Gemeente Rotterdam

Gemeenteraad: Raadcommissies: Commissie Economie, Haven en Milieu: Agenda commissie Economie, Haven en Milieu

De commissie vergadert op 19 maart om 9.30 uur in kamer 7 van het Stadhuis.Aan de commissie gedurende het vragenhalfuur te stellen vragen moeten ten minste twee werkdagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de commissie, Frida Holleman, tel.nr. 417 29 19, fax 417 91 61. e-mail: fl.holleman@griffie.rotterdam.nl

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vragenhalfuurtje
4. Keuzes Tweede Maasvlakte
Mondeling toelichting door wethouder van Sluis. 5. Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens
In de vergadering van 12 februari is er afgesproken de brief van het college van 20 december 2002 apart te agenderen. 6. Presentatie Ruimte voor Bedrijven
De heer Bert Lamot (OBR) verzorgt een presentatie 7. Presentatie Communicatie met ondernemers, dienstverlening MKB Deze presentatie wordt gesplitst in twee onderdelen. + Presentatie toegespitst op het ondernemersloket wordt verzorgt door De heer Ton van der Weg (OBR). + Gevolgd door een presentatie met betrekking tot het relatiebeheer, verzorgt door Melany van Twuyver (OBR) 8. Presentatie Veilig ondernemen
De heer Marco van den Berg (OBR) verzorgt een presentatie. 9. Werkgelegenheid in Rotterdam
10. Concept-besluitenlijst 12 februari 2003
11. Openbare doorlopende lijst 19 maart 2003
12. Replijst
13. Rondvraag en sluiting.

Meer informatie:


* Openbare vergaderingen

* Bestuur en Veiligheid

* Cultuur en Sport

* Economie, Haven en Milieu
+ Agenda
+ Vergaderdata

* Fysieke Infrastructuur en Verkeer

* Middelen

* Sociale Zaken en Onderwijs

* Wijken en Buitenruimte

Deel: ' Gemeenteraad Raadcommissies Commissie Economie, Haven en Milieu A.. '
Lees ook