Gemeente Borsele


Gemeente Borsele


8e jaargang - nr.2 - 29 januari 1999

Hoe gezond is de gemeente Borsele?

Op 14 januari j.l. heeft de gemeenteraad van Borsele zich uitgebreid gebogen over het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het doel van de bijeenkomst met de raad was het bepalen van vijf speerpunten op het terrein van de gezondheidszorg die in de nabije toekomst aandacht dienen te krijgen in de gemeente Borsele.

In drie groepen werd het Gezond en Wel Spel gespeeld. Dit hulpmiddel maakt het mogelijk om in een korte tijd inzicht te krijgen in de problemen die spelen op het terrein van de gezondheidszorg. Vijf thema's vormden de rode draad van de avond. Gezondheid wordt beïnvloed door vijf factoren:


- individuele gezondheidsproblemen en aanleg;


- de sociale omgeving waarin men verblijft;


- de leefstijl van mensen;


- de fysieke/materiële omgeving waarin de mens vertoeft;


- problemen met de toegang tot de gezondheidszorg.

Gaandeweg de avond bleek dat er meerdere problemen belangrijk gevonden werden. Kanker, hartklachten, stress, CARA, wachtlijsten bij het ziekenhuis en de thuiszorg, toenemend alcohol -en drugsgebruik zijn een greep uit de belangrijkste gezondheidsproblemen.

De gemeenten in Oosterschelderegio hebben eind 1998 besloten om een gezamenlijk gezondheidsbeleid op te zetten. In overleg met de andere gemeente van deze regio zal dan ook bekeken worden welke preventieve activiteiten opgezet kunnen worden om de gesignaleerde gezondheidsproblemen terug te dringen.

Deel: ' Gemeenteraad Borsele speelt Gezond en Wel Spel '
Lees ook