Gemeente Nijmegen


Raadsvergadering

Vanavond vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is openbaar. De agenda plus vergaderstukken liggen ter inzage in het Open Huis.

Deel: ' Gemeenteraadsvergadering Nijmegen '
Lees ook