Gemeente Houten


Raadsvergadering

20/01/99

Dinsdag 26 januari, om 20.00 uur, vergadert de gemeenteraad. Daar komen o.a. ter sprake: Integraal Programma van Eisen; Geledingszone Noord; Privatisering tenniscomplex Blokhoven; Volkshuisvestingsplan; Faciliterende organisatie van muziekonderwijs; Subsidie dagverzorging Haltnahuis; Programma van Eisen: bruggen Houten Vinex; Grondaankoop Schalkwijk; Grondtransactie met Nijhuis Bouw B.V.; Archiefverordening gemeente Houten 1998; Projectovereenkomst derde spoor; Bezwaarschrift Wet voorkeursrecht gemeenten; Presentatie Jeugd- en Jongerenwerk; Zorgcentrum de Loericker-stee; Kantoren aan De Slag; Ontwerp-bestemmingsplan spoorverdubbeling, eerste fase.

De volledige agenda en de bijbehorende raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de Openbare bibliotheken in de gemeente en bij het Wooninformatiecen-trum, Onderdoor nr. 23. Tijdens de vergadering zijn enkele exemplaren voor het publiek beschikbaar.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Gemeenteraadsvergadering gemeente Houten '
Lees ook