Gemeente Amersfoort


juni 1999

Gemeenterekening 1998 ter inzage

Op 29 juni 1999 zal de gmeenteraad de Gemeenterekening 1998 behandelen. Vanaf nu ligt de Gemeenterekening ter inzage voor belangstellenden in de Informatiewinkel in het Stadhuis. Een afschrift van de rekening is tegen betaling verkrijgbaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeenterekening 1998 Amersfoort ter inzage '
Lees ook