Gemeente Capelle a/d IJssel

Gemeenteraadsvergadering

Op maandag 13 mei 2002 vergadert de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid na de opening van de raadsvergadering de gemeenteraadsleden toe te spreken. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffier. Dit kan op de volgende manieren:

- Per e-mail: t.de.beer@capelleaandenijssel.nl
- Telefonisch: 010-2848205

- Schriftelijk: u kunt uw brief richten aan: de griffier van Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Op de agenda staat:

- De intentieverklaring 2002-2006 Anders besturen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeenteraadsvergadering Capelle '
Lees ook