Gemeente Zoetermeer

Gemeenteraad

25 januari 1999

Enkele agendapunten:


* Vaststelling notitie inzake standplaatsenbeleid
* Afscheid raadslid R.R. van Hek
Concept Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 1999 Aanpassing diverse ramingen gemeentebegroting 1999 e.v. Stichting Wijkcentra Zoetermeer: Scenario van bedrijfsbeëindiging Vaststelling Stadsnatuurplan
Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingswinkel Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 20 januari 1999 (14:57)

Deel: ' Gemeenteraadsvergadering Zoetermeer '
Lees ook