Gemeente Bergh

Gemeenterekening 2001
24-06-2002

Het college van burgemeester en wethouders zal in de openbare vergadering van 27 juni a.s. de raad een voorstel doen tot het vaststellen van de gemeenterekening over het jaar 2001.

De rekening van inkomsten uitgaven is tot en met 27 juni 2002 ter secretarie van de gemeente ter inzage gelegd.

Een volledig exemplaar van de gemeenterekening is tegen betaling van E 53,70 verkrijgbaar.

Deel: ' Gemeenterekening 2001 gemeente Bergh '
Lees ook