Gemeente Nuth


Gemeenteraad Nuth draagt drs. H.R. Binderhagel als eerste keus aan voor het burgemeesterschap

De gemeenteraad van Nuth heeft in zijn vergadering van 25 juni 2002 het voorstel van de vertrouwenscommissie overgenomen. De vertrouwenscommissie was belast met de selectie van een nieuwe burgemeester voor onze gemeente Nuth. De vertrouwenscommissie heeft twee kandidaten voorgesteld aan de raad: drs. H.R. Binderhagel is de eerste keus en J.H.M.O. Truijen de tweede. De gemeenteraad zal de Gouverneur in kennis stellen en de lijst met de twee namen sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als deze de aanbeveling overneemt, zal de uiteindelijke benoeming en installering afhangen van de heer Binderhagel en de procedure die de minister volgt.

Drs. H.R. Binderhagel
De heer Binderhagel is gehuwd, woont in Tilburg en is 56 jaar. Deze docent van Surinaamse afkomst, is verbonden aan de Fontys Hogescholen. Tevens is hij senior onderzoeker beleid en evaluatie voor organisaties in de profit en de non-profit sector. Hij rondde een doctorale studie af in Sociale Pedagogiek, Klinische Psychologie en Ontwikkelingspsychologie. De heer Binderhagel is voorzitter van het Sportmedisch Advies Centrum Tilburg, Steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in Noord-Brabant en het CDA van de provincie Brabant. Van 1989 tot 1999 was hij, als fractievoorzitter van het CDA, lid van de gemeenteraad in Tilburg. De heer Binderhagel is door de vertrouwenscommissie voorgedragen omdat hij het beste past in de profielschets.

J.H.M.O. Truijen
De heer Truijen is 57 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Hij komt uit Neeritter (gemeente Hunsel) en studeerde M.O. Economie. Hij is lid van het CDA en was van 1989 tot 1994 wethouder van Venray. Van 1978 tot 1994 was hij raadslid. Nu is hij sinds 1994 burgemeester van Hunsel en vervult hij diverse nevenfuncties onder andere Bestuurslid Regionaal Indicatie Orgaan en voorzitter projectgroep Integrale Veiligheid van het politiedistrict Weert.

Procedure
Na de schriftelijke reactie van de negentien kandidaten volgde een voorselectie door de Gouverneur en bleven er acht personen over. Zij werden in juni uitgenodigd voor gesprekken. De nadruk lag vooral op het profiel. Dit moet aansluiten bij de ontwikkeling van de gemeentelijke en bestuurlijke organisatie van Nuth. De vertrouwenscommissie sprak unaniem haar vertrouwen uit voor de heer Binderhagel. Hij overtuigde ons door zijn veelzijdige persoonlijkheid., zegt H. Wiekken, de voorzitter van de commissie. Hij kan goed luisteren en weet mensen voor zich in te nemen. Hij hecht aan normen en waarden en is eerlijk. Hij heeft humor, is creatief en beschikt over een ruime dosis aan bestuurlijke ervaring. Problemen en conflicten gaat hij niet uit de weg en hij staat open voor adviezen.

Deel: ' Gemeenteraad Nuth draagt H.R. Binderhagel voor als burgemeester '
Lees ook