting Borsels Orgaan voor Samenlevingsopbouw (BOS) en de stichting Welzijn Ouderen Borsele (SWOB) is voor het jaar 1999 subsidie toegekend, met de mededeling dat voor het jaar 2000 geen subsidie meer beschikbaar zal zijn. De storm van protest die naar aanleiding van die mededeling is opgestoken, is inmiddels geluwd.

Voortzetting activiteiten BOS
Het uitgangspunt is dat alle activiteiten van BOS en SWOB in de toekomst nog steeds uitgevoerd zullen worden. Een aantal werkgroepen van het BOS gaat volgend jaar als zelfstandige organisatie verder. De stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Borsele wordt binnenkort opgericht. De Werkgroep Kinderkamp Borsele gaat als zelfstandige groep verder. Beide organisaties komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Andere activiteiten, zoals opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk en sociaal-cultureel werk worden ondergebracht op de afdeling Welzijn. Ook het Vrijwilligers Service centrum zal normaal doordraaien.

Voortzetting activiteiten SWOB
In de afgelopen maanden heeft de gemeente met de verzorgingshuizen de Kraayert en Poelwijck overlegd over de voortgang van de maaltijdenvoorziening, de alarmering en het vervoer naar de dagopvang. Het resultaat is dat de gemeente de positie van de SWOB overneemt. De gemeente wordt eindverantwoordelijk voor deze activiteiten. Hierbij wordt in de praktijk met de verzorgingshuizen samengewerkt en uiteraard met de vele vrijwilligers. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de oprichting van een overlegplatform voor ouderen.

Personeel
In juli 1999 heeft de gemeente met de beide besturen van BOS en SWOB en met de vakbond AbvaKabo een sociaal plan afgesloten. Op basis van dit plan is de overgang van het personeel van de beide welzijnsorganisaties naar de gemeente met waarborgen omkleed. Het personeel van BOS en SWOB wordt gemeente-ambtenaar en gaat in 2000 in grote lijnen door met hetzelfde werk dat ze op dit moment doen. Ook hun werkplek blijft gehandhaafd op het voor velen vertrouwde adres Poelvoordestraat 1 te `s-Gravenpolder.

Procedures en besluitvorming
Momenteel worden de zakelijke en personele kanten van de nieuwe aanpak geregeld. Contracten en verzekeringen worden verlengd, afspraken worden bevestigd of herzien, de vrijwilligers worden geïnformeerd en de rechtspositionele zaken van het personeel worden geregeld. In de gemeenteraad van 2 december a.s. worden besluiten genomen die nodig zijn voor de voortgang van de activiteiten.


Deel: ' Gemeenteraad Borsele besluit over Welzijn in 2000 '
Lees ook