Gemeente Capelle a/d IJssel

Gemeenteraadsvergadering 8 oktober 2001

De vergadering van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel vindt plaats op maandag
8 oktober 2001 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid voorafgaand aan de raadsvergadering de gemeenteraadsleden toe te spreken. Wilt u spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, dan moet u dat melden aan de voorzitter van de raad. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. U kunt dit mondeling doen via het Informatiecentrum, telefoon: 010-2848484. Of schriftelijk. Het postadres is: de burgemeester van Capelle aan den IJssel, t.a.v. het hoofd Facilitaire Diensten, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder andere:

- Aanbieding en toelichting op onderzoeksrapport VROM-inspecties;
- Onderzoek geloofsbrieven en het nemen van een beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de heer drs. M.K.A. Grauss;
- Veiligheidsplan Capelle aan den IJssel 2001-2004 en Uitvoeringsprogamma 2001;

- Voorstel tot vaststelling van een gedragscode voor raadsleden.

Deel: ' Gemeenteraadsvergadering Capelle a/d IJssel '
Lees ook