Gemeente Langedijk


Gemeenteraad keurt oorlog af
05 maart 2003

De Nederlandse regering kan op korte termijn een brief verwachten van de gemeenteraad van Langedijk. Een krappe meerderheid steunt het initiatief van GroenLinks en PvdA de regering te verzoeken alles in het werk te stellen het uitbreken van een oorlog tegen Irak tegen te gaan. De zaak kwam aan de orde tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond. De indieners van de motie zeggen dat op dit moment, zowel lokaal, nationaal als internationaal, grote ongerustheid bestaat over het mogelijk uitbreken van een oorlog. "Deze motie zal tot verstrekkende gevolgen leiden op velerlei schaal", verwoordde GroenLinks-fractievoorzitter Irma Schrijver dinsdagavond. Hoewel alle fracties in de gemeenteraad aangaven sympathiek tegenover het voorstel te staan, ging niet iedereen mee met de motie. Zo stemden de fracties van VVD, ChristenUnie en enkele leden van het CDA tegen. "Dit is niet het platform waar dit soort zaken moeten worden aangezwengeld", zei CDA-er Jacco Koolaard. Woorden van gelijke strekking werden ook uitsproken door de andere tegenstemmers.

Deel: ' Gemeenteraad Langedijk keurt oorlog tegen Irak af '
Lees ook