Gemeente Oosterhout

Gemeenteraad organiseert informatieve bijeenkomst

Waar zwemt Oosterhout in de toekomst?. Dit is de titel van het eindrapport waarin de haalbaarheid onderzocht wordt van een nieuwe zwemvoorziening in Oosterhout. Dit rapport staat dinsdag 25 februari a.s. centraal tijdens een informatiebijeenkomst voor de raad. Tijdens deze bijeenkomst laat de raad zich informeren door de opstellers van het rapport.

Het college van b. en w. koos vorige week als toekomstige zwemvoorziening voor een functioneel zwembad met twee bassins en kleuterbad met waterspeelplaats op de Warande. Een functioneel zwembad is een zwembad dat vooral gericht is op instructie schoolzwemmen, zwemsportbeoefening door verenigingen en specifieke doelgroepen en sportief zwemmen voor de conditie.

De avond kan worden bijgewoond door iedere Oosterhoutse geïnteresseerde. Burgers of afgevaardigden van instellingen hebben geen spreekrecht
omdat het gaat om een informatieavond voor de raad. Het programma start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

De avond wordt voorgezeten door de vice-voorzitter van de raad, de heer A. Kouwelaar.

Op 3 maart start de inspraak van vier weken (tot 31 maart). De nota ligt vanaf deze datum ter inzage in het informatiecentrum van het stadhuis.

Oosterhout, 20 februari 2003

Deel: ' Gemeenteraad Oosterhout organiseert informatieve bijeenkomst '
Lees ook