Gemeente Amsterdam
Gemeentesecretaris legt ambtseed af

Vanmiddag legt de Amsterdamse gemeentesecretaris, Erik Gerritsen, de ambtseed af ten overstaan van de burgemeester en in aanwezigheid van de raadsleden. Hij doet dit tijdens een speciaal hiervoor bestemde schorsing van de gemeenteraadsvergadering. De hoogste ambtenaar van Amsterdam geeft hiermee aan grote waarde te hechten aan de integriteit van de gemeente. Onderzocht wordt of het mogelijk is alle Amsterdamse ambtenaren te beëdigen. Nu leggen alleen ambtenaren van de Milieudienst de eed af.

Bij het afleggen van de ambtseed beloven ambtenaren trouw te zijn aan de Grondwet en andere wetten. Ook verklaren zij dat zij geen geschenken hebben gegeven of beloofd om bij de gemeente in dienst te komen. Tot slot beloven zij dat zij een eerlijk en plichtsgetrouw ambtenaar zullen zijn en leggen zij een geheimhoudingsverklaring af. Het afleggen van de eed heeft een belangrijke symbolische waarde. Het levert een bijdrage aan de bewustwording van de ambtenaar over de verantwoordelijkheden die hij heeft en geeft het signaal naar de buitenwereld dat Amsterdam de integriteit van haar medewerkers serieus neemt.

Het afleggen van de eed is een van de aanbevelingen uit het stedelijk eindrapport 'Meer Weerbaar' van het project 'Correct of corrupt?' In dit rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de weerbaarheid van de organisatie te vergroten. Doel is om problemen rondom integriteit, zoals fraude, corruptie en manipulatie, in de toekomst te voorkomen.

Het eindrapport 'Meer Weerbaar' en de gedragscode van de gemeente zijn begin dit jaar door het college vastgesteld en door wethouder Dales gepresenteerd. Vanmiddag worden het rapport en de code door de gemeenteraad behandeld. Zowel de aanbevelingen uit het rapport als de gedragscode zijn belangrijke handvatten waarmee de gemeente een betere integriteit van de organisatie kan waarborgen. Zo staan in de gedragscode de regels voor zowel bestuur als ambtenaren beschreven, maar ook de basiswaarden die de gemeente hanteert: actief, open en integer.

Ditte Papousek/ Marjan Lansdaal


-

© gemeente Amsterdam - 5-09-2001

Deel: ' Gemeentesecretaris Amsterdam legt ambtseed af '
Lees ook