Gemeente Tilburg

24-3-2003
Herbenoeming burgemeester
Gemeenteraad positief over herbenoeming burgemeester Stekelenburg

Op 1 juli 2003 is dhr. J. Stekelenburg 6 jaar burgemeester van Tilburg.
De gemeenteraad heeft op 9 december 2002 een vertrouwenscommissie ingesteld om de aanbeveling met betrekking tot de herbenoeming voor te bereiden. De vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van de fracties CDA, VVD, PvdA, TOP, Algemeen Belang, GroenLinks en D66.

Overeenkomstig het advies van de vertrouwenscommissie heeft de gemeenteraad op 24 maart 2003 besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen de heer J. Stekelenburg voor te dragen voor herbenoeming tot burgemeester van Tilburg per 1 juli 2003

Deel: ' Gemeenteraad Tilburg positief over herbenoeming Stekelenburg '
Lees ook